Webinary: Moldex3D

21
Mar

Nagranie z webinaru: Moldex3D – symulacja wtrysku tworzyw sztucznych . Podczas webinaru zostały omówione poniższe zaAgadnienia: 1. Import modelu 2. Ustalenie parametrów modelu 3. Ustalenie parametrów wtrysku 4. Symulacja wtrysku 5. Prezentacja wyników symulacji . Zobacz również: planowane webinary oraz archiwum webinarów.