Solid Edge Sheet Metal

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Sheet Metal jest specjalizowanym modułem przeznaczonym modelowania elementów giętych z blach. Moduł jest ściśle powiązany z technologią produkcji elementów blaszanych.

Solid Edge Sheet MetalPodobnie jak Solid Edge Part, moduł Sheet Metal umożliwia modelowanie metodą tradycyjną lub z wykorzystaniem nowatorskiej technologii Synchronous.

Elementem wyjściowym może być:

– arkusz blachy – tak modeluje się elementy zaginane

– profil o dowolnym kształcie – tak modeluje się profile gięte

– dwa przekroje – tak modeluje się elementy zwijane

Do utworzonego jedną z powyższych metod elementu podstawowego dodawane są zagięcia, przetłoczenia, usztywnienia, dowolnego kształtu otwory, elementy wentylacyjne (żaluzje), wgłębienia, otwory z wywinięciem itp. W większości wypadków, działanie użytkownika polega na narysowaniu kilku kresek, które są odpowiednio interpretowana przez system. Utworzone elementy można powielać, wykorzystując rozbudowane opcje systemu. W celu ułatwienia modelowania elementów umiejscowionych na krawędzi gięcia, system umożliwia rozgięcie i ponowne zagięcie elementu. Solid Edge automatycznie dodaje podcięcia technologiczne, promienie zaokrągleń itp., według ustawień zadanych przez użytkownika.

Utworzony model elementu jest sparametryzowany. Wprowadzane podczas modelowania wymiary elementu w rzeczywistości są wartościami określonych zmiennych. Między zmiennymi można wprowadzać zależności matematyczne. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć typoszeregi części.

Moduł Sheet Metal umożliwia rozwinięcie zaprojektowanego elementu. W przypadku elementów zwijanych z blach można włączyć wyświetlanie linii triangulacyjnych, ułatwiających traserom określenie sposobu zwijania blachy. Po włączeniu odpowiednich opcji wyświetlane są wymiary gabarytowe rozwinięcia oraz alarm, jeśli gabaryty rozwinięcia przekraczają zadany rozmiar arkusza blachy. Rozwinięcie można zapisać w formacie DXF, wykorzystywanym przez oprogramowanie sterujące maszynami do cięcia blach.

Solid Edge Sheet MetalSolid Edge Sheet Metal

Solid Edge generuje także tabelę gięcia. Można w niej ustalić kolejność wykonywania poszczególnych zagięć. Tabela zawiera kolejno ponumerowane zagięcia oraz odczytane z modelu promienie, kąty i kierunki gięcia poszczególnych krawędzi. Tabelę można wstawić na rysunek techniczny elementu blaszanego.

 Po zdefiniowaniu materiału Solid Edge oblicza parametry fizyczne elementu (masa, objętość, pole powierzchni, położenie środka masy, masowe momenty bezwładności, kierunki głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności i promienie bezwładności).

 Kolejne elementy konstrukcji można modelować w kontekście złożenia, korzystając z zarysu już zaprojektowanych części. Współpracujące części można powiązać geometrycznie (asocjatywnie), dzięki czemu zmiana jednego elementu spowoduje odpowiednie zmiany w pozostałych elementach.

Solid Edge Sheet MetalModuł Sheet Metal wyposażono w podstawowe narzędzia wizualizacji. Częściom można nadawać określony kolor, można je także oświetlać źródłami światła o różnym kolorze. Można włączyć funkcję rzucania cienia, a także odbicia światła od powierzchni elementu wraz z odbijaniem się otoczenia na powierzchni elementu.

 Wraz z zamodelowanym elementem można zapisać dodatkowe informacje, takie jak nazwa elementu, nazwa projektu, numer elementu, materiał. Można także zdefiniować dowolne inne zmienne (np. indeks materiałowy, półfabrykat, dostawca). Zapisane wraz z projektem dane są następnie pobierane do tabelek rysunkowych, zestawień części (BOM) i do zdefiniowanych przez użytkownika raportów.


Solid Edge – elementy blaszane

Download (PDF, 780KB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.