Teamcenter

System Teamcenter jest kompleksowym środowiskiem PLM (Product Lifecycle Management) umożliwiającym zarządzanie całym cyklem życia produktu, począwszy od koncepcji, a skończywszy na jego utylizacji. Jest to wiodące rozwiązanie, bazujące na wieloletnim doświadczeniu i najlepszych praktykach obowiązujących w przemyśle.

Teamcenter jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania:

 • obiegiem informacji w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacją techniczną,
 • wymaganiami stawianymi produktom,
 • dokumentami okołoprojektowymi,
 • procesami zatwierdzania,
 • planowaniem i nadzorem nad przebiegiem projektu.

System Teamcenter można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa, odzwierciedlając w nim strukturę firmy oraz zachodzące w niej procesy i obieg informacji. Korzystając z możliwości systemu Teamcenter firma może szybko zwiększyć wydajność oraz poprawić jakość wytwarzanych produktów poprzez możliwość kontroli całego procesu produkcyjnego. Zaawansowane funkcje wyszukiwania umożliwiają łatwą lokalizację podobnych elementów oraz ponowne wykorzystanie istniejących podzespołów lub części, redukując ilość wariantów i zmniejszając koszty produktu. Możliwość weryfikacji produktu już na etapie jego cyfrowego prototypu poprzez zaawansowane narzędzia wizualizacji oraz kontroli powoduje, iż wszystkie błędy powstające podczas procesu projektowego mogą zostać wychwycone zanim produkt trafi na etap produkcji.

Ważną cechą systemu Teamcenter jest obsługa wielu różnych aplikacji CAD takich jak np.:

 • NX
 • Solid Edge
 • CATIA
 • Pro/Engineer
 • SolidWorks
 • Inventor
 • AutoCAD

Złożenie finalne, czyli końcowy produkt, może składać się z elementów pochodzących z różnych aplikacji, natomiast lista części (BOM) może być generowana bezpośrednio z Teamcenter, dzięki czemu nie ma znaczenia gdzie powstawały elementy składowe. Z poziomu Teamcenter użytkownik ma dostęp do całej struktury produktu.

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl