Solid Edge

System CAD 3D z wysoko rozwiniętą funkcją Synchronous Technology. Program do wspomagania projektowania komputerowego. Sprawdź najnowszą dostępną wersję programu: Solid Edge 2022. Projektowanie nigdy nie było takie proste!

Przykładowe wykorzystanie:

Solid Edge jest używany zazwyczaj do projektowania maszyn, urządzeń i narzędzi produkcyjnych, projektowania konstrukcji stalowych, pojazdów, jednostek pływających i latających, artykułów gospodarstwa domowego, mebli i innych wyrobów.

Korzystając z gotowego modelu konstrukcji program błyskawicznie generuje dokumentację rysunkową, karty katalogowe, zestawienia materiałowe. Tworzy też wizualizacje i animacje projektów, dzięki czemu można kontrahentowi zaprezentować produkt jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego egzemplarza.

Synchronous Technology:

Cechą wyróżniającą Solid Edge spośród innych systemów CAD jest mocno rozwinięte środowisko bezpośredniego modelowania parametrycznego (technologia Synchronous). Siemens wprowadził tę funkcję w 2008 roku i był to przełom w projektowaniu CAD. Pozwala ona projektować do 100 razy szybciej niż odbywało się to przed wprowadzeniem Technologii Synchronous.

Cena Solid Edge jest zależna od dużej ilości czynników.

Aby poznać aktualną ceną oprogramowania Solid Edge skontaktuj się z naszym działem handlowym:

tel. (58) 772 74 42 lub +48 509 271 709 lub email: biuro@cador.pl.

Zobacz też:

Solid Edge firmy Siemens jest najnowocześniejszym i jednym z najlepszych na świecie programów CAD 3D (komputerowego wspomagania projektowania) w swojej klasie.

Korzystając z gotowego modelu konstrukcji Solid Edge błyskawicznie generuje dokumentację rysunkową, karty katalogowe, zestawienia materiałowe. Tworzy też wizualizacje i animacje projektów, dzięki czemu można kontrahentowi zaprezentować produkt jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego egzemplarza. Program jest wykorzystywany do projektowania maszyn, urządzeń i narzędzi produkcyjnych, konstrukcji stalowych, pojazdów, jednostek pływających i latających, artykułów gospodarstwa domowego, mebli i innych wyrobów.

W Solid Edge zastosowano nowatorską technologię modelowania bezpośredniego – Synchronous Technology. Umożliwia ona parametryczne, oparte na cechach modelowanie brył, pozbawione historii tworzenia modelu. Dzięki tej technologii można bardzo efektywnie tworzyć nowe modele oraz w szybki i dowolny sposób je edytować. Wprowadzanie zmian do modelu jest do 100 razy szybsze niż w klasycznych systemach CAD.

Technologia Synchronous umożliwia bezpośrednią edycję modeli bryłowych importowanych z innych systemów CAD, w których z oczywistych względów nie ma historii powstawania modelu. Wczytany model można od razu edytować, bez potrzeby rozpoznawania operacji, które doprowadziły do jego powstania. Solid Edge wczytuje bezpośrednio pliki części i złożeń z programów NX, Catia, Creo, SolidWorks, Inventor, rysunki AutoCAD oraz formaty pośrednie, np. Parasolid, STEP, IGES, ACIS i inne.

Funkcja „Utwórz 3D” ułatwia modelowanie elementów 3D na podstawie istniejącej dokumentacji 2D (np. rysunków z programu AutoCAD). Wymiary z rysunków są przenoszone do modelu 3D i dzięki technologii Synchronous stają się automatycznie parametrycznymi wymiarami sterującymi bryłą. Jest to znakomite narzędzie dla firm posiadających dużą ilość starej dokumentacji, która może być w wykorzystana w nowych projektach.

W Solid Edge można zastosować metodę projektowania od koncepcji do szczegółu. Przed przystąpieniem do modelowania poszczególnych elementów konstrukcji tworzy się wirtualną strukturę całego wyrobu, powiązaną ze szkicem koncepcyjnym wybranych elementów. Po podzieleniu zadań, konstruktorzy modelują kolejne elementy urządzenia i umieszczają je w widzianym przez wszystkich złożeniu. W ten sposób jest realizowana koncepcja pracy zespołowej (projektowania współbieżnego).

W Solid Edge jest wbudowany prosty system zarządzania dokumentacją (DDM – Document Data Management) oparty na mechanizmach indeksowania Windows. Manager projektu zawiera narzędzia do zarządzania wersjami dokumentów, klonowania złożeń, zarządzania statusami plików, sterowania numeracją plików, ostrzega także przed duplikowaniem nazw plików, umożliwia wyszukiwanie dokumentów. Uruchomienie systemu DDM nie wymaga dodatkowych inwestycji w zasoby informatyczne.

Zastosowanie systemu Solid Edge zapewnia szybki zwrot inwestycji, wynikający z krótkiego okresu wdrożenia (3-5 dniowe szkolenie) oraz znacznego przyspieszenia pracy. Początkowy nakład finansowy na system CAD 3D jest rekompensowany obniżką kosztów wykonania projektów oraz dodatkowych opracowań (technologia, wizualizacje itp.), dzięki różnorodnemu wykorzystaniu raz wykonanej pracy.

