Solid Edge Assembly

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Solid Edge AssemblySolid Edge Assembly jest modułem służącym do tworzenia złożeń z elementów zaprojektowanych w modułach Part i Sheet Metal. Moduł zawiera narzędzia pozwalające na precyzyjne umiejscowienie i dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji.

Moduł Assembly jest punktem wyjścia do różnych analiz całego projektu. Narzędzia do wykrywania kolizji umożliwiają eliminację błędów wynikających ze złego dopasowania projektowanych elementów. Funkcja analizy ruchu umożliwia sprawdzenie poprawności pracy ruchomych elementów i wykrycia zakresu ruchu. Moduł Simulation wykonuje obliczenia całych złożeń lub podzespołów.

Modułu Assembly zawiera funkcje “Rodzina złożeń” oraz “Alternatywne położenia”. Funkcje te można wykorzystać do tworzenia różnych wariantów konstrukcji albo do analiz geometrycznych czy kinematycznych. W obu przypadkach wszystkie informacje są przechowywane w jednym pliku, co zapewnia pełną kontrolę i łatwe zarządzanie projektem.

Solid Edge Assembly“Rodziny złożeń” składają się ze złożenia zasadniczego oraz jego wariantów, tworzonych przez zamianę wybranych elementów wchodzących w jego skład. Przykładowo, można stworzyć model pompy o różnych wirnikach i króćcach, urządzeń różniących się rodzajem obudowy itp.

Funkcja “Alternatywne położenia części” pozwala utworzyć złożenie, w którym wybrane elementy występują w kilku położeniach. Dzięki temu można szybko projektować i poddawać ocenie różne położenia elementów podczas symulacji ruchu, sprawdzać graniczne położenia  elementów itp. Jest to szczególnie przydatne przy projektowaniu mechanizmów zawierających różnego rodzaju suwaki oraz siłowniki.

Moduł Assembly jest punktem wyjścia do modelowania w złożeniu. Kolejne elementy konstrukcji można modelować na tle zaprojektowanych wcześniej elementów, wykorzystując ich krawędzie lub powierzchnie. Wykorzystując modelowanie w złożeniu, można wprowadzić zależności geometryczne między poszczególnymi elementami konstrukcji (asocjatywność). W przypadku zmiany wymiarów elementu sterującego, elementy z nim powiązane automatycznie dopasują swoje wymiary.

Wraz z elementami tworzonymi w modułach Part i Sheet Metal można zapisać dodatkowe informacje tekstowe i liczbowe. W module Assembly można na tej podstawie wygenerować raporty dotyczące całej konstrukcji. Mogą to być np. zestawienia elementów urządzenia, indeksów materiałowych, półfabrykatów, masy elementów itp. Raporty można wydrukować lub zapisać do pliku w celu dalszej obróbki.

Moduł Assembly umożliwia obliczenie parametrów fizycznych całej konstrukcji (masa, objętość, położenie środka masy i środka objętości, masowe momenty bezwładności, kierunki głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności i promienie bezwładności).

Moduł Assembly zawiera narzędzia służące do wizualizacji projektowanych urządzeń. Powierzchniom poszczególnych elementów można nadać odpowiednią fakturę (np. metalu czy drewna), określić ilość źródeł światła oraz natężenie i kolor oświetlenia. Widok urządzenia można umieścić na odpowiednim tle (np. widok maszyny na tle sfotografowanej hali produkcyjnej). Uzyskany obraz może być wykorzystany do tworzenia folderów reklamowych projektowanych urządzeń, jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego egzemplarza wyrobu.

W skład modułu Assembly zestawów Solid Edge Classic i Premium wchodzi także Virtual Studio Plus – zestaw narzędzi przeznaczonych do tworzenia fotorealistycznych wizualizacji tworzonych projektów.

Solid Edge Assembly

Można także wygenerować wizualizacje artystyczne, imitujące rysunki wykonane odręcznie różnymi technikami.

Solid Edge Assembly - wizualizacja artystycznaSolid Edge Assembly - wizualizacja artystyczna

Solid Edge Assembly - wizualizacja artystycznaSolid Edge Assembly - wizualizacja artystyczna

Korzystając ze środowiska Virtual Studio Plus można też przygotować komputerowy film reklamowy, dowolnie ustalając tor ruchu kamery, obrót modelowanej konstrukcji na ekranie czy “przelot” kamery wokół modelu.

Moduł Assembly jest także wyposażony w funkcje tworzenia widoków “rozstrzelonych”. Widoki te wykorzystuje się do tworzenia dokumentacji montażowej lub katalogów części w module Draft.

Solid Edge Assembly


 

Solid Edge – duże złożenia

Download (PDF, 1.14MB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.