Szkolenie NX CAD 1: poziom podstawowy

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel. 58 772 74 62 | kom. 530 780 444 | e-mail: szkolenia@cador.pl

Szkolenie NX CAD 1 – poziom podstawowy
Czas trwania: 3 dni

 1. Wprowadzenie do pracy w systemie NX:
  • korzystanie z interfejsu użytkownika (role użytkownika, omówienie modułów NX, nawigator złożenia, nawigator części),
  • manipulacja i wizualizacja modelu,
  • elementy pomocnicze (punkty, osie, płaszczyzny, układy współrzędnych).
 1. Szkicowanie:
  • szkicowanie bezpośrednie i w środowisku szkicownika (w tym rzutowanie),
  • wymiarowanie i nadawanie relacji geometrycznych.
 1. Modelowanie bryłowe:
  • wyciągnięcia proste, obrotowe i po ścieżce,
  • operacje Boole’a,
  • wykorzystanie cech predefiniowanych (otwory),
  • operacje na krawędziach (zaokrąglenia, fazy),
  • tworzenie brył cienkościennych,
  • przycinanie i dzielenie modelu (funkcje Trim i Split),
  • kopiowanie (kopie operacji i geometrii, odbicia lustrzane),
  • korzystanie z funkcji Nawigatora części (edycja operacji, zmiana kolejności, grupowanie),
  • działania na parametrach modelu,
  • wykorzystanie pomiarów w parametryzacji modelu,
  • przypisywanie własności materiałowych, praca z bazą materiałów.
 1. Części blaszane:
  • ustawienia części blaszanej,
  • definiowanie elementu bazowego, zagięć i przetłoczeń,
  • kształtowanie części blaszanej na podstawie ścian modelu bryłowego,
  • modyfikacje naroży,
  • wycięcia,
  • tworzenie rozwinięcia części blaszanej.
 1. Złożenia części:
  • zarządzanie złożeniem przy użyciu Nawigatora złożenia,
  • nadawanie relacji geometrycznych pomiędzy komponentami złożenia,
  • odczytywanie informacji z modelu.
 1. Modelowanie synchroniczne:
  • przemieszczanie ścianek,
  • usunięcie i zmiana ścianek.
 1. Dokumentacja techniczna:
  • wykorzystanie szablonów rysunkowych,
  • tworzenie rzutów prostokątnych i widoków poglądowych,
  • tworzenie widoków szczegółowych,
  • tworzenie przekrojów w rzutach prostokątnych,
  • edycja sposobu wyświetlania widoków i przekrojów,
  • podstawowe funkcje wymiarowania − wstawianie adnotacji i symboli,
  • tworzenie wyrwań i widoków przerywanych,
  • śledzenie zmian na arkuszach rysunkowych.

Szkolenie uzupełniane jest dodatkowymi ćwiczeniami, które wykonywane są pod nadzorem trenera.

Telefon

58 782 02 80

Dział szkoleń

530 780 444

E-mail

szkolenia@cador.pl