Nagranie z webinaru Moldex3D

Nagranie z webinaru:

Moldex3D – symulacja wtrysku tworzyw sztucznych

.

Podczas webinaru zostały omówione poniższe zagadnienia:

1. Import modelu
2. Ustalenie parametrów modelu
3. Ustalenie parametrów wtrysku
4. Symulacja wtrysku
5. Prezentacja wyników symulacji

.

Zobacz również: planowane webinary oraz archiwum webinarów.