Szkolenie Solid Edge: poziom podstawowy

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel. 58 772 74 62 | kom. 530 780 444 | e-mail: szkolenia@cador.pl

Szkolenie Solid Edge modelowanie sekwencyjne – poziom podstawowy
Czas trwania: 3 dni

 1. Ogólne informacje o programie:
  • zapoznanie z oknem głównym Solid Edge oraz oknem ustawień,
  • omówienie środowisk i rozszerzeń plików,
  • informacje na temat tworzenia i zarządzania szablonami,
  • inne opcje.
 1. Tworzenie szkiców w środowisku sekwencyjnym:
  • wybór płaszczyzn szkicu,
  • polecenia do rysowania,
  • polecenia tworzenia wymiarów – definiowanie szkiców,
  • używanie relacji geometrycznych oraz punktów charakterystycznych.
 1. Podstawy modelowania części w środowisku sekwencyjnym:
  • omówienie elementów wstążki modelowania części,
  • tworzenie modelu bryłowego na podstawie szkicu,
  • sposoby tworzenia i edycji modeli bryłowych,
  • modyfikacja modeli bryłowych za pomocą poleceń dodatkowych (zaokrąglenie, szyk, cienkościenność, polecenie otwór itp.).
 1. Podstawy modelowania części blaszanej w środowisku sekwencyjnym:
  • zapoznanie z tablicą materiałów – parametrami części blaszanej,
  • omówienie elementów wstążki modelowania części blaszanej,
  • tworzenie arkuszy blaszanych oraz zagięć,
  • modyfikacja modeli blaszanych za pomocą poleceń dodatkowych ( polecenie zamknij naroże, Wgłębienie liniowe, żaluzja),
  • tworzenie rozwinięć arkuszy blaszanych.
 1. Podstawy modelowania złożeń:
  • omówienie elementów wstążki modelowania złożeń,
  • omówienie metod tworzenia złożeń,
  • tworzenie złożeń wykorzystując podstawowe relacji,
  • tworzenie części w kontekście złożenia sekwencyjnego (używanie kopii inter – part),
  • tworzenie widoków rozstrzelonych,
  • omówienie konfiguracji wyświetlania,
  • analiza ruchu – wykrywanie kolizji.
 1. Podstawy modelowania konstrukcji ramowych:
  • omówienie interfejsu środowiska konstrukcji ramowych,
  • tworzenie ścieżek prowadzących,
  • tworzenie konstrukcji ramowych z wykorzystaniem różnych profili,
  • modyfikacja połączeń oraz orientacji profili konstrukcji ramowych.
 1. Tworzenie dokumentacji rysunkowej części oraz złożeń:
  • omówienie personalizacji formatek rysunkowych, styli rysunkowych,
  • generowanie rzutów na podstawie modeli bryłowych,
  • automatyczne generowanie przekrojów, wyrwań, przerwań,
  • umieszczanie listy części, tabeli gięcia, tabeli otworów,
  • zasady wymiarowania na widokach rysunkowych,
  • konfiguracje wyświetlania w dokumentacji rysunkowej.
 1. Podstawy tworzenia wizualizacji modeli w oprogramowaniu KeyShot:
  • nadawanie cech modelom bryłowym,
  • konfiguracja tła/środowiska modeli bryłowych,
  • omówienie powiązania między programem Solid Edge – KeyShot,
  • tworzenie rzeczywistego obrazu modelu.
Szkolenie uzupełniane jest dodatkowymi ćwiczeniami, które wykonywane są pod nadzorem trenera.

Telefon

58 782 02 80

Dział szkoleń

530 780 444

E-mail

szkolenia@cador.pl