Firma Siemens jest producentem wzajemnie powiązanych systemów CAD/CAM/CAE/PLM:

 • NX (dawniej Unigraphics) – najwyższej klasy zintegrowany system CAD/CAM/CAE
 • Solid Edge – profesjonalny, łatwy w obsłudze system CAD 3D
 • Solid Edge CAM Pro – najwyższej klasy system CAM, wydzielony ze środowiska NX
 • Simcenter – system analiz konstrukcji Metodą Elementów Skończonych działający w środowisku NX
 • Femap with NX Nastran – system analiz konstrukcji Metodą Elementów Skończonych
 • NX Nastran – solwer do obliczeń CAE (wbudowany w Solid Edge, NX i Femap)
 • Teamcenter – system zarządzania dokumentacją i czasem życia produktu (PLM)

Cechą wyróżniającą Solid Edge spośród innych systemów CAD jest wprowadzona 2008 roku technologia parametrycznego modelowania bezpośredniego, nazwana Synchronous Technology. W celu podkreślenia skoku technologicznego, nowej wersji programu nadano nazwę Solid Edge with Synchronous Technology, w skrócie Solid Edge ST. Nowa technologia powala utworzyć projekt do 100 razy szybciej w porównaniu z modelowaniem tradycyjnym.

Solid Edge udostępnia dwa środowiska pracy: synchroniczne oraz sekwencyjne (tradycyjne), między którymi można się przełączać w ramach tego samego modelu. Modele pochodzące z wcześniejszych wersji programu (modelowane metodą sekwencyjną) można edytować wykorzystując te same narzędzia, dzięki którym powstały. W złożeniach można umieszczać części zaprojektowane z wykorzystaniem obu metod. Części lub całe złożenia zaprojektowane w środowisku sekwencyjnym można przekonwertować do środowiska modelowania synchronicznego i w efekcie w pełni korzystać z jego zalet.

Technologia Synchronous

Punktem wyjścia do modelowania w technologii synchronicznej, podobnie jak w metodzie sekwencyjnej, jest szkic. Aby wykonać podstawowe operacje (wyciągnięcie, wycięcie), nie potrzeba wywoływać funkcji modelowania. Wystarczy wskazać narysowany obszar oraz strzałkę, a następnie wybrać kierunek oraz odległość wyciągnięcia. Wysokość wyciągnięcia można wpisać z klawiatury w okienku edycyjnym.

W celu zmiany wymiarów elementu należy wskazać wybraną ściankę i odległość przemieszczenia.

Solid Edge ST - przesunięcie ścianki bryły

Pochylenie ścianki można uzyskać wskazując torus uchwytu sterującego i kąt obrotu.

Solid Edge ST - pochylenie ścianki bryły

Wszystkie omówione operacje edycji można wykonać bez wywoływania jakiejkolwiek funkcji. Wystarczy bezpośrednie wskazanie obiektu i wybór kierunku przemieszczenia.

Na kolejnym rysunku przedstawiono nieco bardziej złożony model. Edycji modelu dokonuje się przez wskazanie odpowiedniej ścianki, a następnie kierunku i odległości przemieszczenia. W ten sposób można zmienić:
– długość bryły

Solid Edge ST - zmiana długości bryły

– wielkość wycięcia

Solid Edge ST - zmiana wielkości wycięcia

– wysokość żeber czy pochylenie ścianki.

Solid Edge ST - zmiana wysokości żeber i pochylenie ścianki

Każda taka zmiana w tradycyjnych systemach CAD 3D wymaga wyszukania odpowiedniej operacji w drzewku historii powstawania modelu i edycji szkicu powiązanego z daną operacją.

Solid Edge ST - sygnalizacja błędu edycji

Istotą metody modelowania bezpośredniego jest brak historii powstawania modelu. Solid Edge co prawda tworzy drzewko operacji, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CAD operacje w drzewku można dowolnie sortować, przemieszczać i grupować. Solid Edge ST nie pamięta historii powstawania modelu, ale panuje nad bryłą jako całością, pilnując jej spójności. Program blokuje wykonanie operacji, które mogłyby spowodować niespójność bryły, wyświetlając przy tym ostrzegawczą informację. Dzięki temu w drzewku operacji nigdy nie pojawiają się błędy. Użytkownik ma do dyspozycji cały zestaw relacji między fragmentami bryły, dzięki którym może sterować zachowaniem edytowanego modelu. Są wśród nich równoległość i styczność lic, współliniowość otworów, symetria, zachowanie prostopadłości do podstawy i inne.

Kolejną cechą wyróżniającą Solid Edge ST z grona innych systemów CAD jest możliwość edycji części z poziomu złożenia oraz jednoczesnej edycji kilku części w złożeniu. W tradycyjnych systemach CAD należy w tym celu po kolei otwierać poszczególne elementy złożenia w środowisku modelowania. Na tym przykładzie można sobie wyobrazić, jak technologia Synchronous skraca czas wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Edycja modeli z innych systemów CAD 3D

Panowanie nad bryłą jako całością w technologii Synchronous przynosi dodatkową funkcjonalność Solid Edge ST. Jest to możliwość edycji modeli importowanych z innych systemów CAD 3D. Solid Edge bezpośrednio wczytuje modele (części i złożenia) utworzone w programach Inventor, SolidWorks, Creo, NX, Catia oraz formaty pośrednie, m. in. ACIS, IGES, Parasolid, STEP. Takie modele nie mają historii powstawania – w drzewku operacji Solid Edge są reprezentowane jako kopia części. Mimo to można je edytować w środowisku modelowania synchronicznego. Nie trzeba uruchamiać pracochłonnych funkcji rozpoznawania operacji w zaimportowanych modelach.

Na rysunku przedstawiono zmianę położenia otworu pod wałek w zaimportowanym modelu. Dzięki relacjom między fragmentami konstrukcji jednocześnie z otworem przemieszcza się wyoblenie pod wałek.

Tworzenie modeli 3D na podstawie rysunków 2D

Firmy działające dłuższy czas mają często archiwa pełne rysunków wykonanych w programach CAD 2D (najczęściej w AutoCAD). W przypadku zakupu Solid Edge rysunki te można wykorzystać do szybkiego utworzenia modeli 3D. Służy do tego specjalna funkcja przenosząca rysunki do przestrzeni oraz technologia modelowania synchronicznego. W pierwszym etapie należy do Solid Edge wczytać rysunek 2D i wskazać na nim rzuty, które mają być przeniesione do przestrzeni. Rzuty te pojawiają się na prostopadłych płaszczyznach przestrzeni modelu.

Przeniesienie rysunków 2D do przestrzeni w Solid Edge

Następnie, już w środowisku bryłowym, należy wykorzystać funkcje modelowania 3D, wskazując na jednym rzucie kolejne regiony i wyciągając je do odpowiedniej wysokości, korzystając z charakterystycznych punktów na drugim rzucie.

Solid Edge ST - tworzenie bryły z rysunku 2D

Unikalną cechą Solid Edge jest automatyczne przyłączanie wymiarów z rysunku 2D do modelu bryłowego.

Solid Edge ST - przyłączenie wymiarów z rysunku 2D do bryły

Wymiary przyłączone do bryły można wykorzystać do wprowadzania zmian. Ponieważ wymiary są parametryczne, można je powiązać formułami matematycznymi.

Solid Edge ST - edycja bryły utworzonej na podstawie rysunku 2D

Podsumowanie

Modelowanie bezpośrednie to nowoczesna i wydajna metoda modelowania. Według producenta, zastosowana w Solid Edge technologia Synchronous pozwala do 100 razy skrócić czas tworzenia projektu. Umożliwia także edycję modeli pochodzących z innych systemów CAD 3D. Jak trudne zadanie wykonała firma Siemens świadczy fakt, że do dzisiaj konkurencyjne programy tej klasy nie oferują podobnej funkcjonalności. Sam pomysł modelowania bezpośredniego został zaczerpnięty ze studyjnych, niszowych programów CAD 3D innych firm. Firma Siemens jako pierwsza dopracowała produkt do postaci komercyjnej i udostępniła go użytkownikom. Należy dodać, że technologia ta jest też dostępna w najwyższej klasy zintegrowanym systemie CAD/CAM/CAE firmy Siemens, noszącym nazwę NX (dawniej Unigraphics).

Opisy modułów:

Part jest podstawowym modułem systemu Solid Edge, przeznaczonym do trójwymiarowego projektowania poszczególnych elementów konstrukcji metodą modelowania bryłowego lub powierzchniowego.

Solid Edge umożliwia modelowanie metodą tradycyjną lub z wykorzystaniem nowatorskiej technologii Synchronous.

Element podstawowy tworzy się przez wyciągnięcie lub obrót profilu płaskiego. Elementy o złożonych kształtach można modelować jako wyciągnięcie przez szereg przekrojów, albo jako przeciągnięcie przekroju wzdłuż jednej lub kilku ścieżek prowadzących.

Specjalny zestaw funkcji przyspiesza modelowanie elementów wykonywanych technologią wtrysku lub odlewania. Wyrafinowane, a jednocześnie proste w użyciu funkcje, służą m. in. do modelowania sieci żeber, występów i rowków na krawędziach elementów, występów montażowych, kratek wentylacyjnych, tworzenia brył cienkościennych (z regionami różniącymi się grubością ścianki), zaokrąglania zmiennym promieniem, podziału formy itp.

Moduł wyposażono w narzędzia do analizy krzywizny i kąta pochylenia ścianek, co zapewnia poprawne pod względem technologicznym zaprojektowanie tego typu elementów.

Solid Edge Part

Solid Edge zawiera rozbudowane funkcje przeznaczone do modelowania powierzchniowego. Tak zaprojektowanym elementom można nadać grubość, zamieniając je na obiekty bryłowe.

Powierzchnie mogą też służyć do przycinania elementów bryłowych, ułatwiając modelowanie elementów o złożonych kształtach.

Moduł Part pozwala tworzyć rodziny części, czyli elementy różniące się wymiarami geometrycznymi oraz szczegółami konstrukcji. Zaletą stosowania takiego rozwiązania jest łatwość wprowadzania zmian w zasadniczym zarysie konstrukcji i ich automatyczne powielanie w pozostałych elementach rodziny części.

Dzięki technologii Synchronous moduł Part umożliwia bezpośrednią edycję modeli bryłowych importowanych z innych systemów CAD 3D (Catia, Inventor, NX, SolidWorks, Pro/Engineer) lub formatów pośrednich (IGES, ACIS, Parasolid i innych) i zapis modelu w formacie Solid Edge lub formatach pośrednich.

Utworzony model elementu jest sparametryzowany. Wprowadzane podczas modelowania wymiary elementu w rzeczywistości są wartościami określonych zmiennych. Między zmiennymi można wprowadzać zależności matematyczne. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć typoszeregi części.

Po zdefiniowaniu materiału Solid Edge oblicza parametry fizyczne elementu (masa, objętość,  pole powierzchni, położenie środka masy, masowe momenty bezwładności, kierunki głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności i promienie bezwładności).

Kolejne elementy konstrukcji można modelować w kontekście złożenia, korzystając z zarysu już zaprojektowanych części. Współpracujące części można powiązać geometrycznie (asocjatywnie), dzięki czemu zmiana jednego elementu spowoduje odpowiednie zmiany  w pozostałych elementach.

