3DSync - wersja testowa

24
Lip

NX10.0 : Floor and Wall cz.1

Poniższy poradnik zaprezentuje szybki sposób utworzenia obróbki frezerskiej w zakresie dna powierzchni (typ otwarty oraz zamknięty), grupa operacji: Mill Planar.

 

floor_wall_jakub_01A

 

Należy utworzyć geometrie detalu oraz jego przygotówkę (obrys części). Dla tego ćwiczenia najlepszy będzie detal w zarysie wieloboku z wewnętrznym wycięciem. Jako narzędzie wybieramy frez trzpieniowy walcowo – czołowy (MILL)

 

floor_wall_jakub_01B

 

W interfejsie operacji Floor Wall wybieramy podstawę powierzchni obrabianej (cut area).

 

floor_wall_jakub_01C

 

Następnie przechodzimy do parametrów obróbki, zakładka połączenia (CONNECTIONS). Ustawiamy typ ruchu (MOTION TYPE) jako wzdłuż (FOLLOW).

 

floor_wall_jakub_01D

 

Potwierdzamy OK i w ustawieniach ścieżki, szyk wybieramy jako: wzdłuż obrzeży (FOLLOW PART).

Zagęszczenie ścieżki regulujemy oczywiście poprzez procent płaskiej średnicy narzędzia, czyli

Stepover >> %ToolFlat >> Percent of Flat Diameter

 

floor_wall_jakub_01E

 

Wynikowo otrzymujemy ścieżkę CAM, która pracuje w zakresie powierzchni typu otwartego, gdzie wewnętrzne wycięcie bryły zostało automatycznie wyłączone z operacji.

 

floor_wall_jakub_01F

 

Jeśli chcemy uzyskać pracę narzędzia w zakresie pełnej powierzchni naszego detalu (100% zewnętrznego zarysu bryły), wracamy powrotnie do parametrów obróbki, zakładka połączenia i zmieniamy typ ruchu jako wytnij (CUT).

 

floor_wall_jakub_01G

 

 

Zaznaczamy OK oraz ponownie generujemy ścieżkę. Wynikowo otrzymujemy obróbkę na powierzchni typu zamkniętego uwzględniając wewnętrzne wycięcie w bryle.

 

floor_wall_jakub_01H


Comments are closed.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.