Femap 12 – NOWOŚĆ!

Konsultacje techniczne:
tel.: +48 58 782 02 80, e-mail: support@cador.pl

Co nowego w Femap 12?

Femap ™ w wersji 12 jest już dostępny! Ta dobrze znana na rynku platforma do samodzielnego modelowania elementów skończonych, pre- i post – processingu oraz symulacji inżynierskich i analiz pojawiała się z nowymi możliwościami i ulepszonymi funkcjami. Poniżej przedstawimy kilka z nich.

 

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Pierwszą rzeczą, którą zauważymy po uruchomieniu Femap’a w wersji 12 jest odświeżony wygląd interfejsu użytkownika. Zmodernizowany wygląd Femap’a jest widoczny dzięki nowym schematom kolorów.
Nowa odsłona umożliwia interaktywne przenoszenie i zmianę położenia jednostek graficznych, w tym tytułów, osi i legendy konturu za pomocą myszy. Możesz wybrać i zmodyfikować pożądaną orientację do oglądania modelu bezpośrednio z nowej kostki widoków osi, wybierając ściany, krawędzie lub rogi. W legendzie konturu można bezpośrednio ustawiać wielkości maksymalne i minimalne, zmieniać liczbę wyświetlanych poziomów i opcjonalnie ustawiać poziomy jako płynne lub dyskretne.

 

Ulepszenia wizualizacji

Udoskonalenia w zakresie wizualizacji obejmują linie cech i sylwetki, które okalają model elementów skończonych (FE), aby ułatwić przeglądanie i wyświetlanie. Linie cech wyświetlają ostre krawędzie, a linie sylwetki wyróżniają zakrzywione obszary, w których model znika z widoku. Linie cech i sylwetki są oparte na siatkach elementów skończonych, a wyświetlanie jest kontrolowane przez modyfikowalny przez użytkownika kąt.

Poprawiona wydajność grafiki

Wersja 12 oferuje teraz nową “najlepszą możliwą” preferencję graficzną, która bada dostępny sprzęt graficzny i automatycznie ustawia konfigurację zapewniającą najlepszą wydajność graficzną.

 

Łączenie geometrii

Nowy algorytm łączenia geometrii wprowadzony w wersji 12 poprawia wydajność i sposób łączenia powierzchni. Algorytm ten, wykorzystujący przetwarzanie wielobryłowe, znacznie ułatwia łączenie powierzchni i powierzchni kompozytowych, z nakładającymi się krawędziami i przerwami, za pomocą pojedynczego polecenia, aby utworzyć w pełni połączoną geometrię, która jest gotowa do nałożenia siatki.

 

Wyrównanie powierzchni

Femap w nowym wydaniu wprowadza polecenie wyrównania powierzchni, które może usunąć niewspółosiowość geometrii, na przykład podczas łączenia cylindrycznych powierzchni w modelach importowanych z różnych systemów CAD. Wyrównanie geometrii przed zazębieniem minimalizuje tworzenie zakłócających krótkich krawędzi i ułatwia generowanie dobrej siatki elementów skończonych. Polecenie wyrównywania powierzchni zawiera również automatyczny sposób wyrównania, który można zastosować do wszystkich lub kilku wybranych powierzchni.

Powierzchnia między krzywymi

Udoskonalenia dotyczące geometrii obejmują ulepszoną opcję łączenia powierzchni do powierzchni, która rozszerza poprzednią metodę połączenia poprzez dodanie opcji styczności do powierzchni oraz przylegania do wektorów.

 

Poprawa wydajności

Funkcja usuwania cech i elementów została ulepszona, aby zmaksymalizować wydajność i jest teraz ponad 30 razy szybsza.

 

Zmiany w Meshing toolbox

Narzędzie zyskało rozszerzenie pozwalające na wykorzystanie funkcji washer oraz pad także do elementów bryłowych (hexa and tetra), oraz możliwość modyfikowania siatki wokół nieokrągłych otworów, w tym wycięć o ostrych narożach, aby stworzyć najlepszą możliwą siatkę wokół każdego wycięcia.

 

Zaktualizowane polecenie kopiowania i przenoszenia

Metody kopiowania lub przenoszenia geometrii z powiązanymi danymi FE (lub odwrotnie) są znacznie łatwiejsze w wersji 12 i można je wykonać za pomocą tylko jednego polecenia.

Można kopiować, obracać lub odbijać geometrię z powiązaną siatką z opcjami, aby uwzględnić także obciążenia, więzy, połączenia i regiony. Można również kopiować za pomocą szyku, tworzyć wiele powtórzeń, korzystać z funkcji automatycznego powtarzania.

 

Tworzenie linii środkowej belki

Teraz możesz automatycznie wyznaczyć linię środkową konstrukcji, ułatwiając modelowanie jej za pomocą elementów belek 1D. Podczas wykonywania tego polecenia, materiały mogą opierać się na oryginalnych, nadanych uprzednio atrybutach lub być tworzone od nowa. Opcje wyboru geometrii obejmują krzywe, bryły i rury, a odpowiednie przekroje są obliczane automatycznie.