Moduł Part wyposażono w podstawowe funkcje wizualizacji. Częściom można nadawać określony kolor, można je także oświetlać źródłami światła o różnym kolorze. Można włączyć funkcję rzucania cienia, a także odbicia światła od powierzchni elementu wraz z odbijaniem się otoczenia na powierzchni elementu.

Wraz z zamodelowanym elementem można zapisać dodatkowe informacje, takie jak nazwa elementu, nazwa projektu, numer elementu, materiał. Można także zdefiniować dowolne inne zmienne (np. indeks materiałowy, półfabrykat, dostawca). Zapisane wraz z projektem dane są następnie pobierane do tabelek rysunkowych, zestawień części (BOM) i do zdefiniowanych przez użytkownika raportów.

Moduł “Podręcznik inżynierski” (Engineering Reference) zawiera narzędzia obliczeniowe dla konstruktorów związanych z branżą mechaniczną. Moduł wykonuje obliczenia elementów mechanicznych, a następnie generuje ich trójwymiarowe modele w środowisku modelowania części. Obliczenia są wykonywane metodami inżynierskimi. Solid Edge zachowuje powiązanie między modelem obliczeniowym a modelem części, dzięki czemu w razie potrzeby można wprowadzić potrzebne modyfikacje.

Sollid Edge - Podręcznik inżynierski - okno główne

Moduł “Podręcznik inżynierski” oblicza i generuje:
 • wałki
 • krzywki
 • przekładnie zębate walcowe i stożkowe
 • przekładnie ślimakowe
 • mechanizmy zębatkowe
 • przekładnie łańcuchowe
 • koła zębate pasowe i zębate
 • sprężyny naciskowe i rozciągane
 • belki
 • kolumny na wyboczenia

Poniższy rysunek przedstawia okno przeznaczone do projektowania wałów. Służy ono do zdefiniowania poszczególnych stopni wałka, wprowadzenia obciążeń, wskazania podpór oraz wyboru materiału. Po wykonaniu obliczeń wytrzymałościowych na drugiej zakładce można zobaczyć wykresy obciążeń i odkształceń, a następnie wygenerować wał w postaci gotowego modelu 3D.

Sheet Metal jest specjalizowanym modułem przeznaczonym modelowania elementów giętych z blach. Moduł jest ściśle powiązany z technologią produkcji elementów blaszanych.

Solid Edge Sheet MetalPodobnie jak Solid Edge Part, moduł Sheet Metal umożliwia modelowanie metodą tradycyjną lub z wykorzystaniem nowatorskiej technologii Synchronous.

Elementem wyjściowym może być:

– arkusz blachy – tak modeluje się elementy zaginane

– profil o dowolnym kształcie – tak modeluje się profile gięte

– dwa przekroje – tak modeluje się elementy zwijane

Do utworzonego jedną z powyższych metod elementu podstawowego dodawane są zagięcia, przetłoczenia, usztywnienia, dowolnego kształtu otwory, elementy wentylacyjne (żaluzje), wgłębienia, otwory z wywinięciem itp. W większości wypadków, działanie użytkownika polega na narysowaniu kilku kresek, które są odpowiednio interpretowana przez system. Utworzone elementy można powielać, wykorzystując rozbudowane opcje systemu. W celu ułatwienia modelowania elementów umiejscowionych na krawędzi gięcia, system umożliwia rozgięcie i ponowne zagięcie elementu. Solid Edge automatycznie dodaje podcięcia technologiczne, promienie zaokrągleń itp., według ustawień zadanych przez użytkownika.

Utworzony model elementu jest sparametryzowany. Wprowadzane podczas modelowania wymiary elementu w rzeczywistości są wartościami określonych zmiennych. Między zmiennymi można wprowadzać zależności matematyczne. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć typoszeregi części.

Moduł Sheet Metal umożliwia rozwinięcie zaprojektowanego elementu. W przypadku elementów zwijanych z blach można włączyć wyświetlanie linii triangulacyjnych, ułatwiających traserom określenie sposobu zwijania blachy. Po włączeniu odpowiednich opcji wyświetlane są wymiary gabarytowe rozwinięcia oraz alarm, jeśli gabaryty rozwinięcia przekraczają zadany rozmiar arkusza blachy. Rozwinięcie można zapisać w formacie DXF, wykorzystywanym przez oprogramowanie sterujące maszynami do cięcia blach.

Solid Edge Sheet Metal

Solid Edge generuje także tabelę gięcia. Można w niej ustalić kolejność wykonywania poszczególnych zagięć. Tabela zawiera kolejno ponumerowane zagięcia oraz odczytane z modelu promienie, kąty i kierunki gięcia poszczególnych krawędzi. Tabelę można wstawić na rysunek techniczny elementu blaszanego.

 Po zdefiniowaniu materiału Solid Edge oblicza parametry fizyczne elementu (masa, objętość, pole powierzchni, położenie środka masy, masowe momenty bezwładności, kierunki głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności i promienie bezwładności).

 Kolejne elementy konstrukcji można modelować w kontekście złożenia, korzystając z zarysu już zaprojektowanych części. Współpracujące części można powiązać geometrycznie (asocjatywnie), dzięki czemu zmiana jednego elementu spowoduje odpowiednie zmiany w pozostałych elementach.

Moduł Sheet Metal wyposażono w podstawowe narzędzia wizualizacji. Częściom można nadawać określony kolor, można je także oświetlać źródłami światła o różnym kolorze. Można włączyć funkcję rzucania cienia, a także odbicia światła od powierzchni elementu wraz z odbijaniem się otoczenia na powierzchni elementu.

 Wraz z zamodelowanym elementem można zapisać dodatkowe informacje, takie jak nazwa elementu, nazwa projektu, numer elementu, materiał. Można także zdefiniować dowolne inne zmienne (np. indeks materiałowy, półfabrykat, dostawca). Zapisane wraz z projektem dane są następnie pobierane do tabelek rysunkowych, zestawień części (BOM) i do zdefiniowanych przez użytkownika raportów.

Solid Edge Assembly jest modułem służącym do tworzenia złożeń z elementów zaprojektowanych w modułach Part i Sheet Metal. Moduł zawiera narzędzia pozwalające na precyzyjne umiejscowienie i dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji.

Moduł Assembly jest punktem wyjścia do różnych analiz całego projektu. Narzędzia do wykrywania kolizji umożliwiają eliminację błędów wynikających ze złego dopasowania projektowanych elementów. Funkcja analizy ruchu umożliwia sprawdzenie poprawności pracy ruchomych elementów i wykrycia zakresu ruchu. Moduł Simulation wykonuje obliczenia całych złożeń lub podzespołów.

Modułu Assembly zawiera funkcje “Rodzina złożeń” oraz “Alternatywne położenia”. Funkcje te można wykorzystać do tworzenia różnych wariantów konstrukcji albo do analiz geometrycznych czy kinematycznych. W obu przypadkach wszystkie informacje są przechowywane w jednym pliku, co zapewnia pełną kontrolę i łatwe zarządzanie projektem.

Solid Edge Assembly“Rodziny złożeń” składają się ze złożenia zasadniczego oraz jego wariantów, tworzonych przez zamianę wybranych elementów wchodzących w jego skład. Przykładowo, można stworzyć model pompy o różnych wirnikach i króćcach, urządzeń różniących się rodzajem obudowy itp.

Funkcja “Alternatywne położenia części” pozwala utworzyć złożenie, w którym wybrane elementy występują w kilku położeniach. Dzięki temu można szybko projektować i poddawać ocenie różne położenia elementów podczas symulacji ruchu, sprawdzać graniczne położenia  elementów itp. Jest to szczególnie przydatne przy projektowaniu mechanizmów zawierających różnego rodzaju suwaki oraz siłowniki.

Moduł Assembly jest punktem wyjścia do modelowania w złożeniu. Kolejne elementy konstrukcji można modelować na tle zaprojektowanych wcześniej elementów, wykorzystując ich krawędzie lub powierzchnie. Wykorzystując modelowanie w złożeniu, można wprowadzić zależności geometryczne między poszczególnymi elementami konstrukcji (asocjatywność). W przypadku zmiany wymiarów elementu sterującego, elementy z nim powiązane automatycznie dopasują swoje wymiary.

Wraz z elementami tworzonymi w modułach Part i Sheet Metal można zapisać dodatkowe informacje tekstowe i liczbowe. W module Assembly można na tej podstawie wygenerować raporty dotyczące całej konstrukcji. Mogą to być np. zestawienia elementów urządzenia, indeksów materiałowych, półfabrykatów, masy elementów itp. Raporty można wydrukować lub zapisać do pliku w celu dalszej obróbki.

Moduł Assembly umożliwia obliczenie parametrów fizycznych całej konstrukcji (masa, objętość, położenie środka masy i środka objętości, masowe momenty bezwładności, kierunki głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności i promienie bezwładności).

Moduł Assembly zawiera narzędzia służące do wizualizacji projektowanych urządzeń. Powierzchniom poszczególnych elementów można nadać odpowiednią fakturę (np. metalu czy drewna), określić ilość źródeł światła oraz natężenie i kolor oświetlenia. Widok urządzenia można umieścić na odpowiednim tle (np. widok maszyny na tle sfotografowanej hali produkcyjnej). Uzyskany obraz może być wykorzystany do tworzenia folderów reklamowych projektowanych urządzeń, jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego egzemplarza wyrobu.

W skład modułu Assembly zestawów Solid Edge Classic i Premium wchodzi także Virtual Studio Plus – zestaw narzędzi przeznaczonych do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji tworzonych projektów.

Solid Edge Assembly

Można także wygenerować wizualizacje artystyczne, imitujące rysunki wykonane odręcznie różnymi technikami.

Solid Edge Assembly - wizualizacja artystycznaSolid Edge Assembly - wizualizacja artystyczna

Solid Edge Assembly - wizualizacja artystycznaSolid Edge Assembly - wizualizacja artystyczna

Korzystając ze środowiska Virtual Studio Plus można też przygotować komputerowy film reklamowy, dowolnie ustalając tor ruchu kamery, obrót modelowanej konstrukcji na ekranie czy “przelot” kamery wokół modelu.

Moduł Assembly jest także wyposażony w funkcje tworzenia widoków “rozstrzelonych”. Widoki te wykorzystuje się do tworzenia dokumentacji montażowej lub katalogów części w module Draft.

Solid Edge Assembly

Solid Edge - konstrukcje spawaneModuł Assembly zawiera funkcje przeznaczone do projektowania połączeń spawanych. Elementy wchodzące w skład konstrukcji spawanej wybiera się ze złożenia zdefiniowanego w module Assembly.

