Solid Edge Draft

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Solid Edge DraftModuł Solid Edge Draft jest przeznaczony do tworzenia dokumentacji rysunkowej na bazie trójwymiarowego modelu projektowanego urządzenia.

Moduł można wykorzystać do generowania:

– rysunków złożeniowych

– rysunków wykonawczych

– rysunków technologicznych

–  dokumentacji technicznej

– dokumentacji montażowej

– katalogów części itp.

Korzystając z modelu bryłowego, moduł Draft automatycznie generuje wybrane przez użytkownika rzuty, przekroje, widoki i szczegóły. Rysunki mogą być następnie zwymiarowane i opisane. „Inteligentne” procedury i narzędzia przyspieszają proces tworzenia dokumentacji.

Solid Edge DraftZnajdująca się w module Draft funkcja “Wyrwanie” w sposób automatyczny tworzy wyrwanie na arkuszu rysunkowym.  Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego wyrwanie może być cieniowane w kolorze lub odcieniach szarości. Wyrwanie jest generowane wprost na rysunku, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek operacji wyrwania w modelu części czy w złożeniu.

Solid Edge DraftUtworzone w module Assembly widoki „rozstrzelone” służą do generowania widoków izometrycznych, wykorzystywanych w kartach katalogowych, dokumentacji montażowej lub serwisowej, zestawieniach części itp.

 Generowane w module Draft rysunki zachowują powiązania z modelem trójwymiarowym. Wprowadzenie dowolnej zmiany w elemencie bryłowym jest odzwierciedlane na wszystkich rysunkach wykonawczych i złożeniowych, na których występuje zmieniony element. Zapobiega to powstawaniu pomyłek w dokumentacji.

Moduł Draft umożliwia odczytanie dodatkowych informacji zapisanych w plikach elementów i automatyczne wypełnienie tabelki rysunkowej. System zlicza ilość jednakowych elementów występujących na rysunku zestawieniowym i wpisuje tę wartość do tabelki.

Specjalna funkcja „Utwórz 3D” umieszcza w module Part lub Sheet Metal wskazane przez użytkownika rzuty płaskie – jako szkice na przylegających płaszczyznach układu współrzędnych. Korzystając z tych szkiców i technologii Synchronous można szybko (bez konieczności rysowania profili) modelować elementy bryłowe i blaszane.

Moduł Draft umożliwia także ręczne tworzenie dokumentacji rysunkowej, analogicznie jak w tradycyjnych systemach CAD.

Specjalne funkcje ułatwiają rysowanie schematów elektrycznych i elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych, zachowując powiązania między elementami podczas ich przesuwania na arkuszu rysunkowym.

Moduł Draft odczytuje pliki programu AutoCAD, umożliwia wprowadzenie zmian i ponowne zapisanie pliku w formacie AutoCAD. Można także zapisać w formacie AutoCAD-a dokumentację utworzoną w Solid Edge. Taka funkcjonalność zapewnia współpracę z kontrahentami korzystającymi z tradycyjnych systemów CAD.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.