Posts Tagged ‘3DSync’

18
Gru

3DSync, nowy edytor geometrii od Siemens

Firma Siemens ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży nowego programu o nazwie 3DSync. 3DSync to edytor geometrii 3D wykorzystujący technologię Synchronous. Narzędzie umożliwia import plików pochodzących z innych systemów CAD 3D lub z formatów pośrednich, edycję zawartych w nich modeli 3D i zapis w jednym z formatów pośrednich. Narzędzie jest przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników współpracujących z kontrahentami wykorzystującymi różne programy CAD 3D. Otrzymują oni narzędzie ułatwiające wymianę danych między firmami.   Więcej informacji znajdziesz na stronie Cador 3DSync, w broszurze