Solid Edge Web Publisher

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Moduł Solid Edge Web Publisher jest dodatkową aplikacją przeznaczoną do publikowania i udostępniania informacji w Internecie lub firmowych intranetach z poziomu Solid Edge. Wygenerowane strony zawierają trójwymiarowe mo­dele zaprojektowa­nych urządzeń wraz z dodatkowymi informacjami. Publikowane pro­jekty można przeglądać za pomocą przeglądarki Microsoft Internet Explorer wyposa­żonej w dodatkowy, bezpłatny moduł (tzw. wtyczkę, plug-in). Użyt­kownik ma możliwość obra­cania, przybliża­nia i oddalania mo­delu, ukrywania wybranych części, ręcznego „rozstrzelenia” mo­delu. Ma także dostęp do listy elementów i zestawień materiało­wych.

Solid Edge Web Publisher

Wykorzystując funkcje oferowane przez moduł Web Publisher oraz specjalistyczne oprogramowanie do projektowania stron internetowych, można stworzyć internetowy system zamawiania (sprzedaży) produkowanych urządzeń, podzespołów czy części zamiennych.


Solid Edge Web Publisher

Download (PDF, 1.16MB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.