3DSync - wersja testowa

18
Cze

NX CAD: Dodawanie własnej zakładki w funkcji New

System NX posiada swoje predefiniowane rodzaje formatek. Poniższy TIPS zaprezentuje sposób dodania własnej zakładki z modelami.

_

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy mieć przygotowane:

  • Plik *.prt w którym będzie prekonfigurowany model lub złożenie
  • Rysunek *.jpg potrzebny do wstawienia, w celu prezentacji modelu w oknie preview.

W lokalizacji:
C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII\templates
znajdują się pliki formatek, gdzie należy umieścić przygotowane wcześniej pliki *.prt i *.jpg oraz utworzyć kopię pliku ugs_model_templates.pax i nadać mu dowolną nazwę (np. ugs_model_moje.pax). Dalsze operacje należy wykonać na tym pliku.

q
Nazwę zakładki „Model” należy zmienić na swoją np. Moje

W ramce reprezentowany jest jeden blok zakładki.

Nowa zakładka będzie miała dwa zmodyfikowane bloki. Pogrubione elmenty są edytowalne.

WAŻNE nie używać polskich znaków. Poniżej przedstawiona jest zawartość nowego pliku *.pax

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

<Palette xmlns=”http://www.ugsolutions.com/Schemas/2001/UGPalettes” schemaVersion=”1.0″>

<Presentation name=”Master Model Templates (Inch)” bitmap=”sheet_and_block.bmp” FileNewTab=”Moje” application=”All” UsesMasterModel=”No”/>

<PaletteEntry id=”d2“>
<References/>
<Presentation name=”Model – CADOR” description=”Model z CSYS“>
<PreviewImage type=”UGPart” location=”cador.jpg“/>
</Presentation>
<ObjectData class=”ModelTemplate”>
<Filename>cador_m.prt</Filename>
<Units>Metric</Units>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
q

<PaletteEntry id=”d8“>
<References/>
<Presentation name=”Zlozenie – CADOR” description=”Pustezlozenie“>
<PreviewImage type=”UGPart” location=”cador.jpg“/>
</Presentation>
<ObjectData class=”AssemblyTemplate”>
<Filename>cador_z.prt</Filename>
<Units>Metric</Units>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
q

</Palette>

Poniżej widok nowej zakładki Moje.

 


Comments are closed.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj cykliczne informacje o naszych webinarach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, konkursach itp.

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.