Solid Edge ST9

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Solid Edge ST9

W dniu 16 maja 2016 r. firma Siemens ogłosiła pierwsze informacje o nskowościach wprowadzonych w Solid Edge ST9. Rozpoczęcie produkcji programu w wersji angielskiej jest zapowiadane na drugą połowę czerwca. W ciągu kilku następnych tygodni pojawią się w sprzedaży inne wersje językowe, w tym wersja polska.

Niżej przedstawiamy wybrane nowości.

 

Interfejs programu

Unowocześniono interfejs programu Solid Edge ST9. Wygląd i sposób działania ekranu startowego odpowiada najnowszemu pakietowi MS Office.

Solid Edge ST9 - wygląd interfejsu

 

Przykładowo, podczas uruchamiania wydruku wyświetlana jest strona zawierająca opcje wydruku i podgląd drukowanej strony.

Solid Edge ST9 - podgląd wydruku

 

Pod wstążką poleceń wyświetlane są zakładki otwartych plików. Menu kontekstowe zawiera m. in. polecenia Zamknij, Zamknij wszystkie, Zamknij oprócz wskazanego.

Solid Edge ST9 - menu główne

Interfejs Solid Edge działający w Windows 10 jest skalowalny w celu zwiększenia jego czytelności na monitorach o wysokiej rozdzielczości. Skalowane są ikony, menu podręczne oraz uchwyt sterujący, triada orientacyjna i sześcian szybkiego podglądu.

 

Modelowanie

Znana z poprzednich wersji Solid Edge serii ST technologia synchroniczna umożliwia szybkie i elastyczne modelowanie nowych elementów lub edycję własnych lub importowanych z innych systemów CAD 3D bez opuszczania złożenia. W nowej wersji programu wprowadzono wiele nowości.

Zwiększono funkcjonalność tabeli zmiennych, dodając m. in. funkcje logiczne, odwrotne funkcje trygonometryczne (np. arcsin), konwersję stopnie-radiany itp. Wprowadzono też możliwość jej sortowania.

W wersji Solid Edge ST9  można dodać grubość do powierzchni pobranej ze współpracującej części bez konieczności tworzenia kopii Inter-Part.

Solid Edge ST9 - grubość powierzchni

Funkcja odejmowania brył rozpoznaje elementy gwintowane i tworzy odpowiednie otwory w części docelowej. Funkcje Wycięcie i Otwór wykonują operacje we wszystkich elementach modelu typu multbody.

Solid Edge ST9 - odejmowanie brył

 

Nowa reguła rozpoznaje elementy cienkościenne (np. żebra) po wskazaniu jednej ścianki.

Solid Edge ST9 - elementy cienkościenne

 

Pojawiła się operacja wycięcia narzędziem (efekt podobny do frezowania) oraz wyciągnięcia bryły po zadanej ścieżce. Końcowe fragmenty operacji zachowują kształt narzędzia.

Solid Edge ST9 - wycięcie narzędziem

Solid Edge ST9 - wycinanie narzędziem

 

Dodano funkcję modelowania różnego rodzaju elementów spiralnych.

Solid Edge ST9 - modelowanie brył

 

W Solid Edge ST9 rozbudowano funkcje powielania składników modelu – powielane są bryły, operacje i szkice. Elementy można powielać na różnych płaszczyznach modelu z zachowaniem cech elementu wzorcowego. Poszczególne wystąpienia można indywidualnie pozycjonować i orientować.

Solid Edge ST9 - funkcja powielania składników modelu Solid Edge ST9 - funkcja powielania składników modelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas operacji synchronicznych w modelu hybrydowym widoczny jest podgląd efektu operacji całego modelu – części synchronicznej i sekwencyjnej.

Solid Edge ST9 - operacje synchroniczne

Blachy

Podczas tworzenia zagięć profilowych można wykorzystać geometrię istniejących części złożenia.

Solid Edge ST9 - blachy - zagięcia profilowane

 

Podczas rozwijania Solid Edge ostrzega przed nakładaniem się na siebie fragmentów giętego elementu.

Solid Edge ST9 - ostrzeżenie przed nakładaniem się na siebie elementów

 

Rozwinięcie elementu blaszanego można repozycjonować w celu lepszego odzwierciedlenia gabarytów rozwinięcia.

Solid Edge ST9 - rozwinięcie elementu blaszanego

 

Złożenia

Elementy powielone w złożeniu mogą mieć indywidualne cechy dla każdego wystąpienia. Jest to szczególnie przydatne przy współpracy z systemami ERP, gdy ten sam komponent jest wielokrotnie wykorzystywany w tym samym produkcie.

Okno menedżera relacji w złożeniu grupuje wszystkie informacje o połączonych elementach.

Solid Edge ST9 - okno - złożenia

Rysunki

Można zmienić orientację widoku już po jego umieszczeniu na rysunku.

Solid Edge ST9 - rysunki i zmiana orientacji

 

Można zmieniać właściwości wyświetlania wielu widoków jednocześnie.

Solid Edge ST9 - zmiana właściwości

Inne przykładowe nowości to tabela tolerancji, możliwość umieszczania w opisach rysunku wartości liczbowych z tabeli zmiennych (zamiast łańcuchów tekstowych), automatyczne przesuwanie zachodzących na siebie opisów wymiarów i odpowiednie wydłużanie linii wymiarowych, pobieranie wymiarów z modelu do kilku widoków.

Symulacja

Ulepszono mechanizmy generowania siatki elementów skończonych – na mniejszych powierzchniach generowane są mniejsze elementy, a większe na większych.

Solid Edge ST9 - mechanizm generowania siatki elementów skończonych

Wprowadzono możliwość blokowania warunków brzegowych – funkcja przydatna przy testowaniu różnych wariantów obciążeń.

 

Wbudowane zarządzanie dokumentacją techniczną

W Solid Edge wbudowano prosty system zarządzania dokumentacją techniczną. W odróżnieniu od systemów Solid Edge Insight, Solid Edge SP czy Teamcenter, nie wymaga on instalacji oprogramowania bazodanowego MS SQL Server ani platformy pracy grupowej MS SharePoint.

Nowy system zarządzania wykorzystuje standardowe narzędzia indeksowania dostępne w Windows. Po przeprowadzeniu indeksacji danych użytkownik uzyskuje niemal natychmiastową odpowiedź na pytania dotyczące plików, właściwości czy informacji, gdzie pliki zostały użyte. Nowy manager projektu zawiera narzędzia do zarządzania wersjami dokumentów, klonowania złożeń, zarządzania statusami plików, sterowania numeracją plików, ostrzega także przed duplikowaniem nazw plików.

Solid Edge ST9 - zarządzanie dokumentacją techniczną

 

Statusy plików są wyświetlane w okienku podglądu plików Eksploratora Windows.

Solid Edge ST9 - status pliku

 

 

Integracja z Teamcenter

Integracja Solid Edge ze sztandarowym systemem zarządzania cyklem życia produktu Teamcenter firmy Siemens została znacząco rozbudowana. W menu Solid Edge dodano zakładkę zawierającą wszystkie polecenia systemu Teamcenter. Portal Teamcenter Active Workspace działa obecnie na zakładce wewnątrz Solid Edge.

Migracja z SolidWorks

W poprzednich wersjach Solid Edge było możliwe wczytywanie i edycja modeli 3D z SolidWorks za pomocą funkcji modelowania synchronicznego. Obecna wersja wczytuje także rysunki 2D z SolidWorks i zachowuje ich powiązanie z modelem 3D.

 

Przenoszenie projektów

Funkcja Pack and Go przenosi wszystkie pliki związane ze wskazanym projektem (modele 3D, rysunki, wyniki symulacji) do innego folderu lub do archiwum Zip. Można zachować strukturę folderów. W przypadku kolizji nazw plików następuje ich automatyczna zmiana. System wskazuje brakujące powiązania.

 

Współpraca w chmurze

Od wersji Solid Edge ST9 użytkownik ma możliwość wyboru licencjonowania tradycyjnego (lokalnego) lub w chmurze. Tak jak dotychczas, licencja może być stała lub dzierżawiona. Solid Edge jest instalowany i uruchamiany lokalnie, ale licencja i ustawienia użytkownika są po zalogowaniu pobierane z chmury zarządzanej przez firmę Siemens.

Licencjonowanie w chmurze umożliwia pracę w dowolnym miejscu i na dowolnym komputerze z zachowaniem własnych ustawień (układ interfejsu, jednostki, standardy wymiarowania itp.). Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników pracujących na różnych komputerach w firmie lub w domu.

Niezależnie od sposobu licencjonowania, dane można przechowywać lokalnie lub w chmurze w popularnych serwisach do współdzielenia plików (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box). Dane przechowywane w chmurze są natychmiast dostępne dla kontrahentów i współpracowników.

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.