3DSync - wersja testowa

27
Kwi

NX10.0 CAD: wykorzystanie funkcji WRAP/UNWRAP czyli zwiń lub rozwiń krzywą

Poniższy poradnik zaprezentuje sposób stworzenia krzywej w rozwinięciu wybranej powierzchni modelu bądź odwrotnie poprzez nałożenie krzywych na obiekt bryłowych z wykorzystaniem funkcji Wrap / Unwrap z uwzględnieniem dokładności wymiarowych krawędzi bryły jak i rozwinięcia na płaszczyźnie.

wrap_00

Należy utworzyć bryłę. Może być wg. własnego uznania, w moim poradniku zastosowałem stożek cienkościenny o profilu krzywoliniowym czoła z przecięciem wzdłużnym.

stożki

Należy przejść do zakładki Wrap / Unwrap Curve wg. poniżej ilustracji:

wrap_02

Następnie przystępujemy do parametryzacji rozwinięć czyli w tym przypadku stosujemy funkcję UNWRAP, jeśli chcemy wyodrębnić zewnętrzną powierzchnię bryły na płaszczyznę:

parametryzacja_01

Pojawi się okno dialogowe funkcji, tutaj zaznaczamy odpowiednie elementy bryły rozwijanej, czyli:

Select Curve or Point >> zaznaczamy krawędzie bryły które zostaną przeniesione w rozwinięciu na wybraną płaszczyznę.

wrap_03

Select Face >> zaznaczamy ściankę zewnętrzną bryły w nawiązaniu do wcześniej zaznaczonych krawędzi stożka.

wrap_04

Specify Plane >> określamy płaszczyznę rozwinięcia (należy wybrać stycznie do wcześniej zaznaczonej ścianki w zakładce Select Face

wrap_06

Relacja jest prosta – zaznaczone krawędzie zewnętrzne muszą być określone wspólnie z zewnętrzną ścianką bryły oraz styczne z płaszczyzną rozwinięcia (specify plane). W przypadku gdy zajdzie potrzeba rozwinięcia wewnętrznej części stożka, należy zaznaczyć krawędzie od wewnętrznej strony oraz utworzyć płaszczyznę rozwinięcia stycznie do wewnętrznej ścianki stożka.

Ostatnim etapem jest poprawne rozmieszczenie krawędzi zamykających rozwinięcia na płaszczyźnie, w tym przypadku chodzi nam o krawędzie przecięcia wzdłużnego bryły. Rozmieszczamy za pomocą tzw. zakładki Cut Line Angle, tutaj system automatycznie narzuca kąt 180 stopni, w moim przypadku musiałem podać kąt 270 stopni licząc od wektora płaszczyzny stycznej do ścianki bryły.

wrap_07

Akceptujemy poprzez OK. Wynikowo otrzymujemy szkic w rozwinięciu naniesiony na płaszczyznę styczną do ścianki zewnętrznej stożka. W celu weryfikacji wymiarów należy zmierzyć długości krzywych oraz krawędzi stożka pod katem porównania. Powinny być mniej więcej równe.

wrap_08

Teraz przystąpimy do wykonania odwrotnej operacji, czyli poprzez funkcje Wrap (zwiń) naniesiemy w własny szkic na wybraną ściankę modelu 3D, w moim przypadku stożka.

W pierwszym kroku należy utworzyć szkic, na płaszczyźnie stycznej do zewnętrznej ścianki stożka. Szkic może być dowolny, w moim przypadku stworzyłem opaskę z odsunięciem na szerokość 150mm wypełnioną od wewnątrz okręgami.

szkic

W kolejnym kroku należy ponownie przejść do zakładki Wrap / Unwrap Curve

Następnie należy przystąpić do parametryzacji zwinięć czyli w tym przypadku stosujemy funkcję WRAP, jeśli chcemy nałożyć wykonany szkic na zewnętrzną powierzchnię bryły:

parametryzacja_02

Elementy zaznaczamy identycznie jak w przypadku wcześniej omawianego rozwinięcia. Relacja jest podobna jak w przypadku funkcji Unwrap – zaznaczone krzywe szkicu muszą być określone wspólnie ze styczną płaszczyzny szkicu oraz naniesione na wybrana ściankę bryły (stożka).

Select Curve or Point >> zaznaczamy krzywe szkicu.

Select Face >> zaznaczamy ściankę zewnętrzną bryły

Specify Plane >> określamy płaszczyznę szkicu

Cut Line Angle >> zostawiamy 180 stopni

wrap_09

Akceptujemy OK. Wynikowo otrzymujemy nawiniecie szkicu na bryłę 3D. W celu weryfikacji warto sprawdzić i porównać długości obwodowych krzywych szkicu z krzywymi już zwiniętego szkicu. W moim przypadku porównałem obwody wewnętrznych okręgów opaski.

wrap_10

Koniec.


Comments are closed.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.