 Podczas modelowania konstrukcji spawanej określa się kolejno:
– sposób przygotowania powierzchni elementów do spawania (np. fazowanie krawędzi)
– właściwości i kształt spoiny
– dodatkową obróbkę elementu po spawaniu

Spoina może być modelowana na kilka sposobów:
– automatycznie (spoiny pachwinowe)
– ręcznie (wyciągnięcie profilu przekroju wzdłuż ścieżki spoiny)
– w uproszczeniu (zaznaczona tylko obecność spoiny, bez jej fizycznego modelowania)

Konstrukcja zdefiniowana jako element spawany występuje na rysunku technicznym domyślnie jako pojedynczy element. Po zmianie odpowiedniej opcji generowana jest lista elementów wchodzących w skład konstrukcji spawanej. Wymiarując rysunek konstrukcji spawanej, można do niego pobrać zapisane w modelu trójwymiarowym dane spoiny.

Moduł Assembly zawiera funkcje przeznaczone do modelowania ram i kratownic, znacznie przyspieszając proces ich projektowania. Proces modelowania dzieli się na dwa etapy: utworzenie zarysu konstrukcji oraz jej wypełnienie elementami o określonym przekroju.

Zarys konstrukcji ramowej tworzy przestrzenny szkic składający się z prostych lub łukowych odcinków, połączonych końcami lub przecinających się. Szkic konstrukcji jest tworzony przez ręczne lub automatyczne połączenie wskazanych punktów w przestrzeni.

Po utworzeniu szkicu przypisuje się wybrane profile do odpowiednich fragmentów zarysu konstrukcji. Można zdefiniować położenie profili, sposób połączeń, przycinanie stykających się elementów itp. W razie potrzeby można zmienić typ profilu (wybrać inny kształtownik).

Elementy ramy w miejscach styku są odpowiednio przycinane.

Na rysunku konstrukcji Solid Edge generuje potrzebne zestawienia:
– wykaz wszystkich elementów ramowych
– sumaryczna długość elementów o tym samym przekroju

 Podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej Solid Edge wylicza w tabelce rysunkowej wszystkie elementy ramy, może także wyliczyć sumaryczną długość wszystkich elementów o tym samym przekroju. W obliczeniach długości można uwzględnić naddatek na cięcie.

Solid Edge DraftModuł Solid Edge Draft jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji rysunkowej na bazie trójwymiarowego modelu projektowanego urządzenia.

Moduł można wykorzystać do generowania:

– rysunków złożeniowych

– rysunków wykonawczych

– rysunków technologicznych

–  dokumentacji technicznej

– dokumentacji montażowej

– katalogów części itp.

Korzystając z modelu bryłowego, moduł Draft automatycznie generuje wybrane przez użytkownika rzuty, przekroje, widoki i szczegóły. Rysunki mogą być następnie zwymiarowane i opisane. „Inteligentne” procedury i narzędzia przyspieszają proces tworzenia dokumentacji.

Solid Edge DraftZnajdująca się w module Draft funkcja “Wyrwanie” w sposób automatyczny tworzy wyrwanie na arkuszu rysunkowym.  Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego wyrwanie może być cieniowane w kolorze lub odcieniach szarości. Wyrwanie jest generowane wprost na rysunku, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek operacji wyrwania w modelu części czy w złożeniu.

Solid Edge DraftUtworzone w module Assembly widoki „rozstrzelone” służą do generowania widoków izometrycznych, wykorzystywanych w kartach katalogowych, dokumentacji montażowej lub serwisowej, zestawieniach części itp.

 Generowane w module Draft rysunki zachowują powiązania z modelem trójwymiarowym. Wprowadzenie dowolnej zmiany w elemencie bryłowym jest odzwierciedlane na wszystkich rysunkach wykonawczych i złożeniowych, na których występuje zmieniony element. Zapobiega to powstawaniu pomyłek w dokumentacji.

Moduł Draft umożliwia odczytanie dodatkowych informacji zapisanych w plikach elementów i automatyczne wypełnienie tabelki rysunkowej. System zlicza ilość jednakowych elementów występujących na rysunku zestawieniowym i wpisuje tę wartość do tabelki.

Specjalna funkcja „Utwórz 3D” umieszcza w module Part lub Sheet Metal wskazane przez użytkownika rzuty płaskie – jako szkice na przylegających płaszczyznach układu współrzędnych. Korzystając z tych szkiców i technologii Synchronous można szybko (bez konieczności rysowania profili) modelować elementy bryłowe i blaszane.

Moduł Draft umożliwia także ręczne tworzenie dokumentacji rysunkowej, analogicznie jak w tradycyjnych systemach CAD.

Specjalne funkcje ułatwiają rysowanie schematów elektrycznych i elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych, zachowując powiązania między elementami podczas ich przesuwania na arkuszu rysunkowym.

Moduł Draft odczytuje pliki programu AutoCAD, umożliwia wprowadzenie zmian i ponowne zapisanie pliku w formacie AutoCAD. Można także zapisać w formacie AutoCAD-a dokumentację utworzoną w Solid Edge. Taka funkcjonalność zapewnia współpracę z kontrahentami korzystającymi z tradycyjnych systemów CAD.

Solid Edge – Goal Seeking – W środowisku rysunkowym Solid Edge znajduje się ciekawa funkcja „Szukanie wyniku”. Służy ona do stworzenia modelu obliczeniowego zawierającego także jego szkic. Przypomina to typowy inżynierski zapis obliczeń wraz ze szkicem konstrukcji.

Równania służące do obliczeń wprowadza się w tabeli zmiennych, natomiast w obszarze rysunkowym tworzy się szkic zadania, który podczas obliczeń jest animowany. Rozwiązanie jest wyszukiwane na podstawie obliczeń iteracyjnych.

Rysunek przedstawia przykładowe zadanie – znalezienie kąta podniesienia ramienia żurawia, przy którym siła w podporze B przyjmie zadaną wartość.

Solid Edge Drafting - funkcja Szukanie wyniku

Moduł Solid Edge Drafting ułatwia rysowanie diagramów oraz schematów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych).

Moduł zawiera specjalne rodzaje linii wykorzystywane podczas rysowania schematów (linia, przeskok, naroże, stopień) oraz relacje łączące końce linii ze wstawianymi na schemat symbolami. Podczas przesuwania wstawionego symbolu linie cały czas zachowują z nim powiązanie.

Wraz z Solid Edge dostarczana jest biblioteka symboli mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych. W bardzo prosty sposób można tworzyć własne biblioteki. Solid Edge wczytuje także bloki rysunkowe programu AutoCAD i umieszcza je w locie na rysowanym schemacie.

Solid Edge - rysowanie schematów i diagramów

Moduły dodatkowe:

Moduł Simulation jest najważniejszym narzędziem obliczeniowym w Solid Edge. Moduł wykonuje obliczenia części lub złożeń Metodą Elementów Skończonych. Pełna funkcjonalność narzędzia jest dostępna w zestawie Solid Edge Premium lub w osobno zamawianych modułach Simulation. W wersji Solid Edge Classic funkcjonalność jest ograniczona do analiz naprężeń i odkształceń pojedynczych części.

Korzystanie z modułu Simulation nie wymaga wiedzy z dziedziny metod numerycznych, wystarczy wiedza inżynierska. Interfejs modułu jest przejrzysty i prowadzi krok po kroku przez proces przygotowania danych, wykonania obliczeń i prezentacji wyników.

Moduł Simulation służy do wykonywania obliczeń:

– wytrzymałościowych

– częstotliwości drgań własnych

– wyboczenia

Oprócz standardowych obciążeń siłą, ciśnieniem i momentem obrotowym, w obliczeniach można uwzględnić ciężar własny konstrukcji, siłę odśrodkową oraz temperaturę modelu. Można też wprowadzić odkształcenie wskazanych obiektów oraz obciążenie łożyskiem.

Definiując więzy można wskazać nie tylko utwierdzone lico, lecz także połączenia przegubowe, cylindryczne lub zablokować poszczególne stopnie swobody. Połączenia między poszczególnymi elementami złożenia można wskazać ręcznie lub wykryć automatycznie. W celu uproszczenia modelu obliczeniowego można zastąpić obciążeniem połączenia śrubowe.

Moduł automatycznie nakłada siatkę elementów skończonych na wszystkie elementy złożenia, przy czym dobiera różną wielkość siatki dla różnych elementów w zależności od ich wielkości. Można zdefiniować wielkość siatki na krawędzi, na powierzchni oraz na elemencie.

Użytkownik ma szerokie możliwości prezentacji wyników obliczeń. W przypadku obliczeń wytrzymałościowych można wyświetlić naprężenia zredukowane lub wybrane przez użytkownika naprężenia normalne, ścinające czy średnie. Dla odkształceń można wybrać przemieszczenie całkowite albo przesunięcie lub obrót w kierunku poszczególnych osi układu współrzędnych. Można też wyświetlić naprężenia i odkształcenia dla dowolnych węzłów siatki obliczeniowej.

Wyniki obliczeń są prezentowane w postaci kolorowej mapy wyświetlanej w sposób określony przez użytkownika (po konturach lub z łagodnymi przejściami). Ciekawą opcją jest możliwość ograniczenia zakresu wyświetlanych wyników. Można na przykład oznaczyć kolorem tylko obszary o największych naprężeniach, dzięki czemu łatwo odnaleźć najbardziej obciążone miejsca konstrukcji.

Solid Edge Simulation - ograniczenie zakresu wyświetlanych wyników

Moduł Simulation automatycznie generuje raport z obliczeń, można też zapisać animacje zmiany naprężeń i odkształceń.

Moduł Simulation wchodzi w skład zestawu Solid Edge Premium, jest też dostępny jako osobny moduł do innych zestawów.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze Solid Edge Simulation.

Moduł Solid Edge XpresRoute jest wydzielonym środowiskiem modelowania instalacji rurowych w projektowanych urządzeniach (instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, chłodzące itp.). Przewody rurowe są projektowane na modelu złożonego urządzenia.

Rozróżniane są trzy rodzaje przewodów:
– rury gięte
– rury z armaturą
– przewody elastyczne

Przebieg przewodu można zaprojektować ręcznie lub automatycznie. W trybie automatycznym, po wskazaniu punktów wlotu i wylotu, generowanych jest kilka wariantów przebiegu rury do wyboru. Po zaprojektowaniu trasy przewodu rurowego i określeniu parametrów rury (średnica, grubość ścianki, promień gięcia itp.), przewód jest generowany automatycznie jako część złożenia. W przypadku zmiany modelu, element rurowy jest automatycznie aktualizowany.

System generuje tabelę gięcia z danymi koniecznymi do wyprodukowania rury (długość całej rury, długości poszczególnych odcinków, kąty i promienie gięcia). W przypadku giętkiego przewodu rurowego podawana jest jego całkowita długość.

Podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej Solid Edge wylicza w tabelce rysunkowej wszystkie elementy rurowe, może także wyliczyć sumaryczną długość wszystkich rur o tym samym przekroju. W obliczeniach długości można uwzględnić naddatek na cięcie.

 Moduł współpracuje z biblioteką znormalizowanych elementów armatury – Solid Edge Piping Library.

Solid Edge Wire Harness DesignModuł Solid Edge Wire Harness Design jest przeznaczony do modelowania kabli i ich wiązek.

Moduł umożliwia wczytanie schematu połączeń z programów do projektowania schematów elektrycznych, takich jak Cimteam czy Vesys.

