Konfiguracje Solid Edge

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Wszystkie zestawy Solid Edge są wyposażone w funkcje modelowania sekwencyjnego (tradycyjnego) oraz synchronicznego (bezpośredniego – z technologią Synchronous).

W skład pakietu Solid Edge Foundation wchodzą m. in. moduły i funkcje:

 • Advanced Part – zaawansowane funkcje modelowania bryłowego i powierzchniowego
 • Sheet Metal – modelowanie elementów giętych z blach
 • Assembly – modelowanie złożeń
 • Draft – generowanie dokumentacji rysunkowej
 • modelowanie elementów spawanych
 • modelowanie elementów ramowych i kratowych
 • generowanie typoszeregów części i wariantów konstrukcji
 • analiza ruchu mechanizmów
 • wizualizacja konstrukcji
 • wizualizacje animowane
 • translatory zapewniające wymianę danych z innymi systemami CAD
 • narzędzia do modyfikacji modeli 3D importowanych z innych systemów CAD 3D
 • rysowanie diagramów z możliwością wczytywania bibliotek bloków AutoCAD
 • funkcje wymiany danych 2D i 3D wraz z dokumentami tekstowymi (np. MS Office)
 • bezpłatny CAD 2D Solid Edge 2D Drafting
 • bezpłatna przeglądarka Solid Edge Viewer

W skład zestawu Solid Edge Classic wchodzą m. in. moduły i funkcje:

 • wszystkie funkcje Solid Edge Foundation
 • inżynieria odwrotna
 • modelowanie generatywne (podstawowe)
 • Simulation Express – analiza naprężeń i drgań części Metodą Elementów Skończonych
 • Engineering Reference – obliczenia i generowanie modeli 3D wałków, krzywek i sprężyn i in.
 • Machinery Library – biblioteka elementów znormalizowanych według norm DIN, ISO, ANSI i in.
 • KeyShot – zaawansowana wizualizacja oraz efekty artystyczne
 • Insight – system zarządzania dokumentacją techniczną (PDM)

W skład zestawu Solid Edge Premium wchodzą m. in. moduły i funkcje:

 • wszystkie funkcje Solid Edge Classic
 • Simulation – analiza części i złożeń Metodą Elementów Skończonych
 • Wire Harness Design – modelowanie wiązek przewodów elektrycznych
 • XpresRoute – modelowanie przewodów rurowych (sztywnych i elastycznych)

Zestawy Solid Edge Foundation i Classic można uzupełnić o moduły dodatkowe:

 • Simulation – analiza części i złożeń Metodą Elementów Skończonych
 • Wire Harness Design – modelowanie wiązek przewodów elektrycznych
 • XpresRoute – modelowanie przewodów rurowych (sztywnych i elastycznych)

Zestawy Solid Edge Foundation, Classic i Premium można uzupełnić o moduły dodatkowe:

 • Piping Library – biblioteka elementów rurowych i armatury
 • Web Publisher – generator stron internetowych
 • Mold Tooling and Electrode Design – modelowanie form wtryskowych i elektrod
 • Electrode Design – modelowanie elektrod
 • Catia Translator – dwukierunkowy translator plików systemu Catia

Zestawy Solid Edge Classic i Premium można uzupełnić o moduł dodatkowy:

 • Generative Design Pro – zaawansowane modelowanie generatywne

Jest także dostępna uproszczona wersja Solid Edge Design&Drafting wyposażona w poniższe moduły i funkcje:

 • Part – modelowanie bryłowe (moduł uproszczony)
 • Assembly – modelowanie złożeń (moduł uproszczony)
 • Draft – generowanie dokumentacji rysunkowej
 • generowanie typoszeregów części i wariantów konstrukcji
 • analiza ruchu mechanizmów
 • wizualizacja konstrukcji
 • wizualizacje animowane
 • translatory zapewniające wymianę danych z innymi systemami CAD
 • narzędzia do modyfikacji modeli 3D importowanych z innych systemów CAD 3D
 • rysowanie diagramów z możliwością wczytywania bibliotek bloków AutoCAD
 • funkcje wymiany danych 2D i 3D wraz z dokumentami tekstowymi (np. MS Office)
 • bezpłatny CAD 2D Solid Edge 2D Drafting
 • bezpłatna przeglądarka Solid Edge Viewer

Zobacz opis modułów Solid Edge.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.