Szkolenie Solid Edge: poziom podstawowy

Kontakt w sprawie szkoleń: tel. 58 772 74 62,  kom. 790 576 888,
e-mail: szkolenia@cador.pl

Szkolenie Solid Edge modelowanie sekwencyjne – poziom podstawowy
Czas trwania: 3 dni
1. Ogólne informacje o programie:

 • Zapoznanie z oknem głównym Solid Edge oraz oknem ustawień.
 • Omówienie środowisk i rozszerzeń plików
 • Informacje na temat tworzenia i zarządzania szablonami
 • Inne opcje

2. Tworzenie szkiców w środowisku sekwencyjnym:

 • Wybór płaszczyzn szkicu
 • Polecenia do rysowania
 • Polecenia tworzenia wymiarów – definiowanie szkiców
 • Używanie relacji geometrycznych oraz punktów charakterystycznych

3. Podstawy modelowania części w środowisku sekwencyjnym:

 • Omówienie elementów wstążki modelowania części
 • Tworzenie modelu bryłowego na podstawie szkicu
 • Sposoby tworzenia i edycji modeli bryłowych
 • Modyfikacja modeli bryłowych za pomocą poleceń dodatkowych (zaokrąglenie, szyk,cienkościenność, polecenie otwór itp.)

4. Podstawy modelowania części blaszanej w środowisku sekwencyjnym:

 • Zapoznanie z tablicą materiałów – parametrami części blaszanej
 • Omówienie elementów wstążki modelowania części blaszanej
 • Tworzenie arkuszy blaszanych oraz zagięć
 • Modyfikacja modeli blaszanych za pomocą poleceń dodatkowych ( polecenie zamknij naroże, Wgłębienie liniowe, żaluzja)
 • Tworzenie rozwinięć arkuszy blaszanych

5. Podstawy modelowania złożeń

 • Omówienie elementów wstążki modelowania złożeń
 • Omówienie metod tworzenia złożeń
 • Tworzenie złożeń wykorzystując podstawowe relacji
 • Tworzenie części w kontekście złożenia sekwencyjnego (używanie kopii inter – part)
 • Tworzenie widoków rozstrzelonych
 • Omówienie konfiguracji wyświetlania
 • Analiza ruchu – wykrywanie kolizji

6. Podstawy modelowania konstrukcji ramowych

 • Omówienie interfejsu środowiska konstrukcji ramowych
 • Tworzenie ścieżek prowadzących
 • Tworzenie konstrukcji ramowych z wykorzystaniem różnych profili
 • Modyfikacja połączeń oraz orientacji profili konstrukcji ramowych

7. Tworzenie dokumentacji rysunkowej części oraz złożeń.

 • Omówienie personalizacji formatek rysunkowych, styli rysunkowych
 • Generowanie rzutów na podstawie modeli bryłowych
 • Automatyczne generowanie przekrojów, wyrwań, przerwań
 • Umieszczanie listy części, tabeli gięcia, tabeli otworów.
 • Zasady wymiarowania na widokach rysunkowych
 • Konfiguracje wyświetlania w dokumentacji rysunkowej

8. Podstawy tworzenia wizualizacji modeli w oprogramowaniu KeyShot

 • Nadawanie cech modelom bryłowym
 • Konfiguracja tła/środowiska modeli bryłowych
 • Omówienie powiązania między programem Solid Edge – KeyShot
 • Tworzenie rzeczywistego obrazu modelu.

Szkolenie uzupełniane jest dodatkowymi ćwiczeniami, które wykonywane są pod nadzorem trenera.

DARMOWA WYCENA

Potrzebujesz pomocy? Wyślij zgłoszenie, a my się skontaktujemy.

  Telefon

  58 782 02 80

  Dział techniczny

  58 772 74 64

  E-mail

  biuro@cador.pl