W Solid Edge można zdefiniować numery zacisków na modelach elementów elektrycznych. W takim przypadku moduł automatycznie połączy kablami odpowiednie zaciski na poszczególnych elementach zgodnie ze schematem elektrycznym. Przebieg przewodów można także zdefiniować ręcznie.

 Moduł wylicza długość wiązki kabli oraz poszczególnych przewodów w wiązce.

Solid Edge Mold Tooling jest specjalizowanym modułem wspomagającym modelowanie form wtryskowych. Moduł usprawnia i automatyzuje proces modelowania formy wtryskowej, w efekcie znacznie skracając czas przygotowania jej projektu.

Kolejne etapy pracy to:
– określenie linii i płaszczyzny podziału
– automatyczne utworzenie matrycy i stempla
– automatyczne utworzenie płyty lub płyty z wkładkami
– automatyczna budowa pozostałych płyt formy wtryskowej
– tworzenie kanałów wtryskowych i chłodzących

Formy są budowane na bazie normaliów firm:
Formy są budowane na bazie normaliów firm:
– DMESolid Edge Mold Tooling
– FCPK Bytów
– Futaba
– Hasco
– LKM
– Meusburger
– PCS
– Pedrotti
– Progressive
– Rabourdin
– Strack

Moduł Solid Edge Web Publisher jest dodatkową aplikacją przeznaczoną do publikowania i udostępniania informacji w Internecie lub firmowych intranetach z poziomu Solid Edge. Wygenerowane strony zawierają trójwymiarowe mo­dele zaprojektowa­nych urządzeń wraz z dodatkowymi informacjami. Publikowane pro­jekty można przeglądać za pomocą przeglądarki Microsoft Internet Explorer wyposa­żonej w dodatkowy, bezpłatny moduł (tzw. wtyczkę, plug-in). Użyt­kownik ma możliwość obra­cania, przybliża­nia i oddalania mo­delu, ukrywania wybranych części, ręcznego „rozstrzelenia” mo­delu. Ma także dostęp do listy elementów i zestawień materiało­wych.

Wykorzystując funkcje oferowane przez moduł Web Publisher oraz specjalistyczne oprogramowanie do projektowania stron internetowych, można stworzyć internetowy system zamawiania (sprzedaży) produkowanych urządzeń, podzespołów czy części zamiennych.

Biblioteki elementów znormalizowanych:

Firma Siemens udostępnia dwa zestawy bibliotek elementów znormalizowanych do Solid Edge (Standard Parts):

– Machinery Library – biblioteka elementów mechanicznych
– Piping Library – biblioteka armatury do rurociągów

Biblioteki są wyposażone w narzędzia ułatwiające wstawianie elementów znormalizowanych do konstrukcji i ich podmianę na inne. Przykładowo, przy tworzeniu złącza śrubowego, po wskazaniu jednego otworu Solid Edge wyszukuje wszystkie identyczne otwory na danej powierzchni. Po wskazaniu górnej i dolnej powierzchni łączonych elementów, Solid Edge rozpoznaje średnicę otworu i długość złącza, a następnie podsuwa do wyboru tylko te śruby, które pasują do otworu (nominalną i jedną lub dwie mniejsze). Po wybraniu śruby, Solid Edge przedstawia listę podkładek i nakrętek pasujących do wybranej średnicy śruby. Po wyborze elementów złącznych Solid Edge wybiera śrubę o odpowiedniej długości.

Solid Edge Standard Parts

Dostarczana wraz z Solid Edge biblioteka obejmuje części znormalizowane według norm:
– ANSI (normy USA – American National Standards Institute)
– BS (normy brytyjskie – British Standards)
– CSN (normy czeskie – Česká soustava norem)
– DIN (normy niemieckie – Deutsches Institut für Normung)
– GB (normy chińskie – Guobiao)
– GOST (normy rosyjskie)
– IS (normy indyjskie – Indian Standards)
– ISO (standard międzynarodowy – International Standards Organization)
– JIS (normy japońskie – Japanese Industrial Standards)
– KS (normy koreańskie – Korean Standards)
– UNI (normy włoskie – Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Biblioteka Machinery Library zawiera:
– śruby i wkręty, nakrętki, podkładki
– śruby i wkręty, nakrętki, podkładki PEM
– nity i kołki
– gwoździe
– kliny i wpusty
– pierścienie osadcze
– zawleczki
– łożyska i akcesoria
– profile hutnicze

Biblioteka Piping Library zawiera:
– rury stalowe, miedziane i plastikowe
– kołnierze
– kolanka, trójniki, czwórniki, zaślepki
– złączki
– uchwyty rurowe
– uszczelki

W porozumieniu z firmą Siemens firma Cadenas uruchomiła portal udostępniający bezpłatnie katalogi tysięcy części wytwarzanych przez ponad 300 producentów, dostępne w formacie Solid Edge. Modele części 3D można pobierać na dysk komputera lub bezpośrednio do Solid Edge. Dostęp do portalu jest bezpłatny. Warunkiem skorzystania z katalogu jest jedynie rejestracja użytkownika.

Na portal  można wejść bezpośrednio z ekranu startowego Solid Edge:
okienko „Ulubione łącza” – odnośnik „Katalog części Solid Edge (wspierane przez Cadenas)”.
Można też skorzystać z przeglądarki internetowej – przejdź na stronę katalogu Cadenas.
Dodatkowe informacje o katalogu znajdują się na stronie firmy Siemens.

Pobierz bezpłatną wersję próbną

programu Solid Edge

Pobierz bezpłatną wersję próbną Siemens Solid Edge

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl