Solid Edge Simulation

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Moduł Simulation jest najważniejszym narzędziem obliczeniowym w Solid Edge. Moduł wykonuje obliczenia części lub złożeń Metodą Elementów Skończonych. Korzystanie z tego narzędzia nie wymaga wiedzy z dziedziny metod numerycznych, wystarczy wiedza inżynierska. Interfejs modułu jest przejrzysty i prowadzi krok po kroku przez proces przygotowania danych, wykonania obliczeń i prezentacji wyników.

Solid Edge Simulation - pasek narzędziowy

Moduł Simulation służy do wykonywania obliczeń:

– wytrzymałościowych

– częstotliwości drgań własnych

– wyboczenia

Oprócz standardowych obciążeń siłą, ciśnieniem i momentem obrotowym, w obliczeniach można uwzględnić ciężar własny konstrukcji, siłę odśrodkową oraz temperaturę modelu. Można też wprowadzić odkształcenie wskazanych obiektów oraz obciążenie łożyskiem.

Definiując więzy można wskazać nie tylko utwierdzone lico, lecz także połączenia przegubowe, cylindryczne lub zablokować poszczególne stopnie swobody. Połączenia między poszczególnymi elementami złożenia można wskazać ręcznie lub wykryć automatycznie. W celu uproszczenia modelu obliczeniowego można zastąpić obciążeniem połączenia śrubowe.

Moduł automatycznie nakłada siatkę elementów skończonych na wszystkie elementy złożenia, przy czym dobiera różną wielkość siatki dla różnych elementów w zależności od ich wielkości. Można zdefiniować wielkość siatki na krawędzi, na powierzchni oraz na elemencie.

Solid Edge Simulation - nakładanie siatki

Użytkownik ma szerokie możliwości prezentacji wyników obliczeń. W przypadku obliczeń wytrzymałościowych można wyświetlić naprężenia zredukowane lub wybrane przez użytkownika naprężenia normalne, ścinające czy średnie. Dla odkształceń można wybrać przemieszczenie całkowite albo przesunięcie lub obrót w kierunku poszczególnych osi układu współrzędnych. Można też wyświetlić naprężenia i odkształcenia dla dowolnych węzłów siatki obliczeniowej.

Solid Edge Simulation - prezentacja wyników

Wyniki obliczeń są prezentowane w postaci kolorowej mapy wyświetlanej w sposób określony przez użytkownika (po konturach lub z łagodnymi przejściami). Ciekawą opcją jest możliwość ograniczenia zakresu wyświetlanych wyników. Można na przykład oznaczyć kolorem tylko obszary o największych naprężeniach, dzięki czemu łatwo odnaleźć najbardziej obciążone miejsca konstrukcji.

Solid Edge Simulation - ograniczenie zakresu wyświetlanych wyników

Moduł Simulation automatycznie generuje raport z obliczeń, można też zapisać animacje zmiany naprężeń i odkształceń.

Moduł Simulation wchodzi w skład zestawu Solid Edge Premium, jest też dostępny jako osobny moduł do innych zestawów.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze Solid Edge Simulation.


Solid Edge Simulation

Download (PDF, 1.09MB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.