DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z NARZĘDZI PMI

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

PMI czyli Product and Manufacturing Information jest częścią kompletnej cyfrowej definicji produktu zawartej w modelu 3D, tzw. Model Based Definition (MBD)

Plusy zastosowania PMI w firmie:

  • PMI usprawnia i skraca cykl projektowania, umożliwiając zespołom produktowym włączenie informacji o produkcie i sposobie jego wytwarzania już na etapie projektowania.
  • PMI redukuje koszty, zapewniając całkowite uchwycenie intencji projektowej i powiązanie jej z modelem.
  • PMI zmniejszają liczbę przeróbek związanych z niedokładnymi lub niekompletnymi informacjami o wytwarzaniu.
  • PMI zwiększa produktywność i jakość poprzez jednokrotne udokumentowanie informacji i ponowne użycie ich w innych aplikacjach.

PMI pozwala prowadzić firmę bez dokumentacji w formie papierowej (jest ona dostarczana tylko w formie elektronicznej), a wszystkie niezbędnie informacje i adnotację są robione na modelach 3D bez przechodzenia do dokumentacji płaskiej 2D.

 

Ciekawe funkcjonalności PMI

Import danych z arkusza kalkulacyjnego do tabeli PMI

Jeśli plik zawiera arkusz kalkulacyjny rodziny części, arkusz ten można zaimportować do tabeli PMI:

 

 

Zapytanie i walidacja PMI

Modul PMI pozwala za pomocą dwóch testów kontrolnych: Sprawdź poprawność semantyczną PMI GD&T oraz Sprawdź poprawność składniową PMI GD&T sprawdzić, czy wymiary i tolerancje (GD&T) są zgodne ze standardami dla danej części.

Wyniki testu symboli PMI GD&T są wyświetlane w nawigatorze Narzędzi HD3D w grupie Wyniki; powiązane znaczniki wizualne pojawiają się również w oknie graficznym.

 

 

Edytowanie dwukierunkowe PMI

Gdy opcja „Zezwól na edytowanie dwukierunkowe PMI” jest włączona, użytkownik może edytować treść semantyczną PMI z poziomu dokumentacji rysunkowej 2D. Zmiany te wpływają na PMI zarówno na rysunku 2D, jak na PMI w modelu 3D.

 

 

Eksport PMI do pliku JT

JT jest otwartym formatem CAD, który umożliwia pełną reprezentację informacji o modelu. Ten format jest szeroko stosowany w wymianie danych 3D przez cały cykl życia produktu.

Podczas eksportowania plików części NX jako plików JT można dołączyć obiekty i widoki PMI, jeśli plik konfiguracyjny JT jest ustawiony na dołączanie PMI.

 

 

Programowanie pomiarów w oparciu o PMI: NX Inspection

Aplikacja NX CMM Inspection Programming wykorzystuje informację PMI z modelu (m.in. adnotacje GD&T oraz 3D) do automatycznego generowania programów o gwarantowanej kompletności.

 

 

Obróbka w oparciu o PMI

Obróbka w oparciu o PMI pozwala na dobranie właściwego procesu i narzędzi obróbczych. W przypadku NX CAM automatyczne rozpoznawanie jest przewidziane dla następujących atrybutów PMI:

  • tolerancja wymiarowa
  • wykończenie powierzchni
  • atrybuty ścianek
  • kolory cechy
  • informacje o gwincie takie jak: skok, długość itd.

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl