Zapraszamy na cykl promocyjnych szkoleń LAST MINUTE!

Potężna dawka wiedzy od specjalistów w swoich dziedzinach połączona z dodatkowym rabatem.

Co możesz zyskać, zapisując się na nasze szkolenia?

Każdy uczestnik, który skorzysta z oferty poniższych szkoleń, otrzyma aż 25% rabatu na każde z nich!

Szkolenie Solid Edge – poziom podstawowy

12-14.04.2023

 • zapoznanie z oknem głównym Solid Edge oraz oknem ustawień
 • omówienie środowisk i rozszerzeń plików
 • informacje na temat tworzenia i zarządzania szablonami
 • inne opcje
Jestem zainteresowany/a

Tworzenie szkiców w środowisku sekwencyjnym:

 • wybór płaszczyzn szkicu
 • polecenia do rysowania
 • polecenia tworzenia wymiarów – definiowanie szkiców
 • używanie relacji geometrycznych oraz punktów charakterystycznych

Podstawy modelowania części w środowisku sekwencyjnym:

 • omówienie elementów wstążki modelowania części
 • tworzenie modelu bryłowego na podstawie szkicu
 • sposoby tworzenia i edycji modeli bryłowych
 • modyfikacja modeli bryłowych za pomocą poleceń dodatkowych (zaokrąglenie, szyk, cienkościenność, polecenie otwór itp.)

Podstawy tworzenia wizualizacji modeli w oprogramowaniu KeyShot:

 • nadawanie cech modelom bryłowym
 • konfiguracja tła/środowiska modeli bryłowych
 • omówienie powiązania między programem Solid Edge – KeyShot
 • tworzenie rzeczywistego obrazu modelu

Podstawy tworzenia wizualizacji modeli w oprogramowaniu KeyShot:

 • nadawanie cech modelom bryłowym
 • konfiguracja tła/środowiska modeli bryłowych
 • omówienie powiązania między programem Solid Edge – KeyShot
 • tworzenie rzeczywistego obrazu modelu

Tworzenie dokumentacji rysunkowej części oraz złożeń:

 • omówienie personalizacji formatek rysunkowych, styli rysunkowych
 • generowanie rzutów na podstawie modeli bryłowych
 • automatyczne generowanie przekrojów, wyrwań, przerwań
 • umieszczanie listy części, tabeli gięcia, tabeli otworów
 • zasady wymiarowania na widokach rysunkowych
 • konfiguracje wyświetlania w dokumentacji rysunkowej

Podstawy modelowania części blaszanej w środowisku sekwencyjnym:

 • zapoznanie z tablicą materiałów – parametrami części blaszanej
 • omówienie elementów wstążki modelowania części blaszanej
 • tworzenie arkuszy blaszanych oraz zagięć
 • modyfikacja modeli blaszanych za pomocą poleceń dodatkowych ( polecenie zamknij naroże, Wgłębienie liniowe, żaluzja)
 • tworzenie rozwinięć arkuszy blaszanych

Podstawy modelowania złożeń:

 • omówienie elementów wstążki modelowania złożeń
 • omówienie metod tworzenia złożeń
 • tworzenie złożeń wykorzystując podstawowe relacji
 • tworzenie części w kontekście złożenia sekwencyjnego (używanie kopii inter – part)
 • tworzenie widoków rozstrzelonych
 • omówienie konfiguracji wyświetlania
 • analiza ruchu – wykrywanie kolizji

Szkolenie NX CAD – poziom podstawowy

17-19.04.2023

 • Wprowadzenie do pracy w systemie NX
 • Szkicowanie bezpośrednie i w środowisku szkicownika (w tym rzutowanie),
 • Modelowanie bryłowe
 • Części blaszane
 • Złożenia części
 • Modelowanie synchroniczne
 • Dokumentacja techniczna
Jestem zainteresowany/a

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do pracy w systemie NX:
 • korzystanie z interfejsu użytkownika (role użytkownika, omówienie modułów NX, nawigator złożenia, nawigator części),
 • manipulacja i wizualizacja modelu,
 • elementy pomocnicze (punkty, osie, płaszczyzny, układy współrzędnych).
 1. Szkicowanie:
 • szkicowanie bezpośrednie i w środowisku szkicownika (w tym rzutowanie),
 • wymiarowanie i nadawanie relacji geometrycznych.
 1. Modelowanie bryłowe:
 • wyciągnięcia proste, obrotowe i po ścieżce,
 • operacje Boole’a,
 • wykorzystanie cech predefiniowanych (otwory),
 • operacje na krawędziach (zaokrąglenia, fazy),
 • tworzenie brył cienkościennych,
 • przycinanie i dzielenie modelu (funkcje Trim i Split),
 • kopiowanie (kopie operacji i geometrii, odbicia lustrzane),
 • korzystanie z funkcji Nawigatora części (edycja operacji, zmiana kolejności, grupowanie),
 • działania na parametrach modelu,
 • wykorzystanie pomiarów w parametryzacji modelu,
 • przypisywanie własności materiałowych, praca z bazą materiałów.

