Solid Edge Part

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Part jest podstawowym modułem systemu Solid Edge, przeznaczonym do trójwymiarowego projektowania poszczególnych elementów konstrukcji metodą modelowania bryłowego lub powierzchniowego.

Solid Edge umożliwia modelowanie metodą tradycyjną lub z wykorzystaniem nowatorskiej technologii Synchronous.

Element podstawowy tworzy się przez wyciągnięcie lub obrót profilu płaskiego. Elementy o złożonych kształtach można modelować jako wyciągnięcie przez szereg przekrojów, albo jako przeciągnięcie przekroju wzdłuż jednej lub kilku ścieżek prowadzących.

Specjalny Solid Edge Partzestaw funkcji przyspiesza modelowanie elementów wykonywanych technologią wtrysku lub odlewania. Wyrafinowane, a jednocześnie proste w użyciu funkcje, służą m. in. do modelowania sieci żeber, występów i rowków na krawędziach elementów, występów montażowych, kratek wentylacyjnych, tworzenia brył cienkościennych (z regionami różniącymi się grubością ścianki), zaokrąglania zmiennym promieniem, podziału formy itp.

Moduł wyposażono w narzędzia do analizy krzywizny i kąta pochylenia ścianek, co zapewnia poprawne pod względem technologicznym zaprojektowanie tego typu elementów.

Solid Edge Part

Solid Edge zawiera rozbudowane funkcje przeznaczone do modelowania powierzchniowego. Tak zaprojektowanym elementom można nadać grubość, zamieniając je na obiekty bryłowe.

Powierzchnie mogą też służyć do przycinania elementów bryłowych, ułatwiając modelowanie elementów o złożonych kształtach.

Moduł Part pozwala tworzyć rodziny części, czyli elementy różniące się wymiarami geometrycznymi oraz szczegółami konstrukcji. Zaletą stosowania takiego rozwiązania jest łatwość wprowadzania zmian w zasadniczym zarysie konstrukcji i ich automatyczne powielanie w pozostałych elementach rodziny części.

Dzięki technologii Synchronous moduł Part umożliwia bezpośrednią edycję modeli bryłowych importowanych z innych systemów CAD 3D (Catia, Inventor, NX, SolidWorks, Pro/Engineer) lub formatów pośrednich (IGES, ACIS, Parasolid i innych) i zapis modelu w formacie Solid Edge lub formatach pośrednich.

Utworzony model elementu jest sparametryzowany. Wprowadzane podczas modelowania wymiary elementu w rzeczywistości są wartościami określonych zmiennych. Między zmiennymi można wprowadzać zależności matematyczne. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć typoszeregi części.

Po zdefiniowaniu materiału Solid Edge oblicza parametry fizyczne elementu (masa, objętość,  pole powierzchni, położenie środka masy, masowe momenty bezwładności, kierunki głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności i promienie bezwładności).

Kolejne elementy konstrukcji można modelować w kontekście złożenia, korzystając z zarysu już zaprojektowanych części. Współpracujące części można powiązać geometrycznie (asocjatywnie), dzięki czemu zmiana jednego elementu spowoduje odpowiednie zmiany  w pozostałych elementach.

Moduł Part wyposażono w podstawowe funkcje wizualizacji. Częściom można nadawać określony kolor, można je także oświetlać źródłami światła o różnym kolorze. Można włączyć funkcję rzucania cienia, a także odbicia światła od powierzchni elementu wraz z odbijaniem się otoczenia na powierzchni elementu.

Solid Edge Part

Wraz z zamodelowanym elementem można zapisać dodatkowe informacje, takie jak nazwa elementu, nazwa projektu, numer elementu, materiał. Można także zdefiniować dowolne inne zmienne (np. indeks materiałowy, półfabrykat, dostawca). Zapisane wraz z projektem dane są następnie pobierane do tabelek rysunkowych, zestawień części (BOM) i do zdefiniowanych przez użytkownika raportów.


Solid Edge Standard Parts

Download (PDF, 988KB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.