Co nowego w Solid Edge 2021

Najnowsza wersja oprogramowania Solid Edge® firmy Siemens Digital Industries oferuje usprawnienia istniejących funkcjonalności oraz dodaje nowe takie jak modelowanie swobodne czy biblioteki 3Dfind.it by CADENAS oraz wiele innych.

Solid Edge 2021 – Nowe funkcje modelowania

Schematy elektryczne i wiązki kabli w Solid Edge 2021

Solid Edge 2021 – publikacje techniczne

Solid Edge 2021 –  modelowanie swobodne (Subdivision Modeling)

Solid Edge 2021 – zarządzanie dokumentacją

Solid Edge CAM Pro 2021

Solid Edge 2021 – symulacje w Solid Edge

Integracja Solid Edge 2021 z katalogami producentów Cadenas

Solid Edge 2021 2D Nesting

Projektowanie mechaniczne

Część (modelowanie bryłowe):

– Naklejka – możliwość rzutowania obrazu na lica, pozwala nam to na ukazanie, w jaki sposób umieszczone zostaną np. naklejki ostrzegawcze na maszynie;

– Modelowanie swobodne (Subdivision Modeling) – nowa metoda modelowania pozwalająca na tworzenie modeli o gładkiej powierzchni na podstawie klatki poligonów;

– Analiza odchylenia – możliwość porównania zeskanowanego modelu siatkowego z modelem stworzonym np. przy pomocy inżynierii odwrotnej, funkcja ta pokaże nam rozmiary odchyleń między modelami;

– Wyciągnięcie po krzywej, wiele ścieżek i przekrojów – dodanie opcji kontroli zacisku „Uchwyt do przekroju”, co pozwala zmniejszyć wybrzuszenie między takimi samymi przekrojami;

Części blaszane:

– Dodano nową funkcję pozwalającą usunąć niepożądane podcięcia w rozwinięciu blachy oraz edytować dodany w ten sposób materiał;

– Nowa funkcja umożliwiająca tworzenie zagięć z kilku krawędzi jednocześnie z możliwością ich przycinania;

Złożenia:

– Zwiększenie funkcjonalności części nieaktywnych w złożeniu – wybieranie, mierzenie, możliwość tworzenia relacji oraz użycia funkcji Patrz na lico;

– Kopiowanie elementów między złożeniami pozwoli nam zachować ich relacje wewnętrzne oraz łatwiej odtworzyć relacje stworzone w złożeniu, z którego elementy zostały kopiowane;

–  Nowa zewnętrzna biblioteka części online dostępna dla użytkowników wersji Classic oraz Premium – 3Dfind.it by CADENAS;

Moduł Ramowy:

– Wartość przerwy spoiny – możliwość ustawienia przerwy na spoinę między komponentami ramy, wpływa to na długość profili w module Draft;

– Dopasowanie w połączeniach bez ścięć ukośnych – możliwość dopasowania profilu przy doczołowej obróbce naroży;

– Lico zamykające ramę – możliwość zakończenia profili ram bryłami dopasowanymi do przekroju;

Symulacja

– Dodano możliwość importu wyników CFD z Simcenter FLOEFD do analizy strukturalnej złożenia w Solid Edge Simulation;

– Polecenie Sonda pozwala teraz na wybranie krawędzi;

– W Tabeli materiałów dodano przycisk „Wyróżnij właściwości symulacji” który wskazuje właściwości, które są potrzebne do przeprowadzenia obliczeń;

– Możliwość blokowania oraz usuwania zdefiniowanych elementów złożenia z drzewka Symulacji

Rysunek:

– Pokaż kąty na podstawie kierunku – możliwość dodania kolumn z wartościami kątów ścięcia ram do lica końcowego oraz bocznego w tabeli Lista części;

– Zwiększenie wydajności podczas wyświetlania oraz otwierania rysunków

Ogólne:

– Utwórz komponenty wewnętrzne – możliwość szybszego otwierania plików w formatach zewnętrznych (Parasolid (X_T), STEP, JT, IFC) bez tworzenia plików na dysku z możliwością późniejszego opublikowania (tj. zapisania w formacie natywnym) tak otwartych plików;

– Polecenia przewidywania – nowy pasek poleceń, który przy użyciu Sztucznej Inteligencji uczy się sposobu używania przez nas Solid Edge’a oraz przewiduje, które funkcje będziemy chcieli użyć;

– Szybsza zmiana środowisk modelowania z drzewka PathFinder;

– Symbol spoiny – teraz przy pobraniu z modelu pokazuje długość spoiny, działa w części, złożeniu oraz rysunku;

– Możliwość używania kropki oraz przecinka podczas wpisywania wartości w większości funkcji, wyświetlanie dalej bazuje na Stylu wymiaru;

– Usprawnienie szkicowania 3D – dodanie funkcji Blokuj dla elementów szkicu, dodanie funkcji Krzywa 3D, Kolory według relacji w szkicu 3D;

– Profil tekstowy – możliwość dodania Tekstu właściwości oraz inne drobne ulepszenia;

– Krzywe stożkowe – możliwość tworzenia: krzywej stożkowej, paraboli, hiperboli oraz elipsy z użyciem wartości Rho

Zarządzanie danymi

– Usprawnienia funkcji Spakuj i wyślij – pozwala na przenoszenie rysunków znajdujących się poza folderem złożenia;

– Wyszukiwanie kształtem;

– Otwórz jako…- możliwość otworzenia pliku (np. z pulpitu) z opcjami dostępnymi podczas otwierania za pomocą Otwórz;

– Integracja z chmurą Siemens PL Drive,

Projektowanie elektryczne

– Solid Edge Wiring Design – wprowadzono ulepszenia do system wstawiania elementów, ulepszenia funkcji Autoroute, zwiększona kompatybilność ze środowiskiem Mentor Capital enterprise

– Solid Edge Electrical Routing – dodano możliwość prowadzenia okablowania po powierzchniach, od teraz możliwe jest ukrywanie ścieżek wiązek w Pokaż/ukryj komponent, tryb Połącz z Capital Logic i Harness XC;

– Solid Edge Harness Design – wizualizacja wiązki przewodów w Teamcenter z dwukierunkowym powiązaniem wymagań z elementami projektowymi, umożliwia śledzenie wpływu oraz ocenę zmiany wymagań;

– Solid Edge PCB Collaboration — łatwiej twórz i eksportuj projekty do środowiska MCAD, dodano wsparcie dla IDX 2.7,  Automatyczne wyrównanie i mapowanie modeli 3D z dowolnego Produktu PCB firmy Mentor

Wytwarzanie

– Solid Edge Cam Pro – wieloosiowa obróbka zgrubna, biblioteka Post hub;

– 2D Nesting – możliwość dodawania arkuszy blach o „dziwnych” kształtach, dodano koszt materiału, możliwość sortowania materiałem oraz grubością;

Publikacje techniczne

– Zwiększono wydajność oraz możliwości edycji;

– Dodano integrację z Teamcenter;

– publikowanie 360 stopni

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl