Solid Edge Konstrukcje ramowe

Soldi Edge - konstrukcje ramoweModuł Assembly zawiera funkcje przeznaczone do modelowania ram i kratownic, znacznie przyspieszając proces ich projektowania. Proces modelowania dzieli się na dwa etapy: utworzenie zarysu konstrukcji oraz jej wypełnienie elementami o określonym przekroju.

Zarys konstrukcji ramowej tworzy przestrzenny szkic składający się z prostych lub łukowych odcinków, połączonych końcami lub przecinających się. Szkic konstrukcji jest tworzony przez ręczne lub automatyczne połączenie wskazanych punktów w przestrzeni.

Po utworzeniu szkicu przypisuje się wybrane profile do odpowiednich fragmentów zarysu konstrukcji. Można zdefiniować położenie profili, sposób połączeń, przycinanie stykających się elementów itp. W razie potrzeby można zmienić typ profilu (wybrać inny kształtownik).

Soldi Edge - konstrukcje ramowe

Elementy ramy w miejscach styku są odpowiednio przycinane.

Na rysunku konstrukcji Solid Edge generuje potrzebne zestawienia:
– wykaz wszystkich elementów ramowych
– sumaryczna długość elementów o tym samym przekroju

 Podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej Solid Edge wylicza w tabelce rysunkowej wszystkie elementy ramy, może także wyliczyć sumaryczną długość wszystkich elementów o tym samym przekroju. W obliczeniach długości można uwzględnić naddatek na cięcie.


Solid Edge – ramy i konstrukcje spawane

Download (PDF, 559KB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.