3DSync - wersja testowa

04
Mar

Skróty klawiszowe Solid Edge

Aby zapoznać się ze wszystkimi przypisanymi skrótami klawiaturowymi należy wejść w polecenie „Dostosuj”

Następnie w zakładce „Klawiatura” wybieramy opcję: „Wszystkie przypisane skróty klawiaturowe”

W zakładce tej użytkownik znajduje wszystkie utworzone skróty klawiszowe jak również może je edytować.

Aby samodzielnie dodać/utworzyć skrót klawiszowy użytkownik może wskazać  opcję „Wszystkie wstążki” a następnie musi odszukać odpowiednią funkcję i w wolnym polu może przypisać do niej dowolny skrót klawiszowy.

Skróty klawiszowe Solid Edge

Widoki:
Ctrl + I – widok izometryczny
Ctrl + J – widok aksonometryczny dwuwymiarowy (dimetryczny)
Ctrl + M – widok aksonometryczny trójwymiarowy (trimetryczny)
Ctrl + F – widok z przodu (Front)
Ctrl + K – widok z tyłu (bacK)
Ctrl + T – widok z góry (Top)
Ctrl + B – widok z dołu (Bottom)
Ctrl + L – widok z lewej (Left)
Ctrl + R – widok z prawej (Right)
Alt + F5 – poprzedni widok
F5 – odświeżanie widoku
Ctrl + H – widok szkicu ( w szkicowniku)
Ctrl + Shift + prawa strzałka – dopasowanie modelu do okna roboczego

Zmiana położenia modelu:
Ctrl + SKM lub Ctrl + Shift + PKM – przesuwanie modelu
Ctrl + PKM lub Obrót rolki – zbliżanie/oddalanie
Shift + PKM lub SKM – obracanie modelu
Alt + SKM – powiększanie obszaru
PKM – prawy klawisz myszy
SKM – środkowy klawisz myszy (rolka)

Edycja:
Ctrl + Z – cofanie operacji
Ctrl + Y – przywracanie operacji
Ctrl + C – kopiowanie
Ctrl + X – wycinanie
Ctrl + V – wklejanie
Ctrl + A – zaznaczanie wszystkiego
Ctrl + S – zapisz
Ctrl + . – powracanie do katalogu z plikiem złożenia (w bibliotece części)

Ctrl + N – nowy
Ctrl + O – otwórz
F1 – pomoc
Ctrl + U – aktualizacja relacji
Alt + U – aktualizacja wszystkich powiązań
Crtl + P – drukowanie
Ctrl + Q – ukrywanie poprzedniego poziomu

Skróty klawiszowe możesz pobrać Tutaj


Comments are closed.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.