Femap

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

femap

Femap jest zintegrowanym, niezależnym od systemów CAD, pre- i postprocesorem dla analiz Metodą Elementów Skończonych. Wraz z jądrem obliczeniowym NX Nastran tworzy kompletne środowisko analiz numerycznych. Jądro geometryczne Parasolid umożliwia swobodną wymianę danych geometrycznych z systemami CAD.

System umożliwia pełną kontrolę nad analizą: od utworzenia geometrii i podziału jej na siatkę, przez zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów i obciążeń, a na zaawansowanym opracowywaniu i wizualizacji wyników kończąc.

Sprawdź nowosci w Femap 12!


Dostępne są poniższe pakiety:

Femap – pre- i postprocesor, który można wykorzystać do współpracy z innymi solverami, np.: NX Nastran, MSC.Nastran, ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA

Femap with NX Nastran – zestaw pre- i postprocesora Femap z solverem NX Nastran umożliwiający podstawowe analizy liniowe, nieliniowe i termiczne

Zaawansowane moduły wymagające Femap with NX Nastran:

Advanced Nonlinear – zawansowane analizy nieliniowe, takie jak:zderzenia i duże deformacje

DynamicResponse – zawansowane analizy w domenie czasu i częstotliwości

Optimization – zautomatyzowana optymalizacja produktu

Rotor Dynamics – analizy dynamiczne elementów wirujących (np.śmigieł, wałów, turbin)

Superelements – wsparcie dla zarządzania dużymi modelami poprzez podział ich na „super elementy”

DMAP– środowisko programistyczne umożliwiające rozbudowę Femap o własne funkcjonalności

Structural Analysis Toolkit – zaawansowana obróbka danych wynikowych w analizach strukturalnych

Aeroelasticity – wyznaczanie odpowiedzi konstrukcji na obciążenia aerodynamiczne

Zawansowane solvery„multiphysics” wymagające Femap with NX Nastran albo Femap:

Thermal – zawansowane obliczenia termiczne dla stanów ustalonychi nieustalonych

Advenced Thermal – rozszerzenie możliwości modułu Thermal o obliczenia w ramach płynów, konwekcji i radiacji oraz analizy przemian fazowych

FLOW – analizy z dziedziny mechaniki płynów


Pobierz wersję testową Femap

wersja testowa licencji femap

dzierżawa licencji femap


Przegląd informacji:

Download (PDF, 982KB)


Cena jest zależna od dużej ilości czynników.

Aby poznać aktualną cenę oprogramowania skontaktuj się z naszym działem handlowym:

(58) 772-74-64 lub email: biuro@cador.pl


femap obrazek2femap obrazek1

Zapytaj nas o indywidualną wycenę systemu. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem handlowym. Doradzimy przy wyborze odpowiedniego oprogramowania oraz dobierzemy konkretną konfiguracje modułów systemu.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.