Szkolenie Femap: poziom podstawowy

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel. 58 772 74 62 | kom. 530 780 444 | e-mail: szkolenia@cador.pl

Szkolenie Femap – poziom podstawowy
Czas trwania: 3 dni

 1. Opis systemu:
  • specyfika Femap with NX Nastran + Adina; przepływ danych; pre-post i solwer,
  • dostępne licencje i możliwości analiz.
 1. Import/eksport danych do analiz MES:
  • I/O geometrii, specyfika PARASOLID,
  • konwersja geometrii,
  • I/O modeli i wyników.
 1. Wykorzystanie interfejsu:
  • zróżnicowanie skrótów komend; najważniejsze skróty klawiszowe,
  • ogólne omówienie interfejsu i znajdujących się tam narzędzi,
  • narzędzia z grupy “tools”,
  • praca na grupach oraz warstwach,
  • kontrola widoków,
  • ustawienia najważniejszych preferencji,
  • korzystanie z pliku “neutralnego”,
  • konfiguracja programu pod użytkownika („customizacja”).
 1. Tworzenie geometrii:
  • przedstawienie dostępnych operacji,
  • obiekty belkowe,
  • obiekty bryłowe,
  • obiekty powłokowe,
  • narzędzia tworzące krzywe,
  • powłoki – możliwości zaawansowane i ograniczenia,
  • operacje na zaimportowanych obiektach.
 1. Tworzenie podziału na elementy skończone:
  • definiowanie materiałów izotropowych,
  • definiowanie charakterystyk przekrojowych elementów belkowych,
  • charakterystyka elementów powłokowych,
  • główne typy elementów 1D (rod / beam / bar ),
  • główne typy elementów 2D (tarcza / płyta / powłoka),
  • narzędzia kontroli nad siatką; scalanie siatki,
  • korzystanie z narzędzia Meshing Toolbox,
  • kontrola elementów (definiowanie normalnych, orientacji materiału ),
  • tworzenie siatki bez geometrii,
  • wskaźniki jakości elementów,
  • główne wytyczne do wyboru elementu.
 1. Warunki brzegowe w Femap:
  • definicje i sposób działania; specyfika zadawania przemieszczeń,
  • wpływ układu współrzędnych.
 1. Definiowanie warunków obliczeniowych, Menedżer Analiz:
  • klasyfikacja opcji analiz,
  • przeprowadzanie analiz statycznych i modalnych,
  • wstęp do zrozumienia plików wynikowych; najczęstsze komunikaty błędów.
 1. Postprocessing:
  • podstawy wizualizacji wyników,
  • opis standardowych parametrów wynikowych NASTRAN,
  • funkcje X-Y,
  • przygotowywanie wyników do raportu,
  • Animacje. Wyniki na przekrojach, izopowierzchnie.
Szkolenie uzupełniane jest dodatkowymi ćwiczeniami, które wykonywane są pod nadzorem trenera.

Telefon

58 782 02 80

Dział szkoleń

530 780 444

E-mail

szkolenia@cador.pl