3DSync - wersja testowa

04
Maj

NX10.0 CAM: StreamLine ZigZag 3 osie, z zastosowaniem szkicu

Poniższy poradnik zaprezentuje sposób stworzenia obróbki 3 osiowej konturowej typu Streamline w trybie ZigZag bazując na rzutni szkicu jako obszaru pracy narzędzia. Główne zastosowanie tego typu obróbki to przede wszystkim formy.

streamline_3axis_03

Należy utworzyć bryłę. Może być wg. własnego uznania najlepiej by zawierała skomplikowaną geometrię, w moim poradniku utworzyłem akurat model na podstawie sześcianu używając operacji CAD X-form (patrz: Edit > Curve > X-Form).

str_1

Następnym krokiem jest utworzenie szkicu, który posłuży nam jako obszar pomocniczy prowadzenia ścieżki obróbczej. Szkic musi zawierać krzywe obwodowe zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz linie poprzeczne. Należy pamiętać aby szkic prowadzenia utworzyć na płaszczyźnie podniesionej nad detalem, który będzie obrabiany.

Obszar pracy narzędzia zostanie wygenerowany pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzna krzywą. W przypadku mojego modelu, aby ścieżki wypełniły jak największy procent powierzchni bryły należy wewnętrzna krzywą obwodową zamknąć najlepiej po środku detalu, i zastosować jak najmniejsza średnicę, u mnie jest to D=2mm.

str_2

Przystępujemy do parametryzacji zabiegu. Wybieramy rodzaj obróbki mill_contour > streamline

str_3

W środowisku workpeace zaznaczamy część obrabianą czyli model oraz podstawę na której została zamodelowana forma (musi być zaznaczona minimalna powierzchnia ścianki wychodząca poza zakres zewnętrznej krzywej obwodowej detalu).

str_4

Należy utworzyć narzędzie. W moim przypadku zastosowałem frez walcowo czołowy (MILL). Przydatnym narzędziem służącym do szacowania minimalnego promienia geometrii narzędzia frezerskiego jest funkcja Geometric Properties (patrz zakładka w głównym pasku: Analysis), czyli poprzez zaznaczenie dowolnej ścianki części możemy sprawdzić jaki jest minimalny promień na powierzchni obrabianego modelu.

str_5

Po utworzeniu narzędzia należy ustalić wektor rzutowania (Projection Vector) jako: Tool Axis. Ponieważ zastosowana została obróbka 3-osiowa zaznaczamy oś narzędzia jako +ZM Axis, czyli stałe ustawienie równolegle do osi Z układu MCS. Teraz pozostaje nam tylko ustalić metodę prowadzenia ścieżki. W zakładce Drive Method > streamline , zaznaczamy Edit.

Pojawi się okno: Streamline Drive Method

str_6

W zakładce Flow Curve zaznaczamy wcześniej utworzone linie poprzeczne szkicu. Zaznaczamy je pojedynczo zgodnie z tym samym kierunkiem strzałek oraz z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

str_7

W zakładce Cross Curve zaznaczamy wcześniej utworzone krzywe obwodowe.
• Cross 1 (wewnętrzna krzywa obwodowa szkicu)
• Cross 2 (zewnętrzna krzywa obwodowa szkicu)

Ważne jest aby kierunek wektora krzywych obwodowych był zgodny z kierunkiem wcześniej zaznaczanych linii poprzecznych (w moim przypadku linie poprzeczne zaznaczałem zgodnie ze wskazówką zegara).

W zakładce Cut Direction ustalamy kierunek schodzenia ścieżki czyli w naszym przypadku w dół części, od jej środka (wewnętrzna krzywa obw.) do jej zewnętrznego zarysu (zewnętrzna krzywa obw.)

str_8

Ostatnim etapem parametryzacji prowadzenia Streamline Drive Method jest ustalenie trybu Zig Zag oraz zagęszczenie ścieżki. Należy tutaj przejść do zakładki Drive Settings i ustalić pozycję narzędziową na On oraz funkcję StepOver ustawić na NUMBER i wpisać wartość 1000. Im większa wartość tym większe zagęszczenie przejazdów..

str_9

Ostatnim etapem jest wygenerowanie ścieżki.

streamline_3axis_02

streamline_3axis_01


Comments are closed.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.