Dzień 2

 1. Części blaszane:
 • ustawienia części blaszanej,
 • definiowanie elementu bazowego, zagięć i przetłoczeń,
 • kształtowanie części blaszanej na podstawie ścian modelu bryłowego,
 • modyfikacje naroży,
 • wycięcia,
 • tworzenie rozwinięcia części blaszanej.
 1. Złożenia części:
 • zarządzanie złożeniem przy użyciu Nawigatora złożenia,
 • nadawanie relacji geometrycznych pomiędzy komponentami złożenia,
 • odczytywanie informacji z modelu.

Dzień 3

 1. Modelowanie synchroniczne:
 • przemieszczanie ścianek,
 • usunięcie i zmiana ścianek.
 1. Dokumentacja techniczna:
 • wykorzystanie szablonów rysunkowych,
 • tworzenie rzutów prostokątnych i widoków poglądowych,
 • tworzenie widoków szczegółowych,
 • tworzenie przekrojów w rzutach prostokątnych,
 • edycja sposobu wyświetlania widoków i przekrojów,
 • podstawowe funkcje wymiarowania − wstawianie adnotacji i symboli,
 • tworzenie wyrwań i widoków przerywanych,
 • śledzenie zmian na arkuszach rysunkowych.

Szkolenie Simcenter3D – poziom podstawowy

26-28.04.2023

 • Opis systemu
 • Import/eksport danych do analiz MES
 • Wykorzystanie interfejsu
 • Praca w zintegrowanym środowisku CAD/CAE
 • Tworzenie podziału na elementy skończone
 • Warunki brzegowe
 • Definiowanie warunków obliczeniowych, Menedżer Analiz
 • Postprocessing
Jestem zainteresowany/a

Dzień 1

 1. Opis systemu:
 • specyfika solwera NX Nastran + Adina; przepływ danych; pre-post i solwer,
 • dostępne licencje i możliwości analiz.
 1. Import/eksport danych do analiz MES:
 • I/O geometrii,
 • konwersja geometrii,
 • I/O modeli i wyników,
 • Specyfika plików .fem oraz .sim.
 1. Wykorzystanie interfejsu:
 • zróżnicowanie skrótów komend; najważniejsze skróty klawiszowe,
 • ogólne omówienie interfejsu i znajdujących się tam narzędzi,
 • kontrola widoków,
 • ustawienia najważniejszych preferencji,
 • konfiguracja programu pod użytkownika („customizacja”).

Dzień 2

 1. Praca w zintegrowanym środowisku CAD/CAE:
 • tworzenie siatki na modelach CAD,
 • spójność siatki z geometrią,
 • pełna asocjatywność siatki i bryły,
 • nadawanie własności i materiałów na obiekty geometryczne,
 • upraszczanie geometrii pod obliczenia,
 • edycja geometrii, moduł Synchronous.
 1. Tworzenie podziału na elementy skończone:
 • definiowanie materiałów izotropowych,
 • definiowanie charakterystyk przekrojowych elementów belkowych,
 • charakterystyka elementów powłokowych,
 • główne typy elementów 1D (rod / beam / bar),
 • główne typy elementów 2D (tarcza / płyta / powłoka),
 • elementy bryłowe 3D (tri, hex),
 • narzędzia kontroli nad siatką; scalanie siatki,
 • kontrola elementów (definiowanie normalnych, orientacji materiału),
 • tworzenie siatki bez geometrii,
  • wskaźniki jakości elementów.

Dzień 3

 1. Warunki brzegowe:
 • definicje i sposób działania; specyfika zadawania przemieszczeń,
 • wpływ układu współrzędnych.
 1. Definiowanie warunków obliczeniowych, Menedżer Analiz:
 • klasyfikacja opcji analiz,
 • przeprowadzanie analiz statycznych i modalnych,
 • wstęp do zrozumienia plików wynikowych; najczęstsze komunikaty błędów.
 1. Postprocessing:
 • podstawy wizualizacji wyników,
 • opis standardowych parametrów wynikowych NASTRAN,
 • funkcje X-Y,
 • przygotowywanie wyników do raportu,
 • animacje. Wyniki na przekrojach, izopowierzchnie.

Zainteresowany promocją szkoleń LAST MINUTE?

  Dział Sprzedaży

  601 150 761

  Dział Szkoleń

  530 780 444

  Dział techniczny

  58 772 74 64

  E-mail

  szkolenia@cador.pl