 

Edytor punktów siatki

W wersji 12 masz dostęp do nowej możliwości edytora punktów siatki, za pomocą której możesz określić punkty geometrii, które później mają funkcjonować jako węzły w dowolnej siatce wygenerowanej później przy użyciu tej geometrii. Podczas tworzenia będą one wyświetlane w edytorze punktów siatki w układzie tabelarycznym, będą widoczne w modelu i możliwe do zidentyfikowania za pomocą nowego symbolu.

Dynamiczne wyniki

Za pomocą suwaka można interaktywnie korygować limity wyświetlania wyników, aby utworzyć wykresy dynamicznych kryteriów i opcjonalnie wyświetlać etykiety wartości i / lub używać wartości bezwzględnej wybranego wektora wyjściowego, aby pomóc w wizualizacji wyników.

 

Generator raportów

Dostępny jest generator raportów sterowany za pomocą okna dialogowego, który umożliwia Femap’ie bezpośrednie współdziałanie z programem Microsoft Word w celu szybkiego utworzenia raportu z analizy bieżącego modelu. Możesz kontrolować zawartość raportu za pomocą kart w oknie dialogowym generatora raportów, w tym:

  • Informacje ogólne, takie jak dane osoby wykonującej obliczenia, firma, organizacja i opis
  • Elementy, które pojawią się w raporcie, takie jak obciążenia, ograniczenia, dane wyjściowe, grupy, połączenia, układy itp.
  • Obrazy do uwzględnienia, z kontrolą widoków i formatowania obrazów

Nowe solwery dostępne w wersji 12

 

SOL 401 i SOL 402

W Femap v12 są teraz obsługiwane rozwiązania NX Nastran SOL 401 i SOL 402, co pozwala na przeprowadzanie wieloetapowych analiz nieliniowych.

  • SOL 401 to wielokrokowy nieliniowy solwer, w którym kolejne przypadki obliczeniowe mogą być zależne lub niezależne od poprzednich, i gdzie można zmienić typ analizy. Dzięki takiemu podejściu można zdefiniować liniowe, nieliniowe, modalne i śrubowe obciążenia wstępne, aby stworzyć połączone rozwiązanie w menedżerze analiz.
  • SOL 402 to wieloetapowy, nieliniowy solwer z kinematyką, który ma podobny workflow i łączy zalety rozwiązań 401 i 601. Oba rozwiązania obsługują szeroką gamę typów elementów i materiałów.

 

SOL 200

Opcja, która dotychczas funkcjonowała jako Design optimization została zaktualizowana i rozszerzona w celu zwiększenia możliwości i łatwości użytkowania. Zostało to zintegrowane w solwerze SOL 200 NX Nastran. Można teraz skonfigurować wiele badań projektu w ramach jednego modelu przy użyciu menedżera analizy. Rodzaje obsługiwanych rozwiązań zostały rozszerzone w celu uwzględnienia odpowiedzi częstotliwościowej, przejściowej i stałej aeroelastyczności modelu, a dla każdej z nich można zdefiniować różne przypadki rozwiązań. Ponadto znacznie poprawiono obsługę zmiennych projektowych, relacji, odpowiedzi i ograniczeń.

Rozwiązanie SOL 200 obejmuje również optymalizację topologiczną i jest obsługiwana przez Femap’a w wersji 12. Należy jednak pamiętać, że możliwości optymalizacji topologii w NX Nastran mają być dostępne tylko w tej wersji. Kompatybilne rozwiązania obejmują statykę, wyboczenie liniowe, częstotliwość modalną i obliczenia czasowe. Obsługiwane są również różnorodne typy elementów 2D i 3D, a także wsparcie dla ograniczeń produkcyjnych. Można również wyeksportować ostateczną geometrię w formacie STL.

Wraz z nową wersją programu Femap pojawiło się wiele dodatkowych możliwości i usprawnień, kilka z nich zostało zaprezentowanych powyżej, jest to tylko część z tego co przygotował dla Państwa zespół programu Femap. Zachęcamy do zapoznania się osobiście z nowymi funkcjonalnościami i zapraszamy do kontaktu.

 


Pobierz wersję testową Femap

wersja testowa licencji femap

dzierżawa licencji femap

 


 

Cena jest zależna od dużej ilości czynników.

Aby poznać aktualną cenę oprogramowania skontaktuj się z naszym działem handlowym:

(58) 772-74-64 lub email: biuro@cador.pl

 


 

 

femap obrazek2femap obrazek1

Zapytaj nas o indywidualną wycenę systemu. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem handlowym. Doradzimy przy wyborze odpowiedniego oprogramowania oraz dobierzemy konkretną konfiguracje modułów systemu.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.