NX PMI w CAM

Wykorzystanie NX PMI w produkcji

NX PMI można ponownie wykorzystać w dalszych i równoległych procesach rozwoju produktu

 • Projektowanie i analiza oprzyrządowania
 • Obróbka, planowanie części
 • Programowanie maszyn współrzędnościowych
 • Współpraca z dostawcami

 

NX PMI nie tylko zmniejsza potrzebę generowania rysunków 2D. Umożliwia również aplikacjom końcowym bezpośredni dostęp do tych informacji w celu automatyzacji zadań, takich jak programowanie CNC, analiza tolerancji i programowanie CMM przy użyciu innych produktów PLM firmy Siemens, a także aplikacji innych firm. NX PMI umożliwia także „PMI Driven Machining”, który automatycznie wybiera prawidłowy proces obróbki i narzędzia. W rezultacie zespoły produktowe mają dostęp do odpowiednich danych w całym przedsiębiorstwie we właściwym czasie, z odpowiednią ilością szczegółów oraz ze zmniejszonym ryzykiem popełnienia błędu i większą szybkością, ponieważ nie ma potrzeby ponownego wprowadzania danych z rysunku.

 

Obróbka, planowanie części i generowanie NC z wykorzystaniem PMI

 

Obróbka mechaniczna

 

 • NX CAM automatyzuje tworzenie ścieżki narzędzia i wybór narzędzia na podstawie definicji opartej na modelu
 • Wybiera prawidłowy proces obróbki i narzędzia w zależności od funkcji obróbki
 • Skraca czas programowania NC o 20%
 • Wspiera ponowne wykorzystanie PMI w równoległych procesach rozwoju produktu poprzez wykorzystanie wiedzy produkcyjnej w procesie obróbki
 • Szybkie i powtarzalne programowanie NC

Obróbka oparta na danych PMI polega na odczytywaniu przez oprogramowanie NX informacji na temat produktu i produkcji (PMI – Product and Manufacturing Information), takich jak tolerancje i wykończenie powierzchni, które są dołączone do modelu oraz warunkują wybór metody obróbki. Na przykład ścisła tolerancja może wymagać określonego procesu i narzędzia do obróbki wykańczającej. Oprogramowanie NX CAM może odczytywać dane tolerancji dodane do modelu projektu NX i wykorzystać je w celu wybrania odpowiednich operacji obróbki. W ten sposób dane PMI zarządzają obróbką i programowaniem NC.

Proces programowania na podstawie PMI pozwala nam na szybkie i proste definiowanie cech poprzez ich wykrywanie. Następnym krokiem jest zgrupowanie cech identycznych w grupy obróbcze, które są obsługiwane przez poszczególne zabiegi. Nie musimy dzięki temu ręcznie wybierać cech oraz nakładać obróbki na każdą cechę osobno. Ostatnim krokiem jest wybranie odpowiednich zabiegów i przypisanie ich do kolejnych grup cech.

Wykorzystanie PMI w planowaniu produkcji dobrze przedstawia poniższy schemat:

 

Feature based machining (FBM)

Zautomatyzowany proces programowania:

 

 

Innym podejściem do programowania z wykorzystaniem PMI jest pełna automatyzacja zadań. Do rąk użytkownika zostały oddane narzędzia, umożliwiające pełną konfigurację i modyfikację elementów obróbki opartej na cechach przy użyciu wbudowanego edytora Machining Knowledge Editor.

 

FBM – nauczanie funkcji i operacji

 • Uchwycenie standardowych procesów obróbki
 • Interaktywne definiowanie niestandardowych typów obiektów
 • Niestandardowe funkcje nowych części
 • Automatyczne zastosowanie określonych operacji obróbki na nowych częściach

 

 

Informacje o produkcie i produkcji – FBM-PMI

 • Obróbka za pomocą PMI.
 • Odczytuje PMI osadzone w modelu projektowym NX
 • Steruje obróbką opartą na cechach
 • Wybiera prawidłowy proces obróbki i narzędzia w zależności od funkcji obróbki

 

 

Programowanie maszyn współrzędnościowych

Aplikacja CMM Inspection Programming w pakiecie NX to najnowocześniejsze rozwiązanie do programowania w trybie offline, które pozwala skrócić wymagany czas oraz zwolnić kosztowne zasoby maszyn CMM i zapewnia szybkie reagowanie na zmiany projektu. NX CMM Inspection Programming umożliwia uproszczenie całego procesu programowania maszyn pomiarowych dla CMM — od definicji właściwości i tworzenia ścieżek po generowanie oraz sprawdzanie poprawności programów. Integracja z oprogramowaniem Teamcenter® zapewnia programowanie poprawnych wersji części i ich realizację na poziomie hali produkcyjnej.

Oprogramowanie korzysta z informacji o produkcie i produkcji (PMI) pochodzących z modelu w celu automatycznego tworzenia programów inspekcji. Najnowsze oprogramowanie do symulacji 3D umożliwia pełne sprawdzenie poprawności programów i generuje dane wyjściowe zgodne ze standardami branżowymi oraz wymaganiami maszyn CMM.

NX CMM oferuje znaczne możliwości w zakresie automatycznego programowania maszyn pomiarowych. Funkcja „Link to PMI” daje ogromne korzyści, dzięki czemu oszczędzamy cenny czas. System łączy dane PMI z modelu oraz informacje technologiczne aby następnie wyodrębnić te szczególnie ważne dla całego procesu jak tolerancje, chropowatości, równoległości. Na ich podstawie tworzone są operacje pomiarowe oraz weryfikacyjne, które porównują wymiary nominalne w rzeczywistymi. Główną zaletą takiego rozwiązania jest programowanie typu „kliknij i gotowe”. Łączenie danych PMI z operacjami pomiarowymi pozwala zaoszczędzić do 80% czasu poświęconego na standardowe, ręczne programowanie. Jeżeli informacji w formie PMI nie ma w miejscu, gdzie byśmy tego chcieli, zawsze możemy dodać je w ramach operacji pomiarowej, która umożliwia ręczne wprowadzenie żądanych wartości[1].

 

Programowanie maszyn współrzędnościowych w oparciu o PMI

 • NX CMM automatyzuje programowanie inspekcji
 • Wykorzystuje PMI do automatycznego tworzenia metody kontroli, walidacji tolerancji między wymiarem nominalnym a rzeczywistym i ścieżek sondy
 • Metoda kontroli i typy funkcji określają ścieżkę kontroli
 • Przechwytuje cechy konstrukcyjne i tolerancje bezpośrednio z modelu bez ręcznego wprowadzania danych z rysunku
 • Skraca czas programowania do 80%

[1] Clarke C.: „APLIKACJA NX CMM INSPECTION PROGRAMMING — RECENZJA PRODUKTU”, 2010

 

Podsumowanie korzyści

 

Definicja oparta na modelu przyczynia się do wizji NX, zapewniając rozwiązanie do przechwytywania i wykorzystywania informacji z wielu dyscyplin. NX PMI umożliwia tworzenie pełnej cyfrowej definicji produktu w modelu 3D. Pakiet danych technicznych NX zapewnia w pełni zintegrowane rozwiązanie dla NX .

PMI utrzymuje kontrolę nad zmianami projektu, korzystając z powiązań z modelem, automatycznie aktualizuje się oraz natychmiast uwzględnia zmiany projektowe. Sprzężenie takiej kontroli z systemem Teamcenter, pozwala na zarządzanie procesami i danymi w celu zapewnienia pracy z prawidłowymi wersjami plików oraz administrowania tymi informacjami. Funkcje te można stosować do łatwego udostępniania konfiguracji, programów i postprocesorów wszystkim członkom zespołu niezależnie od lokalizacji geograficznej.

Najważniejszą zaletą jest jednak dostęp do niegeometrycznych danych PMI dołączonych do modelu oraz praktyczna korzyść wynikająca z ograniczenia wymagań dotyczących produktów na poziomie hali produkcyjnej. Po wielu latach wydaje się, że zostały spełnione wysokie wymagania związane z projektowaniem wspieranym komputerowo i produkcją, co pozwala odnosić znaczne korzyści po wdrożeniu tych systemów.

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl