Solid Edge XpresRoute

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Moduł Solid Edge XpresRoute jest wydzielonym środowiskiem modelowania instalacji rurowych w projektowanych urządzeniach (instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, chłodzące itp.). Przewody rurowe są projektowane na modelu złożonego urządzenia.

Rozróżniane są trzy rodzaje przewodów:
– rury gięte
– rury z armaturą
– przewody elastyczne

Solid Edge XpresRoute

Przebieg przewodu można zaprojektować ręcznie lub automatycznie. W trybie automatycznym, po wskazaniu punktów wlotu i wylotu, generowanych jest kilka wariantów przebiegu rury do wyboru. Po zaprojektowaniu trasy przewodu rurowego i określeniu parametrów rury (średnica, grubość ścianki, promień gięcia itp.), przewód jest generowany automatycznie jako część złożenia. W przypadku zmiany modelu, element rurowy jest automatycznie aktualizowany.

System generuje tabelę gięcia z danymi koniecznymi do wyprodukowania rury (długość całej rury, długości poszczególnych odcinków, kąty i promienie gięcia). W przypadku giętkiego przewodu rurowego podawana jest jego całkowita długość.

Podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej Solid Edge wylicza w tabelce rysunkowej wszystkie elementy rurowe, może także wyliczyć sumaryczną długość wszystkich rur o tym samym przekroju. W obliczeniach długości można uwzględnić naddatek na cięcie.

 Moduł współpracuje z biblioteką znormalizowanych elementów armatury – Solid Edge Piping Library.


Solid Edge XpresRoute

Download (PDF, 1.66MB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.