Automatyczne parametry technologiczne dla narzędzi

Narzędzia skrawające w NX mogą posiadać zapisane globalne ustawienia parametrów technologicznych, odpowiednich dla danego narzędzia lub związanych z rodzajem materiału obrabianego, materiału ostrzy skrawających oraz metodą skrawania.

Wystarczy kliknąć w ikonę błyskawicy, co spowoduje ustawienie parametrów. Dalsza zmiana wartości parametrów jest możliwa poprzez ich ręczne wprowadzenie w operacji.

Druga, wydajniejsza  metoda ustawiania parametrów technologicznych polega na włączeniu opcji automatycznego uzupełniania pól parametrów technologicznych oraz informacji o maksymalnej głębokości i szerokości skrawania.

Wszystko, co trzeba zrobić aby korzystać  z funkcji automatycznego uzupełniania parametrów technologicznych, to posiadać bazę narzędzi w systemie NX oraz dodać odpowiednie parametry bazowe. Parametry te można dodać do konkretnego narzędzia lub do bazy korzystającej z rodzajów materiałów wykorzystanych do obróbki.

Wszystkie dane, odnośnie ustawionych parametrów technologicznych, znajdują się w bibliotece parametrów obróbki. Zakładka Parametry obróbki maszynowej zawiera informacje o parametrach, przypisanych do konkretnego narzedzia, znajdującego się w bibliotece narzedzi. Zakładka Parametry obróbki zawiera natomiast informacje skorelowane tylko z materiałami oraz metodą obróbki, bez definicji konkretnego narzędzia.

Tego typu funkcjonalność nie tylko pozwoli zaoszczędzić czas użytkownikowi na wprowadzanie odpowiednich parametrów dla danego narzędzia ale również pomoże zapobiec popełnieniu błędu przy doborze odpowiednich wartości. Raz stworzona biblioteka parametrów będzie towarzyszyła użytkownikowi cały czas. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany parametrów lub dodania ich dla nowych narzędzi, wystarczy zajrzeć do biblioteki parametrów obróbki i zaktualizować odpowiednie pola.

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl