Synchronous Technology w Solid Edge

Technologia Synchroniczna Solid Edge

 

Cechą wyróżniającą Solid Edge spośród innych systemów CAD jest wprowadzona 2008 roku technologia parametrycznego modelowania bezpośredniego, nazwana Synchronous Technology. W celu podkreślenia skoku technologicznego, nowej wersji programu nadano nazwę Solid Edge with Synchronous Technology, w skrócie Solid Edge ST. Nowa technologia powala utworzyć projekt do 100 razy szybciej w porównaniu z modelowaniem tradycyjnym.

Solid Edge udostępnia dwa środowiska pracy: synchroniczne oraz sekwencyjne (tradycyjne), między którymi można się przełaczać w ramach tego samego modelu. Modele pochodzące z wcześniejszych wersji programu (modelowane metodą sekwencyjną) można edytować wykorzystując te same narzędzia, dzięki którym powstały. W złożeniach można umieszczać części zaprojektowane z wykorzystaniem obu metod. Części lub całe złożenia zaprojektowane w środowisku sekwencyjnym można przekonwertować do środowiska modelowania synchronicznego i w efekcie w pełni korzystać z jego zalet.

Technologia Synchronous

Punktem wyjścia do modelowania w technologii synchronicznej, podobnie jak w metodzie sekwencyjnej, jest szkic. Aby wykonać podstawowe operacje (wyciągnięcie, wycięcie), nie potrzeba wywoływać funkcji modelowania. Wystarczy wskazać narysowany obszar oraz strzałkę, a następnie wybrać kierunek oraz odległość wyciągnięcia. Wysokość wyciągnięcia można wpisać z klawiatury w okienku edycyjnym.

W celu zmiany wymiarów elementu należy wskazać wybraną ściankę i odległość przemieszczenia.

Solid Edge ST - przesunięcie ścianki bryły

Pochylenie ścianki można uzyskać wskazując torus uchwytu sterującego i kąt obrotu.

Solid Edge ST - pochylenie ścianki bryły

Wszystkie omówione operacje edycji można wykonać bez wywoływania jakiejkolwiek funkcji. Wystarczy bezpośrednie wskazanie obiektu i wybór kierunku przemieszczenia.
Na kolejnym rysunku przedstawiono nieco bardziej złożony model. Edycji modelu dokonuje się przez wskazanie odpowiedniej ścianki, a następnie kierunku i odległości przemieszczenia. W ten sposób można zmienić:
długość bryły

Solid Edge ST - zmiana długości bryły

…wielkość wycięcia

Solid Edge ST - zmiana wielkości wycięcia

…wysokość żeber czy pochylenie ścianki.

Solid Edge ST - zmiana wysokości żeber i pochylenie ścianki

Każda taka zmiana w tradycyjnych systemach CAD 3D wymaga wyszukania odpowiedniej operacji w drzewku historii powstawania modelu i edycji szkicu powiązanego z daną operacją.

Solid Edge ST - sygnalizacja błędu edycji

Istotą metody modelowania bezpośredniego jest brak historii powstawania modelu. Solid Edge co prawda tworzy drzewko operacji, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CAD operacje w drzewku można dowolnie sortować, przemieszczać i grupować. Solid Edge ST nie pamięta historii powstawania modelu, ale panuje nad bryłą jako całością, pilnując jej spójności. Program blokuje wykonanie operacji, które mogłyby spowodować niespójność bryły, wyświetlając przy tym ostrzegawczą informację. Dzięki temu w drzewku operacji nigdy nie pojawiają się błędy.Użytkownik ma do dyspozycji cały zestaw relacji między fragmentami bryły, dzięki którym może sterować zachowaniem edytowanego modelu. Są wśród nich równoległość i styczność lic, współliniowość otworów, symetria, zachowanie prostopadłości do podstawy i inne.

Kolejną cechą wyróżniającą Solid Edge ST z grona innych systemów CAD jest możliwość edycji części z poziomu złożenia oraz jednoczesnej edycji kilku części w złożeniu. W tradycyjnych systemach CAD należy w tym celu po kolei otwierać poszczególne elementy złożenia w środowisku modelowania. Na tym przykładzie można sobie wyobrazić, jak technologia Synchronous skraca czas wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Edycja modeli z innych systemów CAD 3D

Panowanie nad bryłą jako całością w technologii Synchronous przynosi dodatkową funkcjonalność Solid Edge ST. Jest to możliwość edycji modeli importowanych z innych systemów CAD 3D. Solid Edge bezpośrednio wczytuje modele (części i złożenia) utworzone w programach Inventor, SolidWorks, Pro/Engineer, NX, Catia oraz formaty pośrednie, m. in. ACIS, IGES, Parasolid, STEP. Takie modele nie mają historii powstawania – w drzewku operacji Solid Edge są reprezentowane jako kopia części. Mimo to można je edytować w środowisku modelowania synchronicznego. Nie trzeba uruchamiać pracochłonnych funkcji rozpoznawania operacji w zaimportowanych modelach.

Na rysunku przedstawiono zmianę położenia otworu pod wałek w zaimportowanym modelu. Dzięki relacjom między fragmentami konstrukcji jednocześnie z otworem przemieszcza się wyoblenie pod wałek.

Tworzenie modeli 3D na podstawie rysunków 2D

Firmy działające dłuższy czas mają często archiwa pełne rysunków wykonanych w programach CAD 2D (najczęściej w AutoCAD). W przypadku zakupu Solid Edge rysunki te można wykorzystać do szybkiego utworzenia modeli 3D. Służy do tego specjalna funkcja przenosząca rysunki do przestrzeni oraz technologia modelowania synchronicznego. W pierwszym etapie należy do Solid Edge wczytać rysunek 2D i wskazać na nim rzuty, które mają być przeniesione do przestrzeni. Rzuty te pojawiają się na prostopadłych płaszczyznach przestrzeni modelu.

Przeniesienie rysunków 2D do przestrzeni w Solid Edge

Następnie, już w środowisku bryłowym, należy wykorzystać funkcje modelowania 3D, wskazując na jednym rzucie kolejne regiony i wyciągając je do odpowiedniej wysokości, korzystając z charakterystycznych punktów na drugim rzucie.

Solid Edge ST - tworzenie bryły z rysunku 2D

Unikalną cechą Solid Edge jest automatyczne przyłączanie wymiarów z rysunku 2D do modelu bryłowego.

Solid Edge ST - przyłączenie wymiarów z rysunku 2D do bryły

Wymiary przyłączone do bryły można wykorzystać do wprowadzania zmian. Ponieważ wymiary są parametryczne, można je powiązać formułami matematycznymi.

Solid Edge ST - edycja bryły utworzonej na podstawie rysunku 2D

Podsumowanie

Modelowanie bezpośrednie to nowoczesna i wydajna metoda modelowania. Według producenta, zastosowana w Solid Edge technologia Synchronous pozwala do 100 razy skrócić czas tworzenia projektu. Umożliwia także edycję modeli pochodzących z innych systemów CAD 3D. Jak trudne zadanie wykonała firma Siemens świadczy fakt, że do dzisiaj konkurencyjne programy tej klasy nie oferują podobnej funkcjonalności. Sam pomysł modelowania bezpośredniego został zaczerpnięty ze studyjnych, niszowych programów CAD 3D innych firm. Firma Siemens jako pierwsza dopracowała produkt do postaci komercyjnej i udostępniła go użytkownikom. Należy dodać, że technologia ta jest też dostępna w najwyższej klasy zintegrowanym systemie CAD/CAM/CAE firmy Siemens, noszącym nazwę NX (dawniej Unigraphics).

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.