NX Assemby Modeling

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Moduł umożliwiający pracę ze złożeniami. Pozwala on na tworzenie złożenia z wcześniej zamodelowanych części (metoda „bottom – up”), a także na projektowanie części w kontekście złożenia (metoda „top – down”). Zapewnia szybką nawigację w strukturze złożenia i bezpośredni dostęp do pliku dowolnego komponentu lub podzłożenia, umożliwiając tworzenie i edycję geometrii. Położenie elementów w złożeniu może być ustalone względem układu odniesienia lub przez więzy z innymi elementami złożenia. Użycie relacji „inter-part” pomiędzy parametrami komponentów umożliwia tworzenie parametrycznych złożeń, w których powiązane komponenty automatycznie dostosowują się do wprowadzanych zmian. W programie dostępne są narzędzia do uproszczonej analizy ruchu komponentów oraz wykrywania kolizji. Moduł umożliwia także tworzenie i korzystanie z odkształcalnych złożeń i części, udostępniając różne rozmiary i konfiguracje komponentów, takich jak np. sprężyny czy tłoki. Przyjęta architektura pozwala na podział bardzo złożonych struktur na fragmenty celem umożliwienia zespołowego projektowania. Członkowie zespołu mają możliwość pracy równoległej.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.