NX 12 CAD – NOWOŚĆ!

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Nowości NX 12 CAD

 

Wersja NX 12 oferuje ponad 350 ulepszeń oraz nowe funkcje, które pozwalają przekroczyć granice projektowania produktów. Obejmują one zarówno obszary CAD jak i CAM. Poniżej przedstawiamy zmiany i nowości w zakresie projektowania CAD.
Dowiedz się więcej o nowościach w NX 12 CAM.

 

Wyświetlanie wielu części jednocześnie

Długo wyczekiwana, przez wielu użytkowników NX funkcja, która opiera się na zakładce dla wielu okien. Korzysta ona z przestrzeni ekranu oferowanej przez dwa monitory, co w prosty sposób pozwala na szybkie przełączanie między częściami. Dzięki tej funkcji, porównywanie oraz analizowanie zmian na kilku częściach jednocześnie jest bardzo wygodne. Ponadto, funkcja ta umożliwia wyświetlanie w jednym oknie modeli, szkiców oraz rysunków.

Przedstawienie widoku pracy na wielu oknach w NX 12 CAD

 

Poprawiona wydajność ładowania złożeń

NX 12 zapewnia znaczna poprawę wydajności montażu. Sposób obsługi złożeń polega na ich szybszym niż dotychczas ładowaniu, zużywając przy tym mniej pamięci. To nie tylko oszczędza czas, lecz usprawnia pracę z dużymi złożeniami, a mniejsze zużycie pamięci pozwala na ładowanie większych modeli. W dodatku geometria złożenia jest wyświetlana podczas procesu ładowania.

 

Struktury kratowe

NX 12 wprowadził możliwość wypełniania objętości kratownicą, reprezentowaną jako fasety. Funkcja ta służy do tworzenia lekkich, strukturalnych modeli konwergentnych. Umożliwia to nie tylko zmniejszenie zużycia materiału i kosztów związanych z produkcją, ale również zachowanie integralności strukturalnej oryginalnego projektu.

 

Objętość modelu wypełniona Strukturą kratową

Objętość modelu wypełniona Strukturą kratową

 

Tworzenie modeli za pomocą równań

Nowa funkcja pozwala na importowanie złożonych powierzchni, jako modele konwergentne, na podstawie równań matematycznych, generowanych w programie Symbolica.

Równanie dla soczewki asferycznej i jej wykresu

Równanie dla soczewki asferycznej i jej wykresu

Tworzenie obiektów opartych na równaniach eliminuje potrzebę stosowania technik, które mogą wprowadzać błędy. Ponadto używanie tej techniki w połączeniu z modelowaniem konwergentywnym pozwala używać korpusów sterowanych równaniami bezpośrednio w modelowaniu, co poprawia dokładność i redukuje czas projektowania.

 

Zmienne odsunięcie ścianki

Funkcja ta została wzbogacona o nową opcję pozwalającą tworzyć obiekt bryłowy po odsunięciu ścianki. W poprzedniej wersji NX można było utworzyć tylko jeden typ zmiennej powierzchni przesuniętej. Typem tym była płyta. W wersji NX 12, podczas tworzenia przesunięć zmiennych można określić typ płyty lub nowy typ, którym jest nakładka.

 

Projektowanie animacji

Jest to nowe, w pełni zintegrowane narzędzie, wprowadzone w NX 12.Dzięki niemu możliwe staje się animowanie praktycznie każdego typu geometrii, począwszy od szkiców aż do poszczególnych części i złożeń.

Przykład animacji 2D

Przykład animacji 2D

 

Środowisko edycji siatki

NX 12 wprowadza dedykowane środowisko do edycji siatki, które analizuje i oczyszcza dane, daje możliwość tworzenia przejść, przesunięć, łączenia oraz dzielenia powierzchni. Dzięki niemu można uniknąć wolnej i kosztownej translacji danych. Środowisko to umożliwia znacznie łatwiejsze przygotowanie modelu do produkcji addytywnej, projektowania form oraz innych zastosowań.

Dodawanie materiału w celu powiększenia przyciskuDodawanie materiału w celu powiększenia przycisku

 

Tworzenie nakładek

Funkcja ta daje możliwość tworzenia nakładki podstawowej z wieloma wycięciami, wybierając wiele wewnętrznych profili zamkniętych oraz tworzenia nakładki z wieloma zagięciami, korzystając z odniesień zespołu. Jest to nowa opcja, którą dodano w NX 12. Oprócz tworzenia nakładek podstawowych, możliwe jest również dodawanie materiału do nakładek w wielu miejscach poprzez wybór profili zewnętrznych.

 

Tworzenie nakładki podstawowej, odnoszącej się do zespołu

Tworzenie nakładki podstawowej, odnoszącej się do zespołu

 

Tworzenie modelu ludzkiej ręki

Nowe polecenie umożliwia stworzenie modelu ludzkiej ręki, bez innych części ciała, celem przeprowadzenia szybkich badań nad dopasowaniem modelu do warunków eksploatowania.

Model ludzkiej ręki

Model ludzkiej ręki

 

Instalator NX 12.0.0 jest już dostępny w strefie wsparcia Cador Consulting.
Skontaktuj się z nami, aby go uzyskać.

 

Zapraszamy także do obejrzenia filmu Siemens PLM Software, prezentującego możliwości najnowszej wersji NX – NX 12.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.