Poznaj Solid Edge 2022

Pełen nowych funkcji i ulepszeń Solid Edge 2022 został zaprojektowany z myślą o rozwoju Twojej firmy.

Nowa wersja programu wspiera nowoczesne procesy rozwoju produktu, pozwala lepiej wykorzystać zasoby i umożliwia nowe sposoby pracy. Zobacz jakie nowości i ulepszenia pojawiły się w najnowszej wersji Solid Edge.

Solid Edge 2022:
Nowości w modelowaniu

Solid Edge 2022:
Zarządzanie dokumentacją

Solid Edge 2022:
Simcenter Flomaster

Solid Edge 2022:
Możliwości nowej generacji

Solid Edge 2022:
Symulacje

Solid Edge 2022:
Xcelerator Share

Solid Edge 2022:
Konfigurator projektu

Solid Edge 2022:
Publikacje techniczne

Solid Edge 2022:
Wytwarzanie (CAM)

Projektowanie mechaniczne

Części:

 • Modelowanie podziału (Subdivision Modeling) – dodano nowe polecenia: Most, Odsuń, Wyrównaj do krawędzi oraz opcję podniesienia krawędzi klatki na odległość z możliwością dodania wybranej ilości segmentów.
Odsunięcie w Solid Edge 2022
 • Modelownie konwergentne – zwiększono możliwości edycji modeli siatkowych poprzez umożliwienie wykonywania operacji takich jak Otwór, Wyciągnięcie, Zaokrąglenie itp. tworząc modele hybrydowe zawierające elementy siatkowe oraz klasyczne.
Modelowanie konwegentne w Solid Edge 2022
 • Projektowanie generatywne – solver Frustrum zastąpiono nowym solverem Siemens. Od teraz Solid Edge tworzy hybrydowe modele konwergentne oraz pozwala na większą kontrolę podczas tworzenia.
 • Promieniowe – nowa opcja w środowisku synchronicznym pozwalająca modyfikować promienie wybranych lic współosiowych i szyków kołowych.
 • Krzywa wynikowa równania – w Szkicu 3D pojawiła się opcja tworzenia krzywych na podstawie równań. Umożliwia ona dzielenie, przycinanie oraz utwierdzenie tak stworzonej krzywej.
 • Wyciągnięcie bryły po krzywej – dodano możliwość umieszczenia narzędzia normalnie do powierzchni.

Części blaszane:

 • Zagięcie przez przekroje – w sekcji „Sposób gięcia” dostępne są teraz 3 opcje: Zaawansowane, Zagięcie, Wyoblone. Dodane zostały również opisy tłumaczące funkcjonalność.

Złożenia:

 • Przypisz zapamiętane relacje – dzięki nowej możliwości przypisania relacji z poziomu modelowania części, wstawianie dużej ilości takich samych elementów stało się niezwykle proste.
Przypisanie relacji w Solid Edge 2022
 • Podgląd złożenia – poprzez dodanie nowej możliwości otwierania złożeń, ich przegląd oraz edycja stają się dużo prostsze i szybsze. Funkcja pozwala na otworzenie podglądu złożenia i wybór elementów, które elementów które mają zostać w pełni załadowane.
 • Płyta usztywnienia – w złożeniu oraz konstrukcji ramowej pojawiła się nowa opcja pozwalająca tworzyć trójkątne usztywnienia między dwoma licami, a usztywnienia te posiadają relacje do lic tworzących. Płytom można nadać materiał oraz są widoczne w listach części oraz BOM.
Usztywnienia pomiędzy licami w Solid Edge 2022
 • Modelowanie w złożeniu oraz komponenty wewnętrzne – dodano możliwość tworzenia komponentów wewnętrznych, które zachowują się jak zwykłe części (możliwa jest ich edycja, nadanie materiału oraz relacji). Możliwe jest modelowanie synchroniczne oraz sekwencyjne, a geometria zapisywana jest w pliku złożenia.
 • Pasek wyszukiwania – pojawił się nad drzewkiem PathFinder i pozwala wyszukiwać części i podzłożenia. Opcja ta wykorzystuje automatyczne uzupełnianie oraz zaznacza wyszukane części.
 • Referencyjna chmura punktów – umożliwia wstawianie chmury punktów do dokumentu złożenia. Wspierane formaty: pts, ptx, asc, xyz, las, stl, ply, Autodesk Recap (rcs i rcp). Pozwala na zmianę gęstości i wielkości chmury punktów oraz umożliwia wykonywanie pomiarów.
 • Konstrukcje ramowe – tu pojawiło się kilka opcji:
  • „przytnij/rozciągnij” pozwalającą edytować zakończenia profili ramowych;
  • możliwość użycia „Różnica” na komponentach ramowych;
  • ustawienie „Podziel przecinające ramy” pozwalające na łatwy podział nachodzących się segmentów (np. przekątnych).
 • Blokuj – poszerzenie możliwości blokowania elementów w złożeniu.
 • Możliwość stworzenia płaszczyzny stycznej w dokumencie złożenia.

Dodatki

Projektowanie elektryczne:

 • Wyznacz wzdłuż powierzchni – Solid Edge 2022 pozwala prowadzić przewody na podstawie nie tylko powierzchni, ale także krawędzi oraz powierzchni walcowych.
 • Electrical Routing – dodano możliwość tworzenia dwukolorowych przewodów.
Opcja tworzenia dwukolorowych przewodów w Solid Edge 2022
 • Przypisz przyłącza – od teraz również dostępne z poziomu złożenia. Opcja umożliwia przeniesienie przyłączy z części do złożenia za pomocą jednego kliknięcia.
 • Kreator zespołów przewodów – dodano możliwość wyszukiwania elementów w bibliotece 3DfindI.
 • Przypisanie ID komponentów elektrycznych w Solid Edge, pozwala zamienić lub dodać nazwy komponentów w Solid Edge na nazwy nadane w Electrical Design.
 • Dodano możliwość tworzenia listy BOM zawierającej przewody oraz komponenty.

Technical publications:

 • Dodano możliwość wczytania jedynie wybranych konfiguracji wyświetlania, co w praktyce pozwala zmniejszyć rozmiar plików oraz skrócić czas ładowania.
 • Zoom View – pozwala tworzyć “szczegół” tj. obszar przybliżony widoku.

Symulacja:

 • Usprawniono proces generowania siatki do symulacji, co pozwala na generowanie lepszej jakości siatki oraz umożliwia rozwiązywanie przypadków, które wcześniej były niemożliwe.
 • Ciśnienie hydrostatyczne – możliwe do użycia w Statyce Liniowej.
Ciśnienie hydrostatyczne w Solid Edge 2022
 • Usprawniono Symulację dostępną w środowisku konstrukcji ramowych oraz dodano wsparcie dla naprężenia Von Mises’a. W nowym Solid Edge 2022 można manualnie tworzyć połączenia sztywne oraz usuwać je z poziomu drzewka Pathfinder.
 • Dodano możliwość tworzenia Siatki dla modeli siatkowych – konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego klasycznego lica oraz stworzenie powierzchni, do których mogą zostać przyłożone siły.

Wytwarzanie:

 • 2D Nesting – dodano możliwość zapisania “resztek” materiału do późniejszego użycia, ulepszono proces wybierania kilku zestawów z jednego złożenia.
 • CAM Pro – Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis będzie dostępny dla użytkowników licencji (najwcześniej w grudniu):
  • SE289 (Classic Node-Locked)
  • SE290 (Classic Floating)
  • SE350 (Foundation Node-Locked)
  • SE351 (Foundation Floating)
  • SE388N (Premium Floating)
  • SE388F (Premium Floating)

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl