NX CAD

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

NX CADNX CAD

NX CAD to najwyższej klasy zintegrowany system wspomagania projektowania i wytwarzania.

Część projektowa (NX CAD) obejmuje funkcje modelowania bryłowego oraz powierzchniowego, umożliwiające projektowanie dowolnie skomplikowanych kształtów. Dzięki nim system znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym, lotniczym, okrętowym, a także szeroko pojętym wzornictwie przemysłowym. Specjalistyczne moduły w oprogramowaniu NX CAD służą do modelowania form wtryskowych, wykrojników postępowych, skomplikowanych elementów blaszanych. Efektem końcowym jest dokumentacja rysunkowa oraz fotorealistyczna i artystyczna wizualizacja projektów.

Solid Modeling w NX CAD
Moduł NX CAD Solid Modeling umożliwia modelowanie hybrydowe, które pozwala na łączenie obiektów modelowanych parametrycznie z modelami geometrycznymi nie sparametryzowanymi. Ten nowoczesny moduł daje możliwość wykorzystywania zarówno klasycznie tworzonych brył, powierzchni i modeli prętowych jak i sparametryzowanych modeli w zintegrowanym środowisku. Moduł ten pozwala tworzyć modele prętowe, powierzchnie i bryły przez przesuwanie krzywych wzdłuż innych, dowolnych krzywych (kierownic) lub przez ich obrót wokół dowolnych osi. Pozwala poddawać te modele operacjom Boole’owskim. NX posiada bardzo efektywne narzędzia do edycji wymiarów pozwalające na szybką modyfikację modelu, unikalna technologia (Direct Modeling) pozwala na nadanie parametrów importowanej geometrii, bez względu na źródła jej pochodzenia. Moduł ten zawiera również szkicownik umożliwiający szybkie i wydajne, parametryczne projektowanie wstępne.

Solid Modeling - NX CAD

Feature Modeling w NX CAD
Moduł NX CAD Feature Modeling umożliwia szybkie tworzenie oraz edycje fragmentów projektowanego elementu przez wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych form geometrycznych (tzw. Feature’ów) jako typowych cech konstrukcyjnych. Obejmuje zestaw brył elementarnych (walce, prostopadłościany, stożki i kule oraz możliwości tworzenia otworów, rowków, wgłębień, występów prostopadłościennych i walcowych jak również zaokrągleń i fazowania krawędzi). Daje on również możliwość drążenia brył i tworzenia obiektów o cienkich ścianach. Te typowe, konstrukcyjne formy geometryczne są sparametryzowane, co pozwala na edycję wymiarów samej formy geometrycznej jak również wymiarów określających jej położenie.

NX CAD

Assembly Modeling
Moduł NX CAD Assembly Modeling umożliwiający pracę ze złożeniami. Pozwala on na tworzenie złożenia z wcześniej zamodelowanych części (metoda „bottom – up”), a także na projektowanie części w kontekście złożenia (metoda „top – down”). Zapewnia szybką nawigację w strukturze złożenia i bezpośredni dostęp do pliku dowolnego komponentu lub podzłożenia, umożliwiając tworzenie i edycję geometrii. Położenie elementów w złożeniu może być ustalone względem układu odniesienia lub przez więzy z innymi elementami złożenia. Użycie relacji „inter-part” pomiędzy parametrami komponentów umożliwia tworzenie parametrycznych złożeń, w których powiązane komponenty automatycznie dostosowują się do wprowadzanych zmian. W programie dostępne są narzędzia do uproszczonej analizy ruchu komponentów oraz wykrywania kolizji. Moduł umożliwia także tworzenie i korzystanie z odkształcalnych złożeń i części, udostępniając różne rozmiary i konfiguracje komponentów, takich jak np. sprężyny czy tłoki. Przyjęta architektura pozwala na podział bardzo złożonych struktur na fragmenty celem umożliwienia zespołowego projektowania. Członkowie zespołu mają możliwość pracy równoległej.

Freeform Modeling w NX CAD
Moduł NX CAD Freeform Modeling łączy dwie techniki modelowania – bryłową i powierzchniową, umożliwia projektowanie najbardziej skomplikowanych powierzchni. Moduł ten daje możliwość tworzenia wielu typów powierzchni (prostokreślne, powierzchnie prowadzone przez krzywe, powierzchnie typu „swept”, powierzchnie stożkowe, powierzchnie służące do łączenia istniejących powierzchni „bridge”, powierzchnie służące do zamykania otworów ‘n-sided”). Zapewnia tworzenie gładkich przejść łączących przerwy między powierzchniami. Moduł ten daje także możliwość rozpinania powierzchni dopasowanej z zadaną dokładnością do siatki krzywych lub zbioru „chmury punktów”. Modele powierzchni mogą być korygowane przez modyfikowanie linii definiujących te powierzchnie, zmienianie wartości liczbowych parametrów lub zależności sterujących np. zmiennym promieniem zaokrąglenia lub zmianą pola przekroju poprzecznego bryły.

Zobacz film: NX – modelowanie Freeform

Sheet Metal w NX CAD 
Moduł zawiera podstawowe narzędzia do modelowania elementów giętych z blach. Znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym w projektowaniu podwozi, wsporników i zawieszeń. Pozwala modelować zagięcia, kołnierze, otwory specjalne, rowki, wycięcia i przetłoczenia. Zawiera narzędzia do tworzenia rozwinięć konstrukcji giętych. Oprócz tego w module tym oferujemy narzędzie Flat Pattern do rozwinięć powierzchni płaskich i cylindrycznych modeli które nie były tworzone poprzez funkcjonalność zawartą w module.

Drafting w NX CAD
Moduł ten pozwala na szybkie wykonywanie dokumentacji technicznej na podstawie modeli 3D. Program automatyzuje tworzenie, wyrównywanie i skalowanie asocjatywnych z modelem rzutów prostokątnych, widoków szczegółowych, różnego typu przekrojów oraz rysunków poglądowych. Na stworzonych przekrojach automatycznie generowane jest kreskowanie zgodnie z przyjętym materiałem lub dowolnym, wybranym wzorem. Moduł wspomaga tworzenie rysunków złożeniowych, zarówno w postaci rzutów prostokątnych, jak i eksplodowanych rysunków poglądowych. Na przekrojach złożeń możliwe jest zdefiniowanie wybranych komponentów, np. śrub, które pozostaną w widoku. Stworzone rysunki można szybko zwymiarować, dodać oznaczenia rysunkowe oraz adnotacje, a wszystko to umieszczone asocjatywnie względem modelu. W adnotacjach i wymiarach można posłużyć się parametrami lub atrybutami modelu geometrycznego, a w rysunkach złożeniowych umieścić automatycznie generowane listy części. Moduł Drafting umożliwia tworzenie rysunków technicznych zgodnie z wymaganiami najczęściej spotykanych norm, takich jak ANSI, ISO, DIN oraz JIS. Pracę w dużym stopniu ułatwiają standardowe elementy wzorcowe, np. typowe dla użytkownika formatki rysunkowe oraz wzorce rysunków dla typowych części – wzorce te zawierają ramkę rysunkową oraz odpowiedni układ widoków modelu. Gdy użytkownik “przeciąga” obiekt do okna graficznego, automatycznie stosowany jest odpowiedni sposób postępowania. Wykorzystanie techniki “drag and drop” może w zdecydowany sposób zwiększyć efektywność pracy w systemie, jak również łatwo zapewnić zastosowanie standardów firmy.

NX CAD - Drafting


Najważniejsze strony:

NX CAD


Przegląd informacji

Download (PDF, 2.5MB)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.