Moldex3d

System CAE przeznaczony do cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych, zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych. Program posiada możliwość integracji z najpopularniejszymi systemami CAD oraz eksport wyników analiz do zewnętrznych systemów CAE.

Zakres możliwości programu obejmuje dokładne symulacje procesów: wypełniania (również wielokomponentowego), docisku, chłodzenia (w tym kanałów konformalnych oraz wkładek wykonanych z różnych materiałów), a także symulację procesu deformacji wypraski.

Program Moldex3D pozwala na przeprowadzenie symulacji całej gamy procesów związanych z wtryskiwaniem polimerów dzięki zastosowaniu technologii 3D i najnowocześniejszych metod obliczeniowych. Pozwala na optymalizację zarówno geometrii detalu, jak i parametrów procesu wtrysku, co skraca czas wprowadzania produktu na rynek. Przewidywanie oraz zapobieganie potencjalnym problemom przetwórczym jest możliwe już w fazie projektowania wypraski.

Różnorodność modułów w programie Moldex 3D daje możliwość rozszerzenia możliwości obliczeniowych programu m.in. o analizę rozmieszczenia i orientacji włókien w wyprasce, szczegółową analizę efektywności układów chłodzących oraz gorącokanałowych układów doprowadzających tworzywo, analizę wtrysku z gazem lub wodą, analizę wtrysku z doprasowaniem, analizę procesu Compression Molding, analizę wtrysku proszków metalicznych i ceramicznych, analizę spieniania tworzywa w procesie MuCell, a także analizy dedykowane dla detali optycznych oraz układów scalonych.

Wydajność pracy w Moldex3D zwiększają intuicyjne rozwiązania oraz pełne wykorzystanie procesorów wielordzeniowych i możliwość tworzenia klastrów obliczeniowych.

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl