Nowości NX 1980

W czerwcu firma Siemens PLM udostępniła najnowszą odsłonę programu NX – wersję 1980. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najbardziej istotnych nowości i zmian jakie zostały wprowadzone w programie. Wszystkie informacje znajdą Państwo poniżej.

Przypominamy także o możliwości pobrania bezpłatnej wersji próbnej programu NX – Pobierz wersję testową.

Artificial Intelligence/Machine Learning

Dalszy rozwój sztucznej inteligencji usprawniający procesy wyboru:

 • przewidywanie wyboru – przewidywanie wyboru obiektu wejściowego w funkcjach modelowania,
 • wybierz podobne – identyfikacja geometrycznie podobnych komponentów oraz rozpoznawanie kształtów.

Standardowo funkcje zawarte są w: NX Mach3 Product Design, Mach 3 Industrial Design.

Asystent poleceń głosowych NX umożliwia inteligentne interakcje zbliżone do międzyludzkich. Łatwy wybór odpowiednich operacji za pomocą kluczowych słów, zamiast wielu kliknięć oraz wyszukiwania w menu.

Opcja wyboru reguły krzywych - wybierz przewidywane obiekty

NX Reporting

Moduł NX Reporting zapewnia przewagę konkurencyjną dzięki podglądowi danych w postaci podsumowania. Całość zmian to lepsza prezentacja produktu, zarządzanie ryzykiem, analiza wpływu oraz wsparcie w decyzjach projektowych.

Nx Reporting zapewnia:

 • dostęp do kluczowych informacji projektowych na platformie Mendix,
 • publikację danych NX w chmurze Mendix,
 • generowanie i publikację niestandardowych raportów, by śledzić postępy swojego projektu na poszczególnych etapach,
 • sprawne przeglądanie raportów produktowych w celu realizacji strategicznych decyzji.
NX Reporting – nowe rozwiązanie do raportów produktowych

Product Design

 • Ciągłe ulepszenia modelowania synchronicznego oraz podstawowych technologii:
  Przeniesienie komponentu za pomocą funkcji „przenieś ścianę” zapewnia równoczesne zmiany części oraz złożenia. Tryb modelowania bez historii umożliwia szybkie zmiany w celu odkrywania nowych opcji w branżach skupiających się na produktach z krótkim cyklem życia. Wybór klonów ułatwiający masowe zmiany oraz pierwsza implementacja tej nowej technologii – Resize Hole.
 • Stałe ulepszenia wiodącej w swojej klasie funkcji modelowania konwergentnego.
 • Zwiększone wsparcie dla nowych przepływów pracy w produkcji addytywnej:
  Zwiększenie wydajności nawet o 50-75 % dla projektu poprzez czyszczenie modelu oraz przygotowanie do druku. Dodatkowe wsparcie inżynierii struktur porowatych. NX Lattice Structures Design wspiera projekty możliwe do zrealizowania tylko poprzez wytwarzanie addytywne.
 • Zwiększone wsparcie dla współpracy procesów projektowych wielu użytkowników:
  Rozszerzenie możliwości wprowadzonych w grudniu 2020 r., aby umożliwić użytkownikom powiadamianie o zmianach nawet w niewczytanych częściach. Zmiany wybranych części mogą być śledzone nawet po ich zamknięciu. Użytkownicy także mają możliwość wczytania części prosto z powiadomienia o zmianie. Centrum powiadomień obsługuje wiele opcji rozmieszczenia kart.
 • Dopracowana integracja między NX Structure Designer i Simcenter do projektowania ramowego:
  Nowe możliwości szybszego budowania konstrukcji ramowych, uproszczona ścieżka do przeprowadzenia symulacji, a także ulepszona dokumentacja produkcyjna. Poprawiona kontrola narożników ułatwia łączenie wielu elementów. Zautomatyzowane polecenie przygotowania elementu ramowego tworzy osie, dołącza przekroje poprzeczne i materiały w celu przyspieszenia analizy konstrukcyjnej. Zautomatyzowane tworzenie siatki w Simcenter dodatkowo upraszcza proces.
Analiza wytrzymałościowa konstrukcji ramowych

NX Model Based Definition

Kontynuacja rozwoju zautomatyzowanego tworzenia PMI. Szybkie definiowanie oraz tworzenie PMI specyficznej dla danej firmy za pomocą reguł zdefiniowanych przez użytkownika. Automatyczne tworzenie PMI może być zastosowane bez dużej wiedzy i doświadczenia przy użyciu CAx-PMI.

