Solid Edge 2019

Solid Edge 2019

Kilka słów tytułem wstępu

Nowa wersja oprogramowania Solid Edge 2019 porzuca oznaczenie ST, od teraz wydania będą identyfikowane pod postacią roku, również w produktach wchodzących w skład oprogramowania zastosowano tę konwencję nazewnictwa. Rozwiązanie CAM Express będzie teraz znane pod nazwą Solid Edge CAM Pro, wszystkie elementy interfejsu użytkownika Solid Edge i NX CAM wykorzystujące nazwę CAM Express zostały zmienione na Solid Edge CAM Pro. Usprawnione zostały m.in. Solid Edge Electrical, Solid Edge – FloEFD™, Portal Solid Edge oraz Solid Edge, Technical Publications oraz wiele innych.

Solid Edge Electrical

Produkt Solid Edge Electrical umożliwia bezpośrednią wymianę danych z oprogramowaniem Solid Edge, co jest bardzo przydatne w zachowywaniu synchronizacji danych projektu zespołu przewodów. Narzędzia Solid Edge Wiring Design i Solid Edge Harness Design umożliwiają m.in. tworzenie schematów połączeń elektrycznych, sprawdzanie poprawności projektu elektrycznego oraz szybkie tworzenie graficznego szkicu projektów zespołów przewodów.

Symulacja przepływu oprogramowania Solid Edge

Solid Edge 2019 wprowadza narzędzie symulacji przepływu Solid Edge – FloEFD™ for Solid Edge – które włącza branżowe standardy obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do procesu projektowania.

Solid Edge Technical Publications

Solid Edge 2019 wprowadza kolejną aplikację do wytwarzania cyfrowego, czyli Solid Edge Technical Publications. Na wstążce, na karcie Narzędzia, w grupie Środowiska dostępne są dwa nowe produkty do publikowania dokładnych dokumentacji technicznych w formacie cyfrowym i do druku – bezpośrednio z modeli CAD 3D. Można na przykład tworzyć ilustracje techniczne, podręczniki instalacji i serwisowania, interaktywne listy części i katalogi oraz inną dokumentację inżynierską.

Portal Solid Edge

Solid Edge 2019 wprowadza bezpieczną internetową platformę do przechowywania i wyświetlania zawartości plików i projektów CAD 3D oraz udostępniania plików projektów innym użytkownikom. Współpracownicy mogą dodawać uwagi do udostępnionych projektów. Dostęp do współużytkowanego pliku można cofnąć w dowolnym momencie. Wszystkie transakcje współużytkowania pliku są realizowane za pośrednictwem poczty e-mail.

Solid Edge Requirements Management

Aplikacja Solid Edge Requirements Management stanowi integrację programu Polarion, czyli wyświetlanego w przeglądarce rozwiązania do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) z programem Solid Edge.  Dokumenty specyfikacji funkcjonalnej można rozbić na poszczególne wymogi. Uzyskane w ten sposób elementy noszą nazwę obiektów roboczych. Obiekty robocze można przypisywać do osób, może w nich być wyświetlany status, a także mogą one zawierać załączniki, takie jak pliki PDF 3D dokumentu CAD. Identyfikatory obiektów roboczych służą do śledzenia wymogów każdego modelu CAD pochodzących z obiektów roboczych Polarion.

Wytwarzanie

Została dodana nowa opcja dla części blaszanych: Projekt wg kosztów, która analizuje geometrię, po czym udostępnia takie statystyki jak:

 • Rozpoznawanie elementów
 • Informacje statystyczne dotyczące danych wyjściowych
 • Model kosztu podstawowego
 • Przybliżoną wartość szacunkową

Wszystkie informacje są przechowywane w dokumencie Solid Edge jako właściwości niestandardowe, które można dodać do rysunku lub powiązać w tabeli zmiennych.

Zgodnie z wymaganiami normy symbolu spoiny GOST, istniejąca opcja Grubość linii symbolu stosuje teraz taką samą grubość linii zarówno do symbolu typu spoiny, jak i symbolu typu spoiny ciągłej, wchodzące w skład adnotacji symbolu spoiny.

Teraz można utworzyć listę części dla złożenia zawierającego regulowany (elastyczny) rurociąg i system przewodów w oparciu o rozwiniętą długość (długość odcinka) poszczególnych rur i przewodów.

Można przerwać widok za pomocą osi zdefiniowanej z użyciem dwóch dowolnych punktów charakterystycznych lub elementów liniowych w widoku rysunkowym. Dzięki temu można uzyskać realistyczne przerwania w widokach izometrycznych i w częściach, które nie zostały wydłużone w kierunkach osi X i Y. Nazwa polecenia Dodaj linie przerwania została zmieniona na Widok przerwany.

Projektowanie mechaniczne

Usprawnienia dotyczące części, części blaszanych i złożeń:

 • Okno dialogowe Opcje otworu zawiera teraz pole Wartość skoku dla typu Otwór gwintowany.
 • Jedno użycie polecenia Szczelina umożliwia jednoczesne wybranie wielu profili w celu utworzenia wielu szczelin o takich samych parametrach;
 • Teraz można użyć polecenia Część wspólna, aby tworzyć obiekty bryłowe z przecinających się powierzchni. Nowa opcja Utwórz obiekty bryłowe ułatwia tworzenie bryły z powierzchni w przypadku stosowania inżynierii odwrotnej. Opcja ta eliminuje konieczność przycinania, rozciągania i zszywania powierzchni;
 • Nowa opcja Przytnij automatycznie w poleceniu Część wspólna pozwala ograniczyć liczbę ręcznych operacji przycinania powierzchni wymaganych do zdefiniowania bryły;
 • Poprawiono tworzenie faz w przypadku niepłaszczyznowych krawędzi lica;
 • Usunięto niestandardowe makro ramyexe;
 • Dodano możliwość automatycznego uproszczenia złożenia do jednego obiektu bryłowego opcją Uprość automatycznie;
 • Polecenie Trasa jest teraz dostępne do XpresRoute, więc można łatwo przeprowadzać rury przez armaturę.

Usprawnienia w zakresie projektowania generatywnego:

 • Po kliknięciu zdefiniowanego regionu, obciążenia lub obiektu więzu w okienku Projektowanie generatywne, uchwyt edycji adnotacji, wyświetlany w głównym oknie programu, zawiera teraz nazwę obiektu oraz jego zdefiniowaną wartość;
 • Podpowiedzi dotyczące danych są teraz dostępne dla poszczególnych analiz, regionów, obciążeń i więzów po umieszczeniu kursora na obiekcie w okienku Projektowanie generatywne;
 • Dokonano pewnych ogólnych rozszerzeń, aby ułatwić tworzenie i edytowanie danych wejściowych analizy projektowania generatywnego;
 • Dodano nowe polecenie Więz przemieszczenia umożliwiające zdefiniowanie lica lub elementu, które mogą poruszać się w określonym kierunku na ograniczoną odległość bez odkształcenia;
 • Dodano możliwość stosowania ogólnego obciążenia grawitacyjnego do obiektu w przestrzeni projektowej podczas optymalizacji strukturalnej;
 • W przypadku części, na którą podczas operacji będą oddziaływać przeciwstawne siły, można użyć nowego polecenia Utwórz przypadek obciążenia , które umożliwia uwzględnienie tych warunków podczas optymalizacji strukturalnej;
 • Dodano nowe opcje umożliwiające określenie wymagań, które obsługują optymalizację tradycyjnych metod wytwarzania, np. odlewy i obróbka skrawaniem;
 • Dodano opcję Użyj współczynnika bezpieczeństwa, przy pomocy której można zmniejszyć masę w granicach określonych współczynnikiem bezpieczeństwa, zamiast określać wartość masy docelowej;
 • Wprowadzanie zmian w technologii synchronicznej do wyników projektowania generatywnego

Zmiany w interfejsie użytkownika

Można teraz otwierać projekty przez przeciągniecie ich na ekran startowy Solid Edge. Przeciągniecie komponentu do głównego okna złożenia spowoduje wykonanie polecenia Wstaw komponent.

Usprawniono cieniowanie przez dodanie dwóch nowych opcji:

 • Cienie otoczenia – zwiększa jakość cieniowania stosowanego na modelu;
 • Użyj cieniowania podczas wyróżniania – gdy aktywna, w trybie wyróżnienia używane jest cieniowanie

Wyróżnione elementy i wybrane elementy mają teraz ten sam kolor w głównym oknie programu i na karcie PathFinder. Kolory wyróżnienia i zaznaczenia są definiowane w menu Aplikacji, w obszarze Ustawienia → Opcje, w oknie dialogowym Opcje Solid Edge, na stronie Kolory.

Karta PathFinder została zaktualizowana, aby wyświetlić ikonę statusu dokumentów Solid Edge najwyższego poziomu. Ikona statusu jest wyświetlana z lewej strony formuły nazwy dokumentu i wskazuje stan dokumentu najwyższego poziomu w cyklu życia.

Opracował:
Daniel Strzelczyk
Inżynier systemów CAD/PLM
dstrzelczyk@cador.pl

dzierżawa licencji solid edge

Cena Solid Edge jest zależna od dużej ilości czynników.

Aby poznać aktualną ceną oprogramowania Solid Edge skontaktuj się z naszym działem handlowym:

(58) 772-74-42 lub +48 509 271 709 lub email: biuro@cador.pl

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.