Szkolenie FloEFD dla Solid Edge

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel. 58 772 74 62 | kom. 530 780 444 | e-mail: szkolenia@cador.pl

Szkolenie FloEFD dla Solid Edge
Czas trwania: 2 dni.

Dzień 1:

 • Opis interfejsu, rodzajów symulacji i możliwości programu FloEFD.
 • Definiowanie nowego projektu symulacji.
 • Edycja, kopiowanie i zapisywanie istniejącego projektu.
 • Przygotowywanie i analiza geometrii do przeprowadzenia symulacji.
 • Omówienie parametrów sterowania siatki.
 • Edycja istniejącej siatki w celu poprawy jakości obliczeń.
 • Omówienie dostępnych warunków brzegowych.
 • Przygotowanie warunków brzegowych do symulacji przepływowej.
 • Określenie celów potrzebnych do przeprowadzenia symulacji.
 • Zapoznanie się z możliwościami w trakcie rozwiązywania modelu obliczeniowego.
 • Przedstawienie wyników symulacji w postaci przekrojów, izopowierzchni, wyników na
  powierzchniach i trajektorii przepływu.

Dzień 2:

 • Podejście do parametrycznego definiowania symulacji i optymalizacji.
 • Przygotowanie warunków brzegowych do symulacji cieplno-przepływowych.
 • Przedstawienie obiektów dwóch typów symulacji wykorzystujących obiekty rotujące.
 • Analizy dynamiczne w domenie czasu.
 • Przedstawienie modułu do śledzenia ruchu cząstek w domenie przepływu.
 • Omówienie kryteriów oraz opcji rozwiązywania symulacji.
 • Tworzenie animacji z wyników symulacji.
 • Tworzenie automatycznych raportów z wyników symulacji.
 • Przedstawienie wyników w postaci wykresów oraz zbiorów parametrów liniowych
  powierzchniowych i objętościowych.

Szkolenie uzupełniane jest dodatkowymi ćwiczeniami, które wykonywane są pod nadzorem trenera.

Telefon

58 782 02 80

Dział szkoleń

530 780 444

E-mail

szkolenia@cador.pl