Zmodyfikowano edytor logiczny w celu zapewnienia szeregu kluczowych ulepszeń podczas tworzenia diagramów.

Oszczędność czasu dzięki wyszukiwaniu i organizacji ważnych informacji dzięki MBD Query Navigator. Dostępne rozbudowane, zaawansowane wyszukiwanie zgodne z regułami zapytań MBD. Przekazywanie odpowiednich informacji bez ręcznego sortowania i interakcji do dalszego etapu procesu jeszcze nigdy nie było tak proste.

Na dalszym etapie istnieje możliwość sprawdzenia poprawności PMI za pomocą w pełni zintegrowanego rozwiązania, które dostarcza powiadomienia weryfikujące zgodność PMI ze standardami branżowymi i firmowymi. Kontrola jakości odbywa się wedle indywidualnie konfigurowalnych reguł. Alerty PMI Advisor wyświetlane są w MBD Navigator oraz MBD Query Navigator.

NX Coatings

To nowa, w pełni zintegrowana aplikacja, która umożliwia opis powłok projektu. Przypisywanie powłok powierzchni realizuje się za pomocą bibliotek materiałów NX. Występuje możliwość zdefiniowania regionów ze specyficzną obróbką powłoki oraz ich pogrupowania. Automatyczne obliczenie właściwości masowe powłoki a dodatkowo wrzucenie tych informacji do BOM. Wszystkie powłoki można opisać w dokumentacji płaskiej oraz PMI. Dodatkowo dla klienta dostępna jest także wizualizacja za pomocą renderowania w wysokiej rozdzielczości. Powłoki w pliku CAD mogą być używane przez cały cykl życia po zaprojektowaniu. Moduł zintegrowany jest z Teamcenter. W łatwy sposób można dostarczyć informacje o powłokach do CAE i CAM dla dalszych procesów.

NX Coatings – proste przypisywanie powłok

Design Validation solutions

 • NX Animation Designer
  Nowe możliwości redukują czas potrzebny na uzyskanie dokładnych badań ruchu, ulepszona została wydajność dla dużych projektów. Krzywe śledzenia ruchomych części sprawdzają poprawność wyznaczonych stref. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja reguł wykrywania kolizji.
 • NX Human Modeling
  Nowe postacie ludzkie zapewniają zwiększony realizm wizualny do wykrywania problemów związanych z wymaganiami dotyczącymi przestrzeni. Zaawansowane skalowanie pozwala na generowanie postaci o określonych proporcjach ciała. Reprezentowana jest najnowsza technologia skoncentrowana na człowieku podczas projektowania.
 • Vehicle General Packaging and Validation
  Zestaw narzędzi Vehicle Design Automation oferuje szeroki zakres funkcji zajmowania miejsca i pakowania OOTB, umożliwiając walidację na wstępnych etapach projektowania pojazdu. W najnowszej wersji rozszerzone zostały możliwości, aby uwzględnić potrzeby samochodów ciężarowych oraz ciężkiego sprzętu.

Dostępna jest aktualizacja i wsparcie dla najnowszych standardów branży motoryzacyjnej i sprzętu do robót ziemnych (SAE, ECE, ISO itp.) w celu zapewnienia powtarzalności i standaryzacji. Zagwarantowane jest także wsparcie dla najnowszych standardów ochrony pieszych.

Narzędzia do wsparcia najnowszych standardów branży motoryzacyjnej
 • Wizualizacja ścieżek ruchu
  Wyodrębnione krzywe śledzenia poruszających się elementów zostały wykorzystane do lepszej wizualizacji ścieżek ruchu. Obwiednie ruchu pokazują zajętą objętość ruchomego komponentu, a dodatkowe krzywe śledzą punkt na ruchomym komponencie. Dokładność może być indywidualnie konfigurowana dla poszczególnych wyników, a krzywe śledzenia wykorzystać ponownie do modelowania.

NX Visualization

Nowe możliwości wizualizacji usprawniające przepływ pracy w projektowaniu produktu:

 • ulepszone możliwości utworzenia cyfrowego bliźniaka,
 • obsługa Oculus dla wirtualnej rzeczywistości NX,
 • zwiększenie wydajności zorientowanej na klienta,
 • nowy produkt: NX Extended Reality.
Pobierz bezpłatną wersję testową NX CAD, NX CAM, NX CAE

Telefon

58 782 02 80

Dział techniczny

58 772 74 64

E-mail

biuro@cador.pl