Femap

Rozwiązanie FEMAP with NX Nastran jest pakietem zawierającym funkcje pre- i postprocessingu oraz silnik obliczeniowy.
To kompleksowe narzędzie  w przystępnej cenie.

FEMAP – zaawansowane oprogramowanie do przeprowadzania symulacji w oparciu o metodę elementów skończonych (MES). FEMAP jest złożoną aplikacją do przygotowania modeli geometrycznych, tworzenia i edycji siatek obliczeniowych, analiz strukturalnych, termicznych, optymalizacji oraz termiczno-przepływowych (CFD). FEMAP zapewnia zaawansowaną, graficzną wizualizację i ocenę wyników oraz generowanie raportów z analiz.

FEMAP jest narzędziem, które można wykorzystać do modelowania zarówno pojedynczych komponentów, jak i złożonych struktur czy kompletnych systemów, a następnie sprawdzanie funkcjonowania modelu w warunkach rzeczywistych. Program Femap może funkcjonować jako niezależne od systemów CAD albo pracować na modelach z innych środowisk poprzez obsługę formatów zewnętrznych. Narzędzie współpracuje z wieloma silnikami obliczeniowymi. FEMAP można wykorzystać również jako samodzielne narzędzie do pre- i post processingu.

FEMAP wraz z solwerem Simcenter Nastran zapewnia kompleksowe rozwiązanie CAE w takich zagadnieniach jak:

Efektywne tworzenie siatek modeli, korzystając z rozbudowanych funkcji do automatycznego i ręcznego generowania siatki elementów 1D, 2D i 3D, a także licznych technik nadawania obciążeń i warunków brzegowych. Wykonana siatka i warunki brzegowe są powiązane z geometrią projektu bazowego, co oznacza, że gdy zmieni się geometria projektu bazowego, można szybko zaktualizować model. Takie podejście skutkuje ogromną oszczędnością czasu w wielu iteracjach projektu i analizy.

Solver Simcenter Nastran pozwala na analizy liniowe i nieliniowe struktur oraz sprawdzenie odpowiedzi na obciążenia statyczne, dynamiczne lub wibracje, które mają kluczowe znaczenie w każdej branży.

Analiza liniowa służy do rozwiązywania problemów statycznych, takich jak określanie, czy konstrukcja ulegnie uszkodzeniu pod zadanym obciążeniem, a także może być używana do rozwiązywania problemów dynamicznych, w których obciążenia zmieniają się w czasie. Simcenter oferuje pełny zakres zintegrowanych funkcji analizy liniowej, w tym analizy statyki liniowej, postacie drgań własnych i wyboczenia.

Kiedy odkształcenia są duże i liniowe założenia materiałowe nie znajdują zastosowania lub jeśli występuje kontakt, wówczas odpowiednim wyborem do symulacji jest analiza nieliniowa. FEMAP wraz z Simcenter Nastran rozwiązuje szeroki zakres problemów analizy nieliniowej, która umożliwia rozwiązywanie problemów zarówno prostych, takich jak plastikowy zaczep, lub złożonych, jak analiza odkształcenia dachu nadwozia. Funkcje dynamiczne umożliwiają przeprowadzanie analizy formowania metalu lub ocenę wydajności układów mechanicznych.

Rozkład i przepływ temperatury jest ważnym czynnikiem w przypadku szerokiej gamy produktów, w tym maszyn przemysłowych, samochodów i elektroniki użytkowej. Celem każdego rozwiązania jest utrzymanie temperatury produktu w zakresie optymalnym dla wydajności. Osiągnięcie tego może wymagać usunięcia lub dodania ciepła, co można ocenić za pomocą oprogramowania do symulacji termicznej.

Simcenter zawiera wszechstronne możliwości symulacji termicznej, które mogą pomóc w zrozumieniu charakterystyki termicznej produktu, a następnie dostosowaniu rozwiązania w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Simcenter dostarcza wiodące w branży oprogramowanie do obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) do szybkiej i dokładnej symulacji niemal każdego problemu inżynierskiego, który obejmuje płyny, struktury i całą związaną z nimi fizykę.

Rzeczywista wydajność produktu zależy od jego interakcji z płynami, gazami, cieczami lub ich kombinacją. Od projektantów, przez inżynierów CFD, po badaczy, oprogramowanie symulacyjne Simcenter CFD umożliwia wirtualne przewidywanie najbardziej złożonych problemów związanych z dynamiką płynów.

Materiały kompozytowe zdobywają coraz większą popularność. Tworzenie prototypów produktów wykonanych z kompozytów jest również zbyt kosztowne, dlatego symulacja musi odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu nowych produktów wykorzystujących laminatowe materiały kompozytowe. Simcenter przyspiesza cały proces symulacji laminatowych materiałów kompozytowych poprzez sprawne połączenie projektowania kompozytów z dokładnym solverem oraz kompleksowym post processingiem.

Simcenter Nastran dostarcza inżynieryjne techniki optymalizacji, które mogą pomóc zredukować materiał w komponencie lub zmienić jego właściwości, jednocześnie zapewniając, że nadal spełnia cele wydajności. Dążyć można do zmniejszenia wagi komponentów lub znalezienia odpowiedniej kombinację parametrów, aby poprawić wydajność produktu dzięki wszechstronnym możliwościom optymalizacji topologii, geometrii i parametrów.

Pobierz bezpłatną wersję próbną

Femap z NX Nastran

Pobierz bezpłatną wersję próbną Siemens